4. september 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Breme varčevanja na javni upravi

Minister za finance Uroš Čufer meni, da smo gospodarstvo v Sloveniji dovolj obremenili z davki. "Tisto, kar se bo dogajalo na konsolidaciji, se bo moralo dogajati na strani izdatkov v javnem sektorju," je dejal. Ključna se mu zdi sanacija bančnega sistema. Guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec prve prenose na slabo banko pričakuje oktobra.

Vlada Alenke Bratušek bo morala oktobra v Bruslju pojasniti, kaj je uresničila od konca maja, ko nam je Evropska komisija pripravila devet priporočil za nadaljnje ukrepanje. Takratne zahteve so bile, da mora Slovenija očistiti bančne bilance, izvesti ustrezno privatizacijo, rešiti problem prezadolženih podjetij, nadaljevati javnofinančno konsolidacijo, izboljšati konkurenčnost ter še naprej reformirati pokojninski sistem in trg dela.

Finančno ministrstvo bo ta teden začelo s ponovnimi usklajevanji predlogov rešitev iz zakona o davku na nepremičnine, prenovljeni osnutek zakona in končne rešitve pa bo javnosti predvidoma predstavilo prihodnji teden. Po poročanju RTV Slovenija bodo cerkvene nepremičnine ostale neobdavčene, obdavčitev kmetov pa naj bi bistveno znižali.

Upravni odbor Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) je v ponedeljek razpravljal tudi o nadaljnjih postopkih v primeru Diners. V želji, da se primeri, kot je odvzem dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev Diners Clubu Slovenija, ne ponovijo več, se je zavzel za večji stalni nadzor Banke Slovenije nad finančnimi ustanovami. Dogovorili so se tudi, da bodo za izboljšanje nadzora ministrstvu za finance in DZ posredovali pisno pobudo za spremembo zakona o plačilnih storitvah in sistemih.

Center za razvoj financ (Cef), ki ga je leta 2001 v okviru Pakta stabilnosti za JV Evropo ustanovila slovenska vlada, bo odslej mednarodna organizacija. Z včerajšnjim podpisom sporazuma so se ustanoviteljicam pridružile Bolgarija, Črna gora, Hrvaška in Makedonija, kasneje pa se bodo priključile še Albanija, Moldavija ter Bosna in Hercegovina.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 4.9.2013 - 4.9.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost   1 novost 7 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         3 novosti  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV           1 novost
5. JAVNE FINANCE   1 novost     1 novost 3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   5 novosti     1 novost 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost     4 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         2 novosti 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI         3 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
Pravilnik o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa
Pravilnik o načinu in postopku ustavljanja prevoznih sredstev, ki prevažajo gozdno lesne sortimente na gozdnih prometnicah
Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja
Uredba o določitvi kalkulacij za ugotavljanje katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj
Uredba o določitvi lestvic katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj za leto 2014
Uredba o določitvi zneska trošarine za energente
Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola h Konvenciji o transferju obsojenih oseb (MDPKTOO)
Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo (MKZOSIZ)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba in sklep VIII Ips 12/2013 - poslovodna oseba - razlogi za prenehanje pogodbe o zaposlitvi - pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo - odpoved pogodbe o zaposlitvi – odpoklic d...
Sodba I Ips 3441/2011-22 - obnova kazenskega postopka - nova dejstva in dokazi - nov dokaz - zavrženje zahteve za obnovo – pravice obrambe
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba I Cp 2140/2012 - avtorskopravno varstvo – kolektivno varstvo avtorske pravice – male avtorske pravice – uporaba tarife – skupni sporazum – civilna kazen – avtorski ...
VSL sodba I Cp 2131/2012 - prehod zapuščine na dediče – univerzalno pravno nasledstvo – pravica do ugodnega nakupa stanovanja po pogojih SZ – dedovanje pravice – denacionaliz...
VSL sodba II Cp 732/2013 - padec v savni – krivdna odgovornost – standard potrebne skrbnosti