4. april 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Tožilci opozarjajo na nesmisle

Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) je minulo sredo na spletnih straneh objavilo predlog novele Zakona o državnem tožilstvu, ki je že v vladnem postopku. Kot pojasnjujejo, je novela potrebna zaradi uskladitve po prenosu pristojnosti nad tožilstvom, in ker so nekatere druge določbe zakona po mnenju MNZ nejasne, neprimerne ali pomanjkljive.

Vladni predlog sprememb Zakona o državnem tožilstvu in podzakonskih aktov jasno kaže na nesmiselnost in zgrešenost prenosa pristojnosti glede tožilstva s pravosodnega na notranje ministrstvo, menijo v uradu generalnega državnega tožilca. Obenem tudi opozarjajo, da doslej ni bilo celovite analize zakona, brez nje pa se ni mogoče lotiti sprememb. "Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1) velja komaj pet mesecev. Do tega trenutka ni bila napravljena nobena celovita analiza rešitev v zakonu, kaj šele zakona v celoti," so v uradu generalnega državnega tožilca zapisali v sporočilu za javnost.

Odgovori, ki jih pripravijo v vladnih službah za odnose z javnostmi, morajo biti jasni in do javnosti pošteni, so se na pogovoru, ki ga je potekal na Gospodarski zbornici Slovenije, strinjali navzoči strokovnjaki s področja odnosov z javnostmi in novinarji. Novinarka Financ Petra Sovdat je poudarila, da si novinarji želijo predvsem hitrih in čim bolj popolnih odgovorov. Sovdatovo najbolj moti to, če predstavniki za odnose z javnostmi nastopajo na način, da povedo čim manj.

Mlado raziskovalko dr.Vito Majce, ki je pretekli teden v Parizu prejela mednarodno štipendijo podjetja L'Oreal in organizacije Unesco Za ženske v znanosti, je včeraj v Ljubljani sprejel minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turk. "Potrebujemo več takšnih ljudi, kot ste vi," je poudaril v čestitki. Biokemičarka z doktoratom iz organske kemije je ena izmed 15 letošnjih prejemnic mednarodne štipendije, ki jo Unesco in L'Oreal podeljujeta od leta 1998. Z njeno pomočjo bo 27-letna Brežičanka svoje raziskovalno delo nadaljevala na Šoli življenjskih znanosti Univerze Warwick v Veliki Britaniji.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo predlog novele Zakona o prevzemih, s katerim bi se prevzemni prag s sedanjih 25 odstotkov zvišal na eno tretjino deleža glasovalnih pravic v ciljni družbi. S spremembo želijo oživiti trg kapitala. Zvišanje prevzemnega praga je sicer pred dnevi predlagala ATVP.
Zdaj veljavni zakon o prevzemih prevzemni prag določa pri 25 odstotkih, dodatni prevzemni prag pri 10 odstotkih in končni prevzemni prag pri 75 odstotkih. Slovenija s tem odstopa od drugih držav; poleg Madžarske ima namreč najnižji prevzemni prag med vsemi članicami EU (večina članic ima prevzemni prag določen pri 30 odstotkih).

Člani ljubljanske Drame so na 13. iberoameriškem gledališkem festivalu v Bogoti še zadnjič navdušili polno dvorano Narodnega gledališča Fanny Mikey. Predstava Ko sem bil mrtev v režiji Diega de Bree je bila prava uspešnica festivala, med drugim se je zanjo še posebej zanimal ameriški filmski zvezdnik in gledališki režiser Tim Robbins. Robbins na festivalu sodeluje kot režiser predstave 1984 po literarni predlogi Georgea Orwella, so sporočili iz STA.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 4.4.2012 - 4.4.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost     4 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO         3 novosti  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     1 novost     1 novost
5. JAVNE FINANCE   2 novosti     1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost     1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         3 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
Uredba o evidencah na področju odvzema premoženja nezakonitega izvora
Tarifni pravilnik o nadomestilih za opravljanje storitev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada
Sklep o določitvi višine stroška dnevne oskrbe za prosilca za mednarodno zaščito
Pravilnik o kakovosti medice in peneče medice
Poročilo o gibanju plač za januar 2012
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova za vzpodbujanje izobraževanja v Afriki, Toka toka Žani«
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2012
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba G 35/2011 - sodno varstvo zoper odločbo Agencij za javni nadzor nad revidiranjem - odvzem dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revi...
Sodba in sklep II Ips 151/2010 - izbris družbe po ZFPPod - aktivna legitimacija – edini družbenik izbrisane družbe – naknadno najdeno premoženje – r...
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 22. marca 2012. Klub OOD proti Direktor na Direktsia "Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto" - Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite. Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Administrativen sad Varna - Bolgarija. DDV - Direktiva 2006/112/ES - Člen 168 - Pravica do odbitka - Nastanek pravice do odbitka - Pravica družbe do odbitka vstopnega DDV, plačanega pri nakupu investicijskega blaga, ki se v okviru poslovnih dejavnosti te družbe še ne uporablja. Zadeva C-153/11.
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji med Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Madžarsko, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko in Kraljevino Švedsko (MPSUUEMU), EPA 80-VI
Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko (MPUEMS ), EPA 1905-V
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Zastarane obveznosti in popravek DDV