22. januar 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

V Davosu nagrada za Potočnika

Bivši evropski komisar za okolje Janez Potočnik je v torek v Davosu prejel nagrado za vodilno vlogo na področju krožnega gospodarstva, ki jo podeljuje ameriška revija Fortune v sodelovanju s forumom Young global leaders. Nagrade so podelili v sklopu letnega dogodka ob robu svetovnega gospodarskega foruma posameznikom in podjetjem iz poslovnega sveta, civilne družbe in akademskih krogov, ki so pomembno prispevali k spodbujanju načel krožnega gospodarstva.

Predsednik vlade Miro Cerar je včeraj od ministra za finance Dušana Mramorja prejel osnutek strategije upravljanja naložb države. Vlada bo sedaj o njem razpravljala in ko se bo opredelila, bo šel dokument v javno razpravo, je povedal Cerar. Strategija upravljanja kapitalskih naložb je akt upravljanja naložb, katerega sprejem in vsebino predpisuje Zakon o Slovenskem državnem holdingu.

Nadzorna skupina ministrstva za pravosodje je končala nadzor imenovanja Boštjana Škrleca za generalnega direktorja vrhovnega državnega tožilstva. Ugotovila je, da je bil predlog imenovanja Škrleca podan s kombiniranjem zakonskih določb o postopkih imenovanja in dodelitve, kar je po mnenju skupine nedopustno, so za STA pojasnili na ministrstvu.

Ustavno sodišče je zaradi pomanjkanja pravnega interesa zavrglo pobudi društva izbrisanih za oceno ustavnosti več členov zakona o izbrisanih in zakona o povračilu škode izbrisanim. Po mnenju sodišča je neutemeljen očitek društva o pravni praznini, saj da zakon ne ureja položaja tistih izbrisanih, ki nimajo želje ali možnosti za vrnitev v Slovenijo.

Ustavno sodišče je zavrglo tudi zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti dela zakona o sistemu plač v javnem sektorju in zakona o obrambi, ki ju je vložil Sindikat vojakov Slovenije. Kot je pojasnilo, predlagatelj ni izkazal ogroženosti pravic delavcev. Prav tako je sodišče zavrglo zahtevi za presojo pravilnika o letnem dopustu in uredbe o plačah.

Neposredna škoda zaradi poplav, ki so med 21. in 24. oktobrom 2014 prizadele del Slovenije, znaša 50,3 milijona evrov. Znesek presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2014, s čimer je dosežen limit za pomoč po zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč, je zapisano v gradivu za obravnavo na vladi.

Na mednarodnih finančnih trgih bo največ pozornosti danes zagotovo deležno zasedanje sveta Evropske centralne banke (ECB), na katerem naj bi zaradi grozeče deflacije in šibke gospodarske rasti v območju evra napovedali ukrep t. i. kvantitativnega sproščanja oz. obsežnega odkupovanja obveznic. Karkoli drugega bi trge razočaralo.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 22.1.2015 - 22.1.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU         4 novosti 4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           2 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         1 novost 2 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost     2 novosti  
5. JAVNE FINANCE   1 novost        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost   1 novost 6 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         6 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gornji Grad (2014–2023)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radlje-desni breg (2014–2023)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Železniki (2014–2023)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS sodba III Ips 101/2013 - ločitvena pravica - zastavna pravica na denarnih prilivih - zastava terjatev na transakcijskem računu - odstop terjatve - cesija - razpolagalna spo...
VSRS sklep VIII Ips 172/2014 - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - vsebina odpovedi - opredelitev kršitve - odpovedni razlog - dejanski razlog za odpoved - pravna kvalifikacij...
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba I U 344/2012 - denacionalizacija – vračilo nepremičnine v naravi – ovire za vračilo v naravi – premoženje pravnih oseb v mešani lastnini
UPRS sodba I U 1069/2012 - industrijska lastnina – evropski patent – nadaljevanje postopka po zamudi – vložitev zahteve za nadaljevanje postopka o zamudi
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 530/2014 - letni dopust - odmera - uporaba predpisa - nov zakon - regres za letni dopust - sorazmerni del - sporazum - ničnost - odpoved pravici - prepoved po...
VDSS sodba Pdp 643/2014 - veleposlanik - stroški bivanja - tujina - depozit - posojilo - splošni akt delodajalca - nadomestilo stroškov bivanja v tujini
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za pravosodje k Predlogu priporočila v zvezi s postopki za odpravljanje nezakonitosti pri delu Vrhovnega državnega tožilstva, EPA 207-VII
Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o omejitvi odgovornosti za pomorske terjatve, 1976 in Protokola iz leta 1996, ki spreminja Konvencijo o omejitvi odgovornosti za pomorske terjatve, 1976 (MKOOPT), ratifikacija, EPA 304-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik O preiskovanju pri odvetniku