Dnevne zakonodajne novosti / 21. april 2017
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 2 pravna akta
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 107/2022 z dne 9.8.2022
TEMA DNEVA
Sprejetje zakona o drugem tiru
Tema dneva

Državni zbor je z 49 glasovi za in 24 proti potrdil zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper. Podporo zakonu so odrekle vse opozicijske stranke. V poslanskih skupinah ZL in SDS so vložili dopolnila k predlogu zakona, a je DZ vsa zavrnil. Zakon temelji na javno-javnem partnerstvu in predvideva udeležbo partnerskih zalednih držav. Poleg kapitalskih vložkov in EU sredstev bo tretja komponenta financiranja projekta še posojilo Evropske investicijske banke z garancijo Evropskega sklada za strateške investicije. Projektni družbi 2TDK bo za izgradnjo in gospodarjenje podeljena koncesija za obdobje 45 let. Vse naloge bo družba 2TDK v vlogi investitorja opravljala v svojem imenu in za svoj račun.

Računsko sodišče tudi v Banki Slovenije
Vlada je sprejela predlog novele zakona o Banki Slovenije. Računsko sodišče bo lahko po predlogu novele zakona revidiralo pravilnost in smotrnost poslovanja Banke Slovenije ter tistih nadzorniških odločitev, ki so vodile v porabo javnih sredstev. Revizijo bo lahko opravilo za 10 let nazaj. "Torej se lahko pogleda tudi zgodba z bančno luknjo," je po seji vlade povedal državni sekretar na ministrstvu za finance Tilen Božič, saj je v tem primeru prišlo do porabe javnih sredstev. Računsko sodišče pa ne bo smelo revidirati izvajanja denarne politike, uporabe in razlage prava in praks nadzora, revizija prav tako ne bo smela posegati v pristojnosti banke, ki jih izvršuje kot sestavni del evropskega sistema centralnih bank.

Dostop volišč za invalide
Državni zbor je brez glasu proti sprejel novelo zakona o volitvah v DZ, ki zakon usklajuje z odločbami ustavnega sodišča. Po noveli zakona morajo biti invalidom dostopna vsa volišča, glasovalne naprave pa bo nadomestilo glasovanje po pošti. Po oceni predlagateljev se s tem povečuje možnost, da z manjšimi stroški in na lažji način glas odda bistveno več invalidov, kot jih je doslej uporabljalo glasovalne naprave. Novela tudi odpravlja pravno praznino na področju glasovanja po pošti, prinaša pa še nekaj novosti, ki sledijo predlogom Državne volilne komisije. Tako je, denimo, rok za vlaganje kandidatur namesto 25. dan najpozneje 30. dan pred dnevom glasovanja.

Potrditev zdravstvene novele
Vlada je potrdila predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki med drugim ureja področje podeljevanja koncesij, opredeljuje konkurenčno prepoved v zdravstvu, podrobno ureja področje nadzorov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti ter ureja področje oglaševanja zdravstvenih storitev, med drugim prepoveduje zavajajoče oglaševanje. Glede koncesij, okoli katerih se je dvignilo največ prahu, predlog novele zakona določa, da se podeljujejo za 15 let, z možnostjo podaljšanja še za 15 let. Po noveli se koncesija podeli na podlagi javnega interesa in ne interesa kandidata. Koalicija se je o predlogu novele dolgo usklajevala, naposled so se uspeli dogovoriti v sredo. Kritični so bili predvsem v DeSUS.

Hitrejše zniževanje primanjkljaja
DZ je s 53 glasovi za in 10 proti sprejel odlok za pripravo proračunov javnih blagajn za naslednje triletno obdobje, ki v skladu s fiskalnim pravilom določa dinamiko zniževanja primanjkljaja v javnih financah, da bi jih lahko na srednji rok povsem uravnotežili. Z njim vlada napoveduje hitrejše zmanjševanje primanjkljaja, kot je načrtovala doslej. Sprejem odloka bo vladi omogočil dokončanje nacionalnega reformnega programa in programa stabilnosti, ki ju mora do konca aprila posredovati v oceno Evropski komisiji. Fiskalni svet sicer ugotavlja, da se strukturni saldo znižuje počasneje, kot pa je letna zahteva za gospodarstvo v normalnih časih po pravilih Evropske komisije.

Večja varnost v prometu z nepremičninami
Vlada je sprejela predlog novele zakona o vzpostavitvi etažne lastnine, katerega cilj je celovito urejanje lastninskopravnih razmerij v zvezi z nepremičninami, ki še niso vpisane v zemljiški knjigi oz. so vpisi nepopolni. Novela zakona prinaša vrsto procesnih poenostavitev, ki bodo razbremenile sodišča in pospešile te postopke. Razširja se možnost uvedbe postopka vzpostavitve etažne lastnine in ugotovitve pripadajočega zemljišča še na druge osebe, ki imajo interes. Predlagana merila v postopku ugotavljanja pripadajočega zemljišča so popolnejša in hkrati bolj prožna, sodiščem pa se daje več pristojnosti v postopku ugotavljanja lastninskopravnih razmerij.(TFL)