29. avgust 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Ugodnejša socialna zakonodaja

Z novim šolskim letom bodo začele veljati spremembe socialne zakonodaje, s katerimi bodo odpravljene določene pomanjkljivosti. Ministrica za delo Anja Kopač Mrak je pojasnila, da se bo med drugim upošteval bolj realen materialni položaj pri dodeljevanju pravic, s spremembami pa se bo širil tudi krog upravičencev do denarne socialne pomoči.

Ob upoštevanju bolj realnega materialnega položaja pri dodeljevanju pravic bo po besedah ministrice vlagatelj lahko v primeru upokojitve, izgube službe ali dela za skrajšani delovni čas ipd. oddal novo vlogo. V dohodek družine se po novem ne bo več upošteval celotni otroški dodatek. Ugodnejši je tudi način upoštevanja dohodka od študentskega dela in ostalih oblik priložnostnega dela za socialno najbolj ogrožene družine. Pri obravnavi premoženja se bo Center za socialno delo lahko v primeru posebnih okoliščin odločil, da ne bo upošteval določene nepremičnine, ki ne presega vrednosti 50.000 evrov.

Poslanke in poslanci so s 49 glasovi za in osmimi proti potrdili novelo zakona o vladi, ki predvideva 14 ministrstev in vsaj še enega, a največ tri ministre brez resorja. Na novo bosta ustanovljeni ministrstvo za javno upravo in ministrstvo za okolje in prostor, še nekaj ministrstev pa se bo preoblikovalo. Vlado bodo tako sestavljala ministrstva za zunanje zadeve, za notranje zadeve, za obrambo, za finance, za gospodarski razvoj in tehnologijo, za pravosodje, za javno upravo, za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za zdravje, za izobraževanje, znanost in šport, za infrastrukturo, za kulturo, za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter za okolje in prostor.

Potem ko Kad zaradi letošnjega neusklajevanja pokojnin Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ne bo nakazal 50 milijonov evrov, je ZSSS pozvala k takojšnji spremembi zakona o Slovenskem državnem holdingu (SDH), s čimer bi v prihodnje Kadu preprečili, da izkoristi to možnost. V ZSSS opozarjajo, da zakon ne prepoveduje nakazila v primeru neusklajevanja pokojnin.

Ameriški tehnološki velikan Hewlett-Packard (HP) je objavil odpoklic najmanj šest milijonov napajalnih kablov, ki so bili med septembrom 2010 in junijem 2012 priloženi prenosnikom HP in Compaq ter dodatni opremi. Zaradi napake pri izdelavi se kabli kitajske izdelave lahko segrejejo in povzročijo požar ali opekline. Napako so odkrili pri nekaterih napajalnih kablih z oznako LS-15. Kupci lahko kable zamenjajo prek obrazca na spletni strani.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 29.8.2014 - 29.8.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost 2 novosti 1 novost 1 novost 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost     1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   6 novosti 2 novosti     1 novost
5. JAVNE FINANCE   1 novost       1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   23 novosti   1 novost   1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   13 novosti 1 novost     1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA   1 novost        
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   4 novosti        
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex