10. avgust 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Zbiranje kandidatov za ombudsmana

Predsednik republike Danilo Türk bo javni poziv za zbiranje predlogov za možne kandidate, ki bi lahko zasedli mesto varuha človekovih pravic v novem mandatu, objavil predvidoma proti koncu avgusta, so za STA sporočili iz predsednikovega urada. Zdajšnji varuhinji Zdenki Čebašek-Travnik se šestletni mandat izteče 22. februarja 2013. Postopek za izvolitev novega varuha pa se mora po zakonu začeti najpozneje šest mesecev pred potekom njenega mandata. Pravi, da bi v primeru, če bi ji bila ponujena možnost podati soglasje h kandidaturi za vnovičen mandat, soglasje najverjetneje dala.

Davčna uprava RS  bo v prihodnjih dneh zavezancem za plačilo davka na nepremičnine večje vrednosti poslala poziv za predložitev dokazov, da je njihova nepremičnina namenjena poslovni rabi ali se oddaja v odplačni najem, s čimer bi bile te nepremičnine izločene iz obdavčitve. Gre za 939 zavezancev in 44.942 nepremičnin.

Francosko ustavno sodišče je včeraj odločilo, da za ratifikacijo evropskega fiskalnega pakta ni treba spreminjati ustave. To je mogoče doseči tudi s spremembo zakona, je odločilo sodišče. Na francoski levici so sicer vseskozi nasprotovali vpisu fiskalnega pakta v ustavo, ker bo to po njihovem mnenju omejilo suverenost države.

V EU se po podatkih Evropske komisije na leto zgodi 1,3 milijona prometnih nesreč, v katerih umre 43.000 ljudi, poškoduje pa se jih 1,7 milijona. Zato je pomembno zagotoviti primerne in učinkovite rešitve glede pravic žrtev prometnih nesreč. V ta namen na spletni strani komisije poteka javna razprava, so sporočili iz agencije za varnost prometa. Javna agencija RS za varnost prometa zato poziva vse, ki so imeli slabo izkušnjo s prometnimi nesrečami v EU ter z odškodninami, da se odzovejo na pobudo Evropske komisije z izpolnitvijo vprašalnika v okviru omenjene javne razprave. Ta sicer na spletni strani komisije poteka že od 19. julija.

Vrhovno sodišče je ugodilo zahtevi za varstvo zakonitosti in odpravilo pripor zoper novinarja Vladimirja Voduška ter velenjskega poslovneža Stanislava Gaberca. Voduškov odvetnik Boštjan Penko je za STA povedal, da je vrhovno sodišče ugotovilo, da v tem primeru ne obstaja realna nevarnost, da bi priprta na prostosti kaznivo dejanje ponovila.

Ameriški spletni velikan Google je v zvezi z obtožbami, da je s skrivnim sledenjem milijonom uporabnikom Applovega spletnega brskalnika Safari kršil svojo obljubo o spoštovanju njihove zasebnosti, pristal na poravnavo. Ameriška Zvezna komisija za trgovino (FTC) ga je tako kaznovala z rekordno, 22,5 milijona dolarjev visoko kaznijo.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 10.8.2012 - 10.8.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost        
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   2 novosti        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost     1 novost  
5. JAVNE FINANCE   4 novosti     1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti     1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba X Ips 304/2010 - ukrep tržnega inšpektorja – prepoved podeljevanja in podaljševanja znaka kakovosti – zavajanje potrošnikov – zavajajoča pos...
Sodba VIII Ips 235/2011 - plačilo razlike v plači – provizijski sistem – zavarovalni zastopnik - osnovna plača – minimalna plača
Sodba VIII Ips 256/2011 - začasna nezmožnost za delo – uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja – uveljavljanje ravic iz zdravstvenega ...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 2248/2011 - javni natečaj – pogoji za imenovanje direktorja javne agencije – izpolnjevanje natečajnih pogojev – delovne izkušnje – rok za
sodba I U 1464/2010 - napredovanje sodnika – napredovanje na položaj svétnika – pogoji za hitrejše napredovanje – uvrstitev v plačni razred – da...
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (četrti senat) z dne 19. julija 2012(*). Lietuvos geležinkeliai AB proti Vilniaus teritorinė muitinė, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.„Oprostitev uvoznih dajatev in oprostitev DDV na uvoz blaga – Gorivo v standardnih rezervoarjih kopenskih motornih vozil – Pojem ,cestno motorizirano vozilo‘ – Lokomotive – Cestni promet in železniški promet – Načelo enakega obravnavanja – Načelo nevtralnosti“. Predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU. Zadeva C-250/11.
Odločbe Višjih sodišč VSK sodba Cp 1020/2010 - padec po stopnicah – ni soprispevka oškodovanca – odškodnina za nepremoženjsko škodo – skaženost – zastaranje odškodninske te...