20. avgust 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Prvi privatizacijski sveženj

Slovenska odškodninska družba (Sod) bo do konca septembra pripravila osnutek strategije za upravljanje kapitalskih naložb države. Tako je včeraj sklenil nadzorni svet Soda, ki je izvolil tudi predsednika revizijske komisije, soglasno potrdil predloge uprave za imenovanje članov v nadzorne svete ter se seznanil s tekočim poslovanjem Soda. V prvem privatizacijskem svežnju so na prodaj deleži države in državnih družb v 15 podjetjih. Med temi so tudi Aerodrom Ljubljana, Adria Airways Tehnika, NKBM, Telekom Slovenije, Cinkarna Celje, Helios, Gospodarsko razstavišče, Paloma, Unior in Žito.

Ministrstvo za delo bo v največji možni meri upoštevalo prejete pripombe na socialnovarstveno reformo. Ob včerajšnjem zaključku javne razprave o spremembah zakonodaje so zapisali, da sicer ne bodo mogli uresničiti vseh idej, vendar pa bodo vztrajali pri tistih najbolj nujnih spremembah, ki bodo ljudem dale občutek večje socialne pravičnosti.

Izvršni sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Goran Lukič je pohvalil usmeritev sprememb pri socialnovarstven reformi in izrazil upanje, da se bodo popravki napak nadaljevali. A nekatere zadeve ostajajo odprte, je opozoril. Izpostavil je zlasti pomisleke o dodatku za aktivnost ter vezavi odtujitve premoženja na varstveni dodatek.

Ob zadnjem požaru na Trstelju so bila slovenskim gasilcem pripravljeni priti na pomoč hrvaška gasilska letala. Zato je med obrambnima ministroma obeh držav prišlo do pogovora o tem, da bi vzpostavili operativno sodelovanje v primeru večjih požarov, sporazum o tem pa naj bi dokončno pripravili že letošnjo jesen.

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni poziv za predstavnika avtorjev, predstavnika prevajalcev, predstavnika založnikov in predstavnika knjigotržcev v svetu Javne agencije za knjigo RS (JAK). Razpis je odprt do 3. septembra, so sporočili iz službe za odnose z javnostmi ministrstva za kulturo.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
20.8.2013 Pravilnik o določanju zemljišč za gradnjo stavb (RS 66-2602/2013) Začne veljati
20.8.2013 Pravilnik o prehranskih dopolnilih (RS 66-2603/2013) Začne veljati
20.8.2013 Pravilnik o prehranskih dopolnilih (RS 82-3942/2003) Preneha veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 20.8.2013 - 20.8.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost        
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         1 novost  
5. JAVNE FINANCE   2 novosti        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   5 novosti   1 novost 1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         6 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE