18. maj 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Brglez ostaja predsednik DZ

Milan Brglez ostaja predsednik DZ. Predlog SDS, da se ga zaradi njegove odločitve, da ne razpiše roka za zbiranje podpisov pod referendumske pobude sindikata delavcev migrantov, razreši, je namreč ob koncu včerajšnje večurne razprave podprlo 22 poslancev, proti pa jih je bilo 51. Brglez je prepričan, da je predlog za njegovo razrešitev politično dejanje. Poudaril je, da bi morala biti v naši državi ključna ustava, ki bi jo morali brati in spoštovati vsi in "to v duhu in ne črkobralsko".

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je na včerajšnji skupščini Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) s sodelavci predstavila delo in načrte njihovega resorja. Paket prostorske in gradbene zakonodaje naj bi jeseni prišel na vlado, glede koncesij za rabo vode pa sprememb letos ne gre pričakovati, so povedali. Generalna direktorica direktorata za okolje Tanje Bolte je spomnila, da pripravljajo tudi nov zakon o varstvu okolja.

Poslanke in poslanci so podprli predlog sprememb kazenskega zakonika, ki zvišuje kazni za surovo ravnanje z živalmi in trajno pohabitev živali. Novela kazenskega zakonika na novo kot kaznivo dejanje določa organizacijo borb živali in vzrejo živali za borbe, kar je bilo doslej opredeljeno kot prekršek. Prvotni predlog poslancev ZL je sicer predvideval bistveno strožje ukrepe, a je koalicija ukrepe omilila na matičnem parlamentarnem odboru.

DZ je tudi opravil razpravo o predlogu zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev, ki odpravlja ovire za prost pretok oseb in storitev na notranjem trgu Evropske unije. Poslanci so sprejeli amandmaje, ki jih je predlagala koalicija, glasovanje o celotnem predlogu pa bo v četrtek. Zakonu so v DZ večinsko naklonjeni.

S 35 glasovi za in z glasovom manj proti so poslanci odločili, da je predlog novele zakona o pravilih cestnega prometa primeren za nadaljnjo obravnavo v DZ. Predlog novele zakona so v parlamentarni postopek vložili poslanci NSi. Poglavitna novost predlaganih sprememb je določitev najnižje starostne meje za voznike koles s pomožnim motorjem na 14 let in obvezna uporaba varnostne zaščitne čelade do starosti 18 let.

DZ pa je sprejel novelo zakona o Kobilarni Lipica, s katero se bosta dejavnost javnega zavoda in turistična dejavnost spet združili pod eno streho. Tako je veljalo že pred letom 2014, ko je na podlagi negativnega mnenja računskega sodišča iz leta 2012 prišlo do razdružitve. Predlog so pripravili v poslanskih skupinah SMC in DeSUS, ki so ga tudi edini odločno podprli, v SDS in ZL so glasovali proti, v preostalih poslanskih skupinah pa so se glasovanja vzdržali.

Poslanci ZL so v postopek DZ vložili predlog novele zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, s katero bi upravičencem do neprofitnega najema, ki nimajo možnosti živeti v neprofitnih stanovanjih in plačujejo tržno najemnino, ponovno omogočili subvencioniranje dela najemnine. V ZL opozarjajo, da bo sicer prihajalo do deložacij.

Javna agencija za civilno letalstvo RS je izdala direktivo o varnosti glede uporabe brezpilotnih zrakoplovov. Direktiva bo veljala do sprejema predloga uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov, ki bo uredila področje vse bolj razširjenih brezpilotnih letalnikov oziroma dronov. Predlog uredbe je do 20. maja v medresorskem usklajevanju.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 18.5.2016 - 18.5.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     1 novost   13 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         4 novosti 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     1 novost   16 novosti 4 novosti
5. JAVNE FINANCE     1 novost   4 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI         12 novosti 3 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost 1 novost 19 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         4 novosti  
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Letni program statističnih raziskovanj za 2016 (velja od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016)
Obvestilo o odobritvi sheme državne pomoči po Uredbi o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2016
Poslovnik Državnotožilskega sveta
Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS sodba in sklep VIII Ips 14/2016 - odpoved pogodbe o zaposlitvi - poslovni razlog - odpoved večjemu številu delavcev - presežni delavci - program razreševanja presežnih delavcev
VSRS sklep VIII Ips 313/2015 - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - hujša kršitev delovnih obveznosti - predsednik uprave - pritožbena novota - okvir sodne presoje - položaj pr...
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba I U 1053/2015 - gozd – gojenje in izkoriščanje gozda – gojitvena in varstvena dela za zaščito pred divjadjo – načelo zaslišanja stranke – posebni ugotovitveni post...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2015 (41. člen), EPA 1238-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik Pomen novejših stališč Ustavnega sodišča: vznik aktivne(jše) obrambe v kazenskem postopku?