20. maj 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

365 milijonov prihrankov

Vlada se je seznanila s poročilom o prihrankih z naslova znižanja zakonodajnih bremen v obdobju med 2009 in 2015. Rezultati poročila, ki je bilo pripravljeno na podlagi merjenja administrativnih stroškov in bremen v predpisih od leta 2009 do lani, kažejo, da je bilo skupno izmerjenih 146 ukrepov in realiziranih 365 milijonov evrov prihrankov na letni ravni, je po seji vlade povzel minister za javno upravo Boris Koprivnikar. Največji delež prihrankov izhaja iz ukrepov v pristojnosti ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ministrstva za finance in ministrstva za pravosodje. Določeno število ukrepov je še v fazi realizacije, kar za državo predstavlja potencialne prihranke, ki so ocenjeni na 59,3 milijona evrov.

e-paket Delovna razmerja

Vlada je včeraj sprejela tudi mnenje za ustavno sodišče, ki presoja ustavnost člena zakona o kazenskem postopku glede žaljenja sodišča. V njem je poudarila, da pripravlja predlog novele tega zakona, v katerem bo vprašanje redovnega kaznovanja v kazenskem postopku uredila tako, da sodnik, na katerega se žalitev nanaša, ne bo odločal o kaznovanju zaradi žalitve. Med drugim bo preučila tudi možnost morebitnega krajšega maksimalnega števila dni zapora, v katere se lahko pretvori na sodišču izrečena denarna kazen.

Vlada se je seznanila tudi s pogajanji z javnim sektorjem in ugotovila, da v roku niso dosegli dogovora. Zato bodo nadaljevali z usklajevanjem sistemskih zakonov na tem področju, ki bodo tudi prinesli določene učinke, je pojasnil minister Boris Koprivnikar. Do dogovora o teh zakonih vlada končuje pogajanja, je dodal. Nadaljevanje pogajanj o postopnem sproščanju preostalih ukrepov in okviru za rast mase stroškov dela v javnem sektorju v obdobju 2017–2020 se bo tako nadaljevalo po uskladitvi sistemskih sprememb Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Predlog novele zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, ki so ga pripravili v SDS in bi podaljšal prehodno obdobje, po oceni DZ ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Vlada je prav včeraj sprejela svoj predlog zakona, ki bo po besedah Simona Zajca (SMC) administrativno razbremenil kmete in jim v začetku katastrski dohodek celo znižal. S predlagano novelo vlada uvaja novo metodo ugotavljanja katastrskega dohodka, ki prinaša bolj pregleden, enostaven in stabilen sistem, ki se bo preverjal vsaka tri leta.

Poslanke in poslanci so s 47 glasovi za in 3 proti sprejeli spremembe zakona o medijih, ki nekoliko spreminjajo deleže slovenske glasbe, ki jih morajo radiji predvajati v posameznih terminih. Spremembe je predlagala vladna koalicija, saj so se nedavno sprejete spremembe istega zakona izkazale kot težko uresničljive.

DZ je s 55 glasovi za in nobenim proti podprl tudi predlog zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev, ki odpravlja ovire za prost pretok oseb in storitev na notranjem trgu Evropske unijeZakon uvaja evropsko poklicno izkaznico, katere namen je spodbuditi in pospešiti postopek priznavanja, obenem pa zagotoviti njegovo večjo preglednost.

Poslanke in poslanci pa niso podprli novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katero je želela NSi upokojencem omogočiti, da lahko prejemajo polno pokojnino in istočasno opravljajo dejavnost. Za novelo se tako zakonodajna pot zaključuje že v prvem branju. Kot je v obrazložitvi razlogov za novelo zakona povedal Matej Tonin (NSi), bi bila ta potrebna, da bi lahko državljani, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, v primeru upokojitve prejemali celotno pokojnino, četudi bi hkrati odprli s. p. in opravljali dejavnost. Slednje namreč zdaj ni mogoče.

DZ pa se je seznanil tudi s predlogom novele zakona o javnem naročanju, s katerim poslanska skupina NSi manj kot dva meseca po uveljavitvi že predlaga spremembe zakona, in to glede plačevanja dela, ki ga za izvajalca javnega naročila opravijo podizvajalci. Te naj naročnik plačuje neposredno, zahtevajo v NSi, a strinjajo se le v SDS in ZL.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
21.5.2016 Operativno-tehnična zahteva za opravljanje zračnega prevoza potnikov s tandem padalom (RS 73-2800/2012) Preneha veljati
21.5.2016 Pravilnik o izdajanju poštnih vrednotnic (RS 22-908/2010) Sprememba
21.5.2016 Pravilnik o izvajanju padalskih skokov (RS 51-2722/2007) Preneha veljati
21.5.2016 Pravilnik o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami (RS 48-2016/2012) Sprememba
21.5.2016 Pravilnik o padalstvu (RS 32-1368/2016) Začne veljati
21.5.2016 Pravilnik o padalstvu (SFRJ 73-1145/1989) Preneha veljati
21.5.2016 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izdajanju poštnih vrednotnic (RS 32-1370/2016) Začne veljati
21.5.2016 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vozniških dovoljenjih (RS 32-1369/2016) Začne veljati
21.5.2016 Pravilnik o spremembah Pravilnika o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami (RS 32-1372/2016) Začne veljati
21.5.2016 Pravilnik o vozniških dovoljenjih (RS 68-3051/2011) Sprememba
21.5.2016 Pravilnik o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora izpolnjevati letalsko osebje in drugo strokovno osebje ter o preverjanju zdravstvene sposobnosti in vodenju evidenc o zdravstveni sposobnosti (RS 72-3451/2002) Sprememba
21.5.2016 Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD) (RS 76-3387/2005) Sprememba
21.5.2016 Zakon o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (ZPSPID) (RS 50-2368/1999) Sprememba
21.5.2016 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Turkmenistana o mednarodnem cestnem prometu (BTMMCP) (RS (mednarodne) 5-15/2016) Začne veljati
21.5.2016 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Turkmenistana o sodelovanju na področju prometa (BTMSPP) (RS (mednarodne) 5-16/2016) Začne veljati
21.5.2016 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-G) (RS 32-1365/2016) Začne veljati
21.5.2016 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-I) (RS 32-1366/2016) Začne veljati
21.5.2016 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1D) (RS 32-1367/2016) Začne veljati
21.5.2016 Zakon o spremembi Zakona o Prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (ZPSPID-D) (RS 32-1363/2016) Začne veljati
21.5.2016 Zakon o upravnih taksah (ZUT) (RS 8-409/2000) Sprememba
21.5.2016 Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (RS 16-485/2008) Sprememba
20.5.2016 Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti žičniških naprav za prevoz oseb za nameravano uporabo (RS 63-2562/2012) Sprememba
20.5.2016 Odredba o spremembah Odredbe o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti žičniških naprav za prevoz oseb za nameravano uporabo (RS 33-1429/2016) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 20.5.2016 - 20.5.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   3 novosti 2 novosti   3 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost 2 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         5 novosti 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     1 novost   9 novosti 2 novosti
5. JAVNE FINANCE   1 novost 1 novost   5 novosti 4 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   38 novosti   1 novost 9 novosti 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   10 novosti     12 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA   4 novosti     10 novosti 9 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   7 novosti     4 novosti  
10. MEDNARODNI ODNOSI         2 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex