2. januar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Bolj obdavčene menedžerske plače

V skladu z junija lani uveljavljenim varčevalnim zakonom bodo najvišje plače v letih 2013 in 2014 obdavčene z dohodnino v višini 50 odstotkov. Davek od kapitalskih dobičkov se zvišuje na 25 odstotkov, veljati začenjajo tudi spremembe zakona o dohodnini, ki širijo cedularno obdavčitev na najemnine ter znižujejo olajšavo za študentsko delo.

V skladu z aprila lani sprejeto novelo zakona se davek od dohodkov pravnih oseb z letom 2013 znižuje na 17 odstotkov. Dodatno se bo znižal tudi v prihodnjih dveh letih, dokler ne bo znašal 15 odstotkov. Od znižanja davka si vlada obeta učinek na rast BDP in povečanje zaposlenosti.

Včeraj so med drugim začele veljati tudi spremembe novele zakona o prostorskem načrtovanju, po katerih izjema, da lahko občinski svet dovoli manjšo širitev območja stavbnih zemljišč, velja tudi za občine, ki že imajo sprejet občinski prostorski načrt. Včeraj je začela veljati tudi novela zakona o trošarinah.
V prihodnjem letu se iztekajo mandati kar nekaj pomembnim funkcionarjem v državi. Že v začetku leta bodo stekla usklajevanja o predlogih kandidatov za novega varuha človekovih pravic. Letos se izteče mandat tudi predsedniku računskega sodišča, predsedniku ustavnega sodišča ter mandat guvernerju Banke Slovenije.
Novembra se Ernestu Petriču izteče triletni mandat na mestu predsednika ustavnega sodišča. Predsednika ustavnega sodišča izvolijo sodniki ustavnega sodišča izmed sebe s tajnim glasovanjem za dobo treh let. Volitve morajo biti opravljene pred iztekom mandata prejšnjega predsednika ustavnega sodišča. Petrič pa sicer ostaja ustavni sodnik do leta 2017.
Julija se izteče šestletni mandat guvernerju Banke Slovenije Marku Kranjcu. Guvernerja Banke Slovenije sicer imenuje DZ na predlog predsednika republike. Predlagani kandidat je imenovan, če zanj glasuje večina vseh poslancev. Mandat guvernerja traja šest let, potem pa je lahko ponovno imenovan na to mesto.

Z novim letom je začel delovati Urad za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki združuje štiri organe znotraj kmetijskega ministrstva - Veterinarsko upravo RS, Fitosanitarno upravo RS, direktorat za varno hrano in del Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
2.1.2013 Navodilo o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij (RS 99-3802/2012) Začne veljati
2.1.2013 Navodilo o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij (RS 118-5296/2005) Preneha veljati
2.1.2013 Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RS 102-3952/2012) Se začne uporabljati
2.1.2013 Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RS 87-3844/2009) Se preneha uporabljati
2.1.2013 Uredba o ratifikaciji Sporazuma o drugi spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000, kakor je bil prvič spremenjen v Luxembourgu 25. junija 2005 (RS (mednarodne) 15-92/2012) Začne veljati
1.1.2013 Zakon o starostnem zavarovanju kmetov (SRS 13-133/1972) Sprememba
1.1.2013 Akt o določitvi omrežnine za distribucijska omrežja zemeljskega plina na geografskih območjih občin Ruše, Hoče - Slivnica, Šentilj in Miklavž na Dravskem polju (RS 22-861/2012) Preneha veljati
1.1.2013 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode, Občina Škofljica in Občina Log - Dragomer (RS 105-4616/2011) Preneha veljati
1.1.2013 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje (RS 108-4871/2011) Preneha veljati
1.1.2013 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Kranj, Občine Naklo in na 1. ožjem območju Občine Šenčur (RS 108-4266/2012) Začne veljati
1.1.2013 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Kranj, Občine Naklo in na 1. ožjem območju Občine Šenčur (RS 19-738/2012) Preneha veljati
1.1.2013 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Maribor (RS 22-860/2012) Preneha veljati
1.1.2013 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur in Občine Gorje (RS 109-4997/2011) Preneha veljati
1.1.2013 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Novo mesto (RS 106-4704/2011) Preneha veljati
1.1.2013 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Slovenj Gradec (RS 103-4435/2011) Preneha veljati
1.1.2013 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj (RS 109-4947/2011) Preneha veljati
1.1.2013 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju občin Domžale, Trzin, Mengeš, Radovljica, Tržič, Beltinci, Odranci, Turnišče, Vodice, Komenda, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Gornja Radgona, Cerklje na Gorenjskem (RS 106-4702/2011) Preneha veljati
1.1.2013 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Dravograd (RS 103-4434/2011) Preneha veljati
1.1.2013 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec (RS 105-4618/2011) Preneha veljati
1.1.2013 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Jesenice (RS 3-82/2012) Preneha veljati
1.1.2013 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Mežica (RS 103-4430/2011) Preneha veljati
1.1.2013 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Muta (RS 103-4429/2011) Preneha veljati
1.1.2013 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Prevalje (RS 103-4432/2011) Preneha veljati
1.1.2013 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem (RS 103-4433/2011) Preneha veljati
1.1.2013 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Rogatec (RS 106-4706/2011) Preneha veljati
1.1.2013 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sevnica (RS 3-83/2012) Preneha veljati
1.1.2013 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sežana (RS 106-4707/2011) Preneha veljati
1.1.2013 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Šenčur 3. ožje območje (RS 106-4705/2011) Preneha veljati
1.1.2013 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Škofja Loka (RS 106-4082/2012) Začne veljati
1.1.2013 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Škofja Loka (RS 105-4617/2011) Preneha veljati
1.1.2013 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika (RS 108-4268/2012) Začne veljati
1.1.2013 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika (RS 106-4703/2011) Preneha veljati
1.1.2013 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirovnica (RS 103-4431/2011) Preneha veljati
1.1.2013 Akt o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (RS 23-1055/2011) Preneha veljati
1.1.2013 Akt o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina za leto 2013 (RS 90-3545/2012) Začne veljati
1.1.2013 Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode, Občina Škofljica in Občina Log - Dragomer (RS 108-4267/2012) Začne veljati
1.1.2013 Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Maribor (RS 106-4085/2012) Začne veljati
1.1.2013 Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Slovenj Gradec (RS 106-4079/2012) Začne veljati
1.1.2013 Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj (RS 108-4265/2012) Začne veljati
1.1.2013 Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Dravograd (RS 102-3874/2012) Začne veljati
1.1.2013 Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec (RS 106-4080/2012) Začne veljati
1.1.2013 Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Jesenice (RS 106-4081/2012) Začne veljati
1.1.2013 Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Mežica (RS 102-3876/2012) Začne veljati
1.1.2013 Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Muta (RS 102-3877/2012) Začne veljati
1.1.2013 Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Prevalje (RS 102-3873/2012) Začne veljati
1.1.2013 Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem (RS 102-3875/2012) Začne veljati
1.1.2013 Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sevnica (RS 106-4084/2012) Začne veljati
1.1.2013 Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirovnica (RS 106-4083/2012) Začne veljati
1.1.2013 Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskih območjih občin Ruše, Hoče - Slivnica, Šentilj, Miklavž na Dravskem polju in Rače - Fram (RS 106-4086/2012) Začne veljati
1.1.2013 Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (RS 63-2943/2011) Preneha veljati
1.1.2013 Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (RS 61-2537/2012) Sprememba
1.1.2013 Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (RS 59-3298/2010) Se preneha uporabljati
1.1.2013 Aneks h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (RS 109-4330/2012) Začne veljati
1.1.2013 Energetski zakon (EZ) (RS 79-3757/1999) Sprememba
1.1.2013 Kolektivna pogodba Komunalnih dejavnosti za leto 2012 (RS 19-739/2012) Preneha veljati
1.1.2013 Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (RS 36-1817/2011) Sprememba
1.1.2013 Kolektivna pogodba za policiste (RS 41-1732/2012) Sprememba
1.1.2013 Letni program statističnih raziskovanj za 2012 (velja od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012) (RS 92-3945/2011) Preneha veljati
1.1.2013 Letni program statističnih raziskovanj za 2013 (velja od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013) (RS 89-3503/2012) Začne veljati
1.1.2013 Navodilo o načinu, obliki in rokih za pošiljanje podatkov Uradu Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo (RS 11-518/1996) Sprememba
1.1.2013 Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (RS 99-3800/2012) Začne veljati
1.1.2013 Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (RS 107-4597/2008) Sprememba
1.1.2013 Odločba o enakovrednosti razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena, pridelanega v Republiki Bosni in Hercegovini (RS 10-387/2011) Preneha veljati
1.1.2013 Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2013 (OdRSPODU13) (RS 101-3855/2012) Se začne uporabljati
1.1.2013 Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije ter Državni zbor Republike Slovenije za leto 2013 (OdRSPUSDZ13) (RS 101-3857/2012) Se začne uporabljati
1.1.2013 Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda protokolarne storitve Republike Slovenije (RS 97-4803/2001) Se preneha uporabljati
1.1.2013 Odlok o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (RS 54-2327/2012) Sprememba
1.1.2013 Odredba o določitvi enotnih metodoloških načel, enotnih standardov in standardnih postopkov za zagotovitev enotnosti sistema vodenja zbirk podatkov s področja zdravstvenega varstva (RS 4-135/2012) Se začne uporabljati
1.1.2013 Odredba o najvišjem dovoljenem odstotku vstopnih in izstopnih stroškov ter najvišji proviziji za upravljanje vzajemnega pokojninskega sklada (RS 58-2650/2000) Preneha veljati
1.1.2013 Odredba o usklajevanju zneska najnižje in najvišje premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja (RS 58-2651/2000) Preneha veljati
1.1.2013 Odredba o vračilu trošarine za mineralna olja, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen (RS 40-1998/1999) Sprememba
1.1.2013 Pravila o postopku za izvajanje Uredbe (ES) št. 1775/2005 o pogojih za dostop do prenosnega omrežja zemeljskega plina (RS 49-2460/2009) Preneha veljati
1.1.2013 Pravila o postopku za izvajanje Uredbe (ES) št. 715/2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 (RS 68-2658/2012) Se začne uporabljati
1.1.2013 Pravilnik o določitvi odpravnin zaradi prenehanja delovnega razmerja iz operativnih razlogov za namene izvajanja zakona o dohodnini in zakona o prispevkih za socialno varnost (RS 114-5583/2002) Preneha veljati
1.1.2013 Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2013 (RS 102-3951/2012) Začne veljati
1.1.2013 Pravilnik o energijskem označevanju gospodinjskih klimatskih naprav (RS 5-204/2004) Se preneha uporabljati
1.1.2013 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (RS 112-5088/2009) Sprememba
1.1.2013 Pravilnik o informacijskem sistemu za spremljanje, nadzor in poročanje o določenih boleznih živali (RS 50-2756/2010) Sprememba
1.1.2013 Pravilnik o institucijah za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave (RS 9-396/2007) Sprememba
1.1.2013 Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih (RS 10-454/2007) Sprememba
1.1.2013 Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (RS 141-6170/2006) Sprememba
1.1.2013 Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah (RS 49-2283/2004) Sprememba
1.1.2013 Pravilnik o kakovosti mesnih izdelkov (RS 34-1480/2004) Se preneha uporabljati
1.1.2013 Pravilnik o kakovosti perutninskih mesnih izdelkov (RS 85-3685/2005) Se preneha uporabljati
1.1.2013 Pravilnik o licencah za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo (RS 45-2212/2002) Sprememba
1.1.2013 Pravilnik o metodologiji financiranja izobraževalnih programov dvojezične srednje šole (RS 107-4218/2012) Začne veljati
1.1.2013 Pravilnik o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva (RS 107-4216/2012) Začne veljati
1.1.2013 Pravilnik o metodologiji financiranja izobraževalnih programov srednjih šol z italijanskim učnim jezikom (RS 107-4217/2012) Začne veljati
1.1.2013 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (RS 63-2990/2009) Preneha veljati
1.1.2013 Pravilnik o načinu dela Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi (RS 117-5179/2005) Preneha veljati
1.1.2013 Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (RS 10-392/2006) Sprememba
1.1.2013 Pravilnik o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav (RS 59-2492/2008) Sprememba
1.1.2013 Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (RS 101-4336/2011) Sprememba
1.1.2013 Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja (RS 107-4207/2012) Začne veljati
1.1.2013 Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja (za nerezidente) (RS 138-6012/2006) Preneha veljati
1.1.2013 Pravilnik o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij ter drugih izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (RS 118-5294/2005) Preneha veljati
1.1.2013 Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (RS 35-1443/2006) Sprememba
1.1.2013 Pravilnik o postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove (RS 49-2094/2006) Preneha veljati
1.1.2013 Pravilnik o požarnem redu (RS 52-2792/2007) Sprememba
1.1.2013 Pravilnik o prirejanju iger na srečo preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev (RS 42-1806/2008) Sprememba
1.1.2013 Pravilnik o programih za integracijo tujcev (RS 25-1060/2009) Preneha veljati
1.1.2013 Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (RS 74-3983/2007) Se preneha uporabljati
1.1.2013 Pravilnik o seznamu poklicnih bolezni (RS 85-4001/2003) Preneha veljati
1.1.2013 Pravilnik o službeni izkaznici in znački davčnega inšpektorja in davčnega izterjevalca (RS 140-6082/2004) Sprememba
1.1.2013 Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenih oseb za nadzor prirejanja iger na srečo (RS 43-2668/1996) Se preneha uporabljati
1.1.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (RS 97-3711/2012) Sprememba
1.1.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih (RS 106-4072/2012) Začne veljati
1.1.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (RS 102-3868/2012) Začne veljati
1.1.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (RS 107-4208/2012) Začne veljati
1.1.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o požarnem redu (RS 101-4344/2011) Se začne uporabljati
1.1.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službeni izkaznici in znački davčnega inšpektorja in davčnega izterjevalca (RS 109-4366/2012) Začne veljati
1.1.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (RS 109-4365/2012) Začne veljati
1.1.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (RS 107-4209/2012) Začne veljati
1.1.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zemljiškem pismu (RS 16-624/2012) Sprememba
1.1.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (RS 97-3712/2012) Začne veljati
1.1.2013 Pravilnik o spremembah Navodila o načinu, obliki in rokih za pošiljanje podatkov Uradu Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo (RS 109-4371/2012) Začne veljati
1.1.2013 Pravilnik o spremembah Pravilnika o institucijah za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave (RS 109-4367/2012) Začne veljati
1.1.2013 Pravilnik o spremembah Pravilnika o licencah za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo (RS 109-4369/2012) Začne veljati
1.1.2013 Pravilnik o spremembah Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav (RS 109-4370/2012) Začne veljati
1.1.2013 Pravilnik o spremembah Pravilnika o prirejanju iger na srečo preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev (RS 109-4368/2012) Začne veljati
1.1.2013 Pravilnik o spremembah Pravilnika o zemljiškem pismu (RS 99-3799/2012) Sprememba
1.1.2013 Pravilnik o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (RS 9-334/2011) Sprememba
1.1.2013 Pravilnik o uvajanju novega načina financiranja in organizacije vzgojno-izobraževalnega dela v srednjih in višjih strokovnih šolah ter dijaških domovih (RS 75-3358/2005) Preneha veljati
1.1.2013 Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (RS 106-4574/2005) Sprememba
1.1.2013 Pravilnik o vračilu trošarine za komercialni namen (RS 52-2591/2009) Sprememba
1.1.2013 Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (RS 37-1527/2008) Sprememba
1.1.2013 Pravilnik o zemljiškem pismu (RS 15-593/2003) Sprememba
1.1.2013 Proračun Republike Slovenije za leto 2013 (DP2013) (RS 104-3988/2012) Začne veljati
1.1.2013 Samoupravni sporazum o seznamu telesnih okvar (SFRJ 38-488/1983) Sprememba
1.1.2013 Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti klimatske naprave s Pravilnikom o energijskem označevanju gospodinjskih klimatskih naprav (RS 60-2629/2005) Se preneha uporabljati
1.1.2013 Sklep o dodatku za pomoč in postrežbo za najtežje prizadete upravičence (RS 77-3852/1998) Preneha veljati
1.1.2013 Sklep o dodatnem lastnem kapitalu izvajalca pokojninskega načrta (RS 33-1830/2007) Preneha veljati
1.1.2013 Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida (RS 102-3946/2012) Začne veljati
1.1.2013 Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida (RS 110-5829/2010) Preneha veljati
1.1.2013 Sklep o določitvi najnižjega in najvišjega zneska ter načinu določitve odškodnine v skupnem znesku v regresnih zadevah (RS 44-2500/2001) Preneha veljati
1.1.2013 Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (RS 111-4619/2000) Preneha veljati
1.1.2013 Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov za leto 2012 (RS 24-943/2012) Preneha veljati
1.1.2013 Sklep o določitvi višine vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2013 (RS 102-3945/2012) Se začne uporabljati
1.1.2013 Sklep o izdaji obrazcev za uveljavljanje pravic iz obveznega invalidskega zavarovanja in obrazcih delovne dokumentacije (RS 113-5568/2002) Preneha veljati
1.1.2013 Sklep o izjavi o naložbeni politiki ter o obvladovanju tveganj pokojninskega sklada (RS 137-5752/2006) Preneha veljati
1.1.2013 Sklep o izračunavanju donosnosti, čiste vrednosti sredstev, vrednosti enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada in načinu določitve datuma konverzije (RS 82-3665/2009) Preneha veljati
1.1.2013 Sklep o kriterijih in merilih za dodelitev finančnih sredstev za raziskovalno in preventivno dejavnost (RS 57-3050/2007) Preneha veljati
1.1.2013 Sklep o kriterijih za ugotavljanje zmanjšanja zmožnosti premikanja zavarovancev za najmanj 70% (RS 50-2385/2000) Preneha veljati
1.1.2013 Sklep o kriterijih, merilih in postopku za določanje višine sredstev za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev ter usposabljanja za zaposlitev za delovne invalide (RS 34-1415/2006) Preneha veljati
1.1.2013 Sklep o letnem poročilu vzajemnega pokojninskega sklada (RS 98-4290/2009) Preneha veljati
1.1.2013 Sklep o načinu izračuna in postavkah dodatnega lastnega kapitala (RS 28-1415/2007) Preneha veljati
1.1.2013 Sklep o načinu vrednotenja knjigovodskih postavk vzajemnega pokojninskega sklada (RS 98-4291/2009) Preneha veljati
1.1.2013 Sklep o objavi višine prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija (RS 67-2644/2012) Sprememba
1.1.2013 Sklep o obveščanju Agencije za trg vrednostnih papirjev o prenosu posamezne storitve upravljanja investicijskih skladov (RS 42-1813/2008) Se preneha uporabljati
1.1.2013 Sklep o podrobnejši vsebini, načinu in rokih poročanja družbe za upravljanje države članice, ki v Republiki Sloveniji posluje preko podružnice in družbe za upravljanje države članice, ki v Republiki Sloveniji posluje neposredno (RS 89-4040/2004) Se preneha uporabljati
1.1.2013 Sklep o podrobnejši vsebini, načinu in rokih poročanja družbe za upravljanje oziroma podružnice tuje družbe za upravljanje o dejstvih in okoliščinah, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje oziroma podružnice tuje družbe za upravljanje in investicijskimi skladi (RS 126-5298/2004) Se preneha uporabljati
1.1.2013 Sklep o podrobnejših pravilih za izračun kapitalske ustreznosti družbe za upravljanje, rokih, načinu in podrobnejši vsebini poročanja družbe za upravljanje Agenciji za trg vrednostnih papirjev o kapitalski ustreznosti ter podrobnejših pravilih o obvladovanju tveganj družbe za upravljanje (RS 126-5299/2004) Sprememba
1.1.2013 Sklep o pogojih, kdaj se šteje, da zavarovanec preživlja družinske člane (RS 50-2383/2000) Preneha veljati
1.1.2013 Sklep o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu (RS 101-4282/2008) Sprememba
1.1.2013 Sklep o poročanju družbe za upravljanje, družbe za upravljanje države članice in podružnice družbe za upravljanje tretje države (RS 33-1440/2012) Začne veljati
1.1.2013 Sklep o poročanju podružnice družbe za upravljanje s sedežem v Republiki Sloveniji, ki posluje v državni članici ali tuji državi, in podružnice investicijskega sklada s sedežem v Republiki Sloveniji, ki posluje v državi članici ali tuji državi (RS 80-3850/2003) Se preneha uporabljati
1.1.2013 Sklep o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada (RS 27-1172/2002) Preneha veljati
1.1.2013 Sklep o povračilu potnih stroškov (RS 113-5566/2002) Preneha veljati
1.1.2013 Sklep o prenosu delov državnih cest med občinske ceste (RS 102-3947/2012) Se začne uporabljati
1.1.2013 Sklep o računovodskih izkazih in analitičnem kontnem načrtu družbe za upravljanje (RS 43-1782/2012) Začne veljati
1.1.2013 Sklep o računovodskih izkazih vzajemnega pokojninskega sklada (RS 98-4292/2009) Preneha veljati
1.1.2013 Sklep o registru osebnih računov in potrdilu o številu enot premoženja (RS 61-2773/2000) Preneha veljati
1.1.2013 Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila vzajemnega pokojninskega sklada (RS 110-4991/2009) Preneha veljati
1.1.2013 Sklep o spremembi zneskov za izračun minimalnega kapitala in zneskov zajamčenega kapitala zavarovalnic (RS 102-3948/2012) Začne veljati
1.1.2013 Sklep o spremembi zneskov za izračun minimalnega kapitala in zneskov zajamčenega kapitala zavarovalnic (RS 83-3708/2009) Preneha veljati
1.1.2013 Sklep o spremembi zneskov za izračun minimalnega kapitala in zneskov zajamčenega kapitala zavarovalnic (RS 9-391/2007) Preneha veljati
1.1.2013 Sklep o veliki izpostavljenosti borznoposredniških družb (RS 106-5272/2007) Se preneha uporabljati
1.1.2013 Sklep o vrstah in obliki računovodskih izkazov, vsebini prilog in analitičnem kontnem načrtu družbe za upravljanje (RS 12-344/2008) Se preneha uporabljati
1.1.2013 Tarifa za tolmače slovenskega znakovnega jezika (RS 106-4075/2012) Začne veljati
1.1.2013 Tarifa za tolmače slovenskega znakovnega jezika (RS 21-900/2004) Preneha veljati
1.1.2013 Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (RS 53-2253/2008) Sprememba
1.1.2013 Uredba o določitvi davčnih uradov Davčne uprave Republike Slovenije (RS 142-6208/2004) Sprememba
1.1.2013 Uredba o določitvi dokumentacije in ureditvi drugih vprašanj v zvezi z izdajo soglasja za pridobitev oziroma odsvojitev delnic in za naložbe v kapital pravnih oseb (RS 127-5479/2003) Sprememba
1.1.2013 Uredba o določitvi društev in neprofitnih humanitarnih organizacij, ki smejo občasno prirejati klasične igre na srečo, in o kriterijih za občasno prirejanje klasičnih iger na srečo (RS 70-3339/2000) Sprememba
1.1.2013 Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev (RS 66-2621/2012) Preneha veljati
1.1.2013 Uredba o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja iger na srečo (RS 41-1582/2005) Sprememba
1.1.2013 Uredba o dopolnitvi Uredbe o določitvi davčnih uradov Davčne uprave Republike Slovenije (RS 109-4358/2012) Začne veljati
1.1.2013 Uredba o dopolnitvi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (RS 109-4362/2012) Začne veljati
1.1.2013 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov (RS 35-2292/1996) Se preneha uporabljati
1.1.2013 Uredba o integraciji tujcev (RS 65-2821/2008) Se preneha uporabljati
1.1.2013 Uredba o izvajanju javne službe izdajanje revije s področja varstva potrošnikov (RS 98-3791/2012) Se začne uporabljati
1.1.2013 Uredba o izvajanju javne službe na področju izdajanja revije s področja varstva potrošnikov (RS 93-4667/2002) Se preneha uporabljati
1.1.2013 Uredba o kategorizaciji državnih cest (RS 102-3940/2012) Se začne uporabljati
1.1.2013 Uredba o kategorizaciji državnih cest (RS 33-1455/1998) Se preneha uporabljati
1.1.2013 Uredba o merilih in kriterijih za določitev delovnih mest, za katera je obvezna vključitev v dodatno pokojninsko zavarovanje (RS 56-2779/2003) Preneha veljati
1.1.2013 Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (RS 87-3443/2012) Začne veljati
1.1.2013 Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (RS 70-2723/2012) Začne veljati
1.1.2013 Uredba o neposrednih plačilih v kmetijstvu (RS 113-5144/2009) Sprememba
1.1.2013 Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (RS 58-2931/2003) Sprememba
1.1.2013 Uredba o organih v sestavi ministrstev (RS 58-2930/2003) Sprememba
1.1.2013 Uredba o oskrbi s pitno vodo (RS 88-3498/2012) Začne veljati
1.1.2013 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (RS 73-3249/2005) Sprememba
1.1.2013 Uredba o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo (RS 70-3340/2000) Sprememba
1.1.2013 Uredba o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske (RS 95-4777/2002) Sprememba
1.1.2013 Uredba o sejninah predsednika in članov sveta Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (RS 41-1980/2011) Sprememba
1.1.2013 Uredba o sistemu ocenjevanja tveganja v zvezi s prevozi v cestnem prometu (RS 98-4200/2011) Začne veljati
1.1.2013 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev (RS 109-4356/2012) Začne veljati
1.1.2013 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske (RS 97-3704/2012) Se začne uporabljati
1.1.2013 Uredba o spremembah Uredbe o določitvi dokumentacije in ureditvi drugih vprašanj v zvezi z izdajo soglasja za pridobitev oziroma odsvojitev delnic in za naložbe v kapital pravnih oseb (RS 109-4360/2012) Začne veljati
1.1.2013 Uredba o spremembah Uredbe o določitvi društev in neprofitnih humanitarnih organizacij, ki smejo občasno prirejati klasične igre na srečo, in o kriterijih za občasno prirejanje klasičnih iger na srečo (RS 109-4361/2012) Začne veljati
1.1.2013 Uredba o spremembah Uredbe o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja iger na srečo (RS 109-4357/2012) Začne veljati
1.1.2013 Uredba o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (RS 98-3794/2012) Začne veljati
1.1.2013 Uredba o spremembi Uredbe o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo (RS 109-4359/2012) Začne veljati
1.1.2013 Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava (RS 72-3097/2006) Sprememba
1.1.2013 Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (RS 51-2178/2012) Preneha veljati
1.1.2013 Zakon o carinski službi (ZCS-1) (RS 56-2648/1999) Sprememba
1.1.2013 Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) (RS 117-5018/2006) Sprememba
1.1.2013 Zakon o davku na bilančno vsoto bank (ZDBVB) (RS 59-2774/2011) Sprememba
1.1.2013 Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) (RS 117-5012/2006) Sprememba
1.1.2013 Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) (RS 117-5014/2006) Sprememba
1.1.2013 Zakon o dohodnini (ZDoh-2) (RS 117-5013/2006) Sprememba
1.1.2013 Zakon o dopolnitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-A) (RS 105-4001/2012) Se začne uporabljati
1.1.2013 Zakon o financiranju občin (ZFO-1) (RS 123-5268/2006) Sprememba
1.1.2013 Zakon o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO) (RS 30-1530/1990) Sprememba
1.1.2013 Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS) (RS 22-921/2004) Sprememba
1.1.2013 Zakon o igrah na srečo (ZIS) (RS 27-1254/1995) Sprememba
1.1.2013 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (RS 45-2226/2010) Sprememba
1.1.2013 Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2) (RS 77-3272/2011) Sprememba
1.1.2013 Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD) (RS 110-5388/2002) Sprememba
1.1.2013 Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1) (RS 22-973/2000) Sprememba
1.1.2013 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314) (RS 104-3990/2012) Sprememba
1.1.2013 Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS) (RS 128-5410/2006) Sprememba
1.1.2013 Zakon o javnih financah (ZJF) (RS 79-3758/1999) Sprememba
1.1.2013 Zakon o kmetijstvu (ZKme-1) (RS 45-1978/2008) Sprememba
1.1.2013 Zakon o krmi (ZKrmi-1) (RS 127-5351/2006) Sprememba
1.1.2013 Zakon o mineralnih gnojilih (ZMinG-1) (RS 29-1180/2006) Sprememba
1.1.2013 Zakon o obrambi (ZObr) (RS 82-2980/1994) Sprememba
1.1.2013 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) (RS 106-4965/1999) Preneha veljati
1.1.2013 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) (RS 96-3693/2012) Začne veljati
1.1.2013 Zakon o policiji (ZPol) (RS 49-2140/1998) Sprememba
1.1.2013 Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) (RS 60-3206/2007) Sprememba
1.1.2013 Zakon o preživninskem varstvu kmetov (ZPVK) (SRS 1-6/1979) Sprememba
1.1.2013 Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV) (RS 5-277/1996) Sprememba
1.1.2013 Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (RS 33-1761/2007) Sprememba
1.1.2013 Zakon o računskem sodišču (ZRacS-1) (RS 11-662/2001) Sprememba
1.1.2013 Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (ZRGSO) (RS 67-3235/2002) Sprememba
1.1.2013 Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR) (RS 58-2809/2002) Sprememba
1.1.2013 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (RS 56-2760/2002) Sprememba
1.1.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin (ZdZPVHVVR) (RS 90-3528/2012) Se začne uporabljati
1.1.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-C) (RS 70-3025/2008) Sprememba
1.1.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2D) (RS 97-5019/2010) Sprememba
1.1.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2F) (RS 94-3643/2012) Se začne uporabljati
1.1.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1G) (RS 83-3288/2012) Začne veljati
1.1.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2I) (RS 94-3645/2012) Se začne uporabljati
1.1.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2H) (RS 106-5477/2010) Sprememba
1.1.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2L) (RS 94-3644/2012) Se začne uporabljati
1.1.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO-E) (RS 109-4329/2012) Začne veljati
1.1.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-E) (RS 108-4261/2012) Se začne uporabljati
1.1.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD-A) (RS 109-4322/2012) Začne veljati
1.1.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B) (RS 57-2413/2012) Sprememba
1.1.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o računskem sodišču (ZRacS-1A) (RS 109-4325/2012) Začne veljati
1.1.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-C) (RS 109-4323/2012) Začne veljati
1.1.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-M) (RS 109-4317/2012) Začne veljati
1.1.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP-A) (RS 109-4327/2012) Začne veljati
1.1.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-I) (RS 109-4320/2012) Začne veljati
1.1.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI-A) (RS 109-4321/2012) Začne veljati
1.1.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (ZZPOFPR-A) (RS 109-4328/2012) Začne veljati
1.1.2013 Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku na bilančno vsoto bank (ZDBVB-A) (RS 98-3777/2012) Se začne uporabljati
1.1.2013 Zakon o štipendiranju (ZŠtip) (RS 59-3157/2007) Sprememba
1.1.2013 Zakon o trošarinah (ZTro) (RS 84-4323/1998) Sprememba
1.1.2013 Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG) (RS 114-4833/2006) Sprememba
1.1.2013 Zakon o varstvu novih sort rastlin (ZVNSR) (RS 86-4411/1998) Sprememba
1.1.2013 Zakon o varuhu človekovih pravic (ZVarCP) (RS 71-2573/1993) Sprememba
1.1.2013 Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS) (RS 93-4018/2005) Sprememba
1.1.2013 Zakon o veterinarstvu (ZVet-1) (RS 33-1959/2001) Sprememba
1.1.2013 Zakon o vinu (ZVin) (RS 105-4488/2006) Sprememba
1.1.2013 Zakon o visokem šolstvu (ZViS) (RS 67-2465/1993) Sprememba
1.1.2013 Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI) (RS 87-3717/2011) Sprememba
1.1.2013 Zakon o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (ZZPOFPR) (RS 15-588/2003) Sprememba
1.1.2013 Zakon o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (ZZSV) (RS 45-2111/1992) Sprememba
1.1.2013 Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) (RS 63-2873/2004) Sprememba
1.1.2013 Zakon o zavarovalništvu (ZZavar) (RS 13-595/2000) Sprememba
1.1.2013 Zakon o živinoreji (ZŽiv) (RS 18-716/2002) Sprememba
1.1.2013 Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (RS 40-1700/2012) Sprememba

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 2.1.2013 - 2.1.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 7 novosti   2 novosti   3 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost          
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 6 novosti       1 novost 3 novosti
5. JAVNE FINANCE 3 novosti       2 novosti 4 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 11 novosti       3 novosti 3 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti         1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti         2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 25 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 12. 2012
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v novembru 2012
Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
Pravilnik o izračunavanju in poročanju o stanju rezerv nafte in naftnih derivatov
Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
Pravilnik o opredelitvi pogoja preživljanja družinskih članov
Pravilnik o vpisu v srednje šole
Statut Univerze v Ljubljani
Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
Uredba o kategorizaciji državnih cest
Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Hrastje-Lešnica
Uredba o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami
Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov in začasni uporabi tega sporazuma, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Guernseyjem
Zakon o igrah na srečo (ZIS)
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT)
Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 229/2012 - priznavanje izobraževanja – priznavanje izobraževanja za namen zaposlovanja – mnenje visokošolskega zavoda - primerljivost programov – pri...
sodba I U 1174/2012 - pogojni odpust – pogoji za pogojni odpust – prosti preudarek – odprti kazenski postopki
Odločbe Višjih sodišč VSC sodba Cpg 187/2011 - izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika – sprememba tožbe – sprememba istovetnosti tožbenega zahtevka – zavrnilna zamudna sodba
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembi Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C), prva obravnava, EPA 868-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Dohodki iz delovnega razmerja - splošno pojasnilo (velja od 1.1.2013)
Seznam krovnih skladov in podskladov
Sprememba ZJN: na dan oddaje ponudbe višina neplačanih obveznosti ne sme presegati 50 eurov