26. oktober 2011
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Nič več masaže na državne stroške

Po poročanju STA je zdravstveni svet podprl predlog, da se celotna ročna masaža briše iz seznama storitev, ki se financirajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Masaža celotnega telesa namreč po mnenju stroke ni učinkovita za zdravljenje oz. nima vpliva na izboljšanje stanja nobene bolezni ali poškodbe. V financiranju pa ostaja delna ročna masaža. Da pa bo predlog o izločitvi te pravice iz obveznega zavarovanja prišel v veljavo, ga mora še potrditi skupščina ZZZS, ki spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja potrjuje praviloma enkrat letno.

Na seji je DS sprva odločal o sprejetju veta na novelo Kazenskega zakonika (KZ-1B) ter novelo Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-D). A so se kasneje pojavili še trije novi predlogi za odložilni veto. Interesna skupina delodajalcev je predlagala veto na novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1F), komisija za državno ureditev pa še na Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) ter novelo Zakona o kazenskem postopku (ZKP-K).

Veto na novelo Kazenskega zakonika (KZ–1B) je predlagala skupina svetnikov s prvopodpisanim Bogomirjem Vnučcem. Ti so kritični do predvidenega zaostrovanja kaznivosti uporabe na internetu prosto dostopnih avtorsko zaščitenih datotek, predvsem filmov, glasbe in sorodnih produktov zabavne industrije ter računalniške programske opreme. Po njihovi oceni gre za znaten odmik nazaj v razvoju sodobnega urejanja avtorskih pravic na internetu.
Državni svet je z 22 glasovi za in sedmimi proti izglasoval tudi odložilni veto na novelo Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-D). Veto je predlagala skupina svetnikov s prvopodpisanim Borisom Šuštaršičem, sicer tudi predsednikom Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS).
Državni svet je v nadaljevanju s 25 glasovi za in dvema proti sprejel še odložilni veto na novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1F). Svetniki so ocenili, da je zakonska novela protiustavna in neprimerna, poroča STA.
Novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1F) je pripravila skupina poslancev s prvopodpisanim Radovanom Žerjavom (SLS). Njen temeljni cilj je preprečiti ustanavljanje, vodenje in nadziranje družb osebam, ki so bili družbeniki, delničarji z več kot 25-odstotnim lastniškim deležem ali člani poslovodstva ali nadzornega organa družbe, nad katero je bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja oz. so imele takšen status v družbi največ dve leti pred tem.
Državni zbor bo moral ponovno odločati tudi o noveli zakona o Kazenskem postopku (ZKP-K) ter Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI). Državni svetniki so namreč tudi na ti dve zakonski besedili izglasovali odložilni veto.
Veto na novelo Zakona o kazenskem postopku (ZKP-K) je vložila komisija za državno ureditev, ki meni, da zakonske določbe niso premišljene. Državni svetnik Mihael Jenčič je opozoril na novost, ki jo prinaša zakon, predobravnavni narok, po katerem osumljenec nima pravice predlagati dokazov v svojo korist, poleg tega pa obdolženec ne more preklicati priznanja krivde. Opozoril je, da se takšen zakon ne bi smel sprejemati zato, da bi državni organi hitreje in bolj učinkovito zaključili postopke, pač pa bi moral veljati zlasti za storilce, ki morajo imeti določeno zaščito. Jenčič zakonskemu predlogu očita, da se preveč zgleduje po ameriškem sistemu.

Dan pred zasedanjema evropskih voditeljev, ki naj bi prinesla celovito rešitev za območje evra, je zaznamovala odpoved srečanja finančnih ministrov, ki velja za znamenje, da dogovora tudi pet pred dvanajsto še ni. Vrha EU in območja evra se bo v sredo udeležil tudi slovenski premier Borut Pahor, ki opravlja tekoče posle. Prva fronta je, naj vse vlade zagotovijo vzdržne javne finance in ukrepe za gospodarsko rast. Še posebej je pod drobnogledom Italija, ki mora v sredo evropske partnerice prepričati, da ustrezno ukrepa. Slovenija po navedbah finančnega ministrstva ni med državami, ki bodo morale v sredo prepričati o izpolnjevanju zavez. V Evropski komisiji so včeraj poudarili, da pri pritiskih na Berlusconija ne gre za "nikakršno ponižanje", ampak za strog medsebojni nadzor držav članic, saj položaj ene vpliva na vse. "Treba se bo navaditi na to," so opozorili.

Bolj agresivni otroci v starosti od osem do 12 let imajo raje nasilne računalniške in video igre kot njihovi manj agresivni vrstniki, kažejo rezultati študije, ki so jo izvedli raziskovalci z dveh nemških univerz. Študija je namreč pokazala, da so igre, ki jih imajo radi problematični dečki in deklice v omenjeni starostni skupini, bolj nasilne od iger, ki jih imajo radi njihovi manj problematični vrstniki. Vendar pa raziskovalci v proučevani skupini niso našli dokazov, da bi nasilne računalniške in video igre vodile v povečano agresijo v resničnem življenju. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
26.10.2011 Odlok o dopolnitvi Odloka o Programu prodaje državnega finančnega premoženja za leti 2010 in 2011 (OdPDFP1011-A) (RS 85-3586/2011) Začne veljati
26.10.2011 Odlok o Programu prodaje državnega finančnega premoženja za leti 2010 in 2011 (OdPDFP1011) (RS 97-4251/2009) Sprememba
26.10.2011 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-E) (RS 85-3587/2011) Začne veljati
26.10.2011 Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP) (RS 13-516/2003) Sprememba
26.10.2011 Pravilnik o obrazcih za priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (RS 85-3607/2011) Začne veljati
26.10.2011 Pravilnik o obrazcu za priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (RS 138-6004/2006) Preneha veljati
26.10.2011 Sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (RS 32-1214/2008) Sprememba
26.10.2011 Sklep o nadzoru borznoposredniških družb na konsolidirani podlagi (RS 106-5264/2007) Sprememba
26.10.2011 Sklep o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe (RS 106-5256/2007) Sprememba
26.10.2011 Sklep o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb (RS 74-3267/2009) Sprememba
26.10.2011 Sklep o ravnanju s tajnimi podatki v Državnem svetu Republike Slovenije (SkRTP) (RS 85-3606/2011) Začne veljati
26.10.2011 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nadzoru borznoposredniških družb na konsolidirani podlagi (RS 80-3399/2011) Začne veljati
26.10.2011 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe (RS 80-3401/2011) Začne veljati
26.10.2011 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb (RS 80-3400/2011) Začne veljati
26.10.2011 Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (RS 85-3604/2011) Začne veljati
26.10.2011 Zakon o dopolnitvi Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v javno železniško infrastrukturo (ZZSIJŽI-A) (RS 85-3585/2011) Začne veljati
26.10.2011 Zakon o ratifikaciji Protokola o privilegijih in imunitetah Centra Jugovzhodne Evrope za odkrivanje in pregon kaznivih dejanj (MPPIOPKD) (RS (mednarodne) 12-78/2011) Začne veljati
26.10.2011 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o izmenjavi podatkov o spremljanju terorizma (BUSIPST) (RS (mednarodne) 12-77/2011) Začne veljati
26.10.2011 Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v javno železniško infrastrukturo (ZZSIJŽI) (RS 28-1234/2010) Sprememba
25.10.2011 Odločba o ugotovitvi, da peti odstavek 186. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr. in 39/09) ni v neskladju z Ustavo in o zavrnitvi ustavne pritožbe (RS 85-3610/2011) Začne veljati
25.10.2011 Priporočilo Varuha človekovih pravic (RS 85-3605/2011) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 26.10.2011 - 26.10.2011 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 15 novosti       9 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost          
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   3 novosti       4 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         1 novost 2 novosti
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 4 novosti     1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 5 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti       3 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost       1 novost 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         2 novosti  
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 28 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP)
Odredba o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih za leto 2011
Pravilnik o aditivih za živila
Priporočilo Varuha človekovih pravic
Uredba o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v javno železniško infrastrukturo (ZZSIJŽI)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba III Ips 18/2010 - prenehanje terjatve - pobot – pobotanje terjatev v stečajnem postopku – uporaba OZ
Sodba X Ips 194/2010 - dovoljena revizija – vrednostni kriterij - DDV – odbitek – „missing trader“ - račun kot verodostojna listina – resnična ...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1760/2010 - DDV – vstopni DDV – neplačujoči gospodarski subjekt – navidezni pravni posel – fiktivni računi
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za zunanjo politiko k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BROMVTP), EPA 1290-V
Poročilo Odbora za zunanjo politiko k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami (MCAESZP), EPA 2183-V
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Izdajanje računov pri spletni prodaji vrednostnih bonov po ZDDV-1