15. april 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Kako poenostaviti poslovno okolje?

Minister za notranje zadeve in javno upravo Gregor Virant in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Stanko Stepišnik sta na delovnem srečanju spregovorila o nujnosti poenostavitve poslovnega oz. zakonodajnega okolja za razvoj gospodarstva in večje konkurenčnosti. Za dosego teh ciljev bo tudi ustanovljena vladna delovna skupina.
Vladno delovno skupino bo koordiniral kabinet predsednice vlade, vodila pa jo bosta oba ministra.

Ljubljanski mestni svetniki bodo na današnji seji odločali, ali bodo prekrškarji še lahko kaznovani s priklenitvijo lisic na vozilo. Čaka jih namreč obravnava predloga odloka o urejanju prometa, ki je v primerjavi z že potrjenim osnutkom odloka v nekaterih delih spremenjen. Obravnavali bodo tudi poročilo o delu mestnega redarstva za lani.

Podjetja so z delovno zakonodajo, ki je v veljavo stopila v petek, povečini seznanjena. Zlasti v večjih podjetjih, kjer se poslužujejo tudi posebnih izobraževanj, so že uvedli določene spremembe, v manjših pa posebno prilagajanje naj ne bi bilo potrebno. Del podjetnikov verjame, da bo reforma trga dela prinesla večjo prožnost, del pa jih o tem močno dvomi.

Poslanke in poslanci se bodo v tem tednu sešli na več sejah delovnih teles. Največ jih je predvidenih za sredino tedna. Parlamentarni odbor za izobraževanje bo takrat organiziral tudi javno predstavitev mnenj o problematiki plagiatorstva pri izdelavi diplomskih del, magisterijev in doktoratov.

V sredo se bodo na seji sestali tudi državni svetniki. Med drugim bodo obravnavali predstavitev dela vlade ter predloga novel Zakona o cestah in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Na dnevnem redu je tudi razprava o obvestilih o začetku kazenskih postopkov zoper svetnika Franca Kanglerja.

Kolegij predsednika DZ se je dogovoril o pripravi sklica 13. seje DZ, ki se bo začela 22. aprila. Največ časa so namenili predlogu za obravnavo predloga novele Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH), ki ga je vlada sprejela v četrtek, že na aprilski seji DZ in ga na koncu sprejeli.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
15.4.2013 Uredba o organih v sestavi ministrstev (RS 58-2930/2003) Sprememba
15.4.2013 Uredba o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev (RS 24-870/2013) Se začne uporabljati
13.4.2013 Navodilo za izvajanje Sklepa o opravljanju menjalniških poslov (RS 91-3983/2009) Preneha veljati
13.4.2013 Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (RS 30-1131/2013) Začne veljati
13.4.2013 Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (RS 67-2965/2005) Preneha veljati
13.4.2013 Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 1. razred osnovne šole (RS 30-1130/2013) Začne veljati
13.4.2013 Sklep o opravljanju menjalniških poslov (RS 30-1132/2013) Začne veljati
13.4.2013 Sklep o opravljanju menjalniških poslov (RS 91-3982/2009) Preneha veljati
13.4.2013 Uredba o ratifikaciji Sklepnih listin območne konference o radiokomunikacijah za načrtovanje digitalne prizemne radiodifuzne storitve v delih območij 1 in 3 v frekvenčnih pasovih 174–230 MHz in 470–862 MHz (RRC-06) (RS (mednarodne) 6-31/2013) Začne veljati
13.4.2013 Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG) (RS 70-3295/1995) Sprememba
13.4.2013 Zakon o posojilu Helenski republiki (ZPHelR) (RS 56-3119/2010) Sprememba
13.4.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG-A) (RS 30-1128/2013) Začne veljati
13.4.2013 Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o posojilu Helenski republiki (ZPHelR-B) (RS 30-1126/2013) Začne veljati
12.4.2013 Aneks k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo (RS 30-1137/2013) Začne veljati
12.4.2013 Obvestilo o spremembah slovensko-latinskega prevoda ATC klasifikacije zdravil (RS 30-1135/2013) Začne veljati
12.4.2013 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju pri gradnji in delovanju plinovoda na ozemlju Republike Slovenije (RS (mednarodne) 6-32/2013) Začne veljati
12.4.2013 Odločba o imenovanju namestnika vodje Okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu (RS 30-1136/2013) Začne veljati
12.4.2013 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2013 (RS 30-1134/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 15.4.2013 - 15.4.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 1 novost   1 novost 1 novost    
2. UPRAVNO PRAVO       1 novost    
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost   1 novost     1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti   1 novost   1 novost 2 novosti
5. JAVNE FINANCE 1 novost 1 novost   1 novost 1 novost 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 3 novosti 2 novosti   2 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti   1 novost   9 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost   3 novosti   1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost       1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI 2 novosti          
11. OBČINE 77 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2013
Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG)
Zakon o posojilu Helenski republiki (ZPHelR)
Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-1)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 46367/2010-95 - stroški kazenskega postopka - potrebni izdatki zagovornika - pravica do svobodne izbire zagovornika - načelo pravne enakosti - zahteva za v...
Sodba in sklep I Ips 6097/2010-585 - prepoved spremembe na slabše - kršitev kazenskega zakona - pravna opredelitev - nadaljevano kaznivo dejanje – povezovalni elementi - poslov...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1584/2011 - dostop do informacij javnega značaja – izjeme od dostopa do informacij javnega značaja – podatek v zvezi s sodnim postopkom - podatek v z...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za infrastrukturo in prostor k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu - Dopolnjen predlog zakona (ZPCP-2E), EPA 1034-VI
Poročilo Odbora za pravosodje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku - Dopolnjen predlog zakona (ZKP-L), EPA 936-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Črtana praktična določba
Pojasnila DURS Obdavčitev odpravnine – izplačilo po panožni kolektivni pogodbi
Spremembe obračuna davčnega odtegljaja - REK obrazca po 1. 7. 2013
Ustreznost dokazil pri izvzetju dividend, prejetih iz Švice
Revija Odvetnik Beseda urednika: Jože Ilc – sedemdesetletnik
Zakaj se v tej državi nihče ne odzove pravočasno?