27. julij 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Dovoljenje za združitev bank

NKBM in Poštna banka Slovenije (PBS) sta prejeli dovoljenje Evropske centralne banke (ECB) za združitev. Po pripojitvi PBS k NKBM, ki bo zaključena predvidoma 1. septembra in bo začela pravno veljati z dnem vpisa v sodni register, se bo združena banka imenovala NKBM, njen sedež pa bo še naprej v Mariboru, so sporočili iz mariborske banke. Z združitvijo bo NKBM po podatkih s konca marca ponovno druga največja banka v Sloveniji po tržnem deležu v odstotkih bilančne vsote, saj bo prehitela združeno Abanko. Ob združitvi bo poslovanje za stranke nemoteno in obisk banke za komitente zaradi te spremembe ne bo potreben.

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) podpirajo sistem vajeništva, ki ga želi uvesti ministrstvo za izobraževanje, nasprotujejo pa nekaterim predlaganim rešitvam. "Predlagani sistem ni sistem, ki bi spodbujal vajeništvo, ampak sistem, ki dodatno subvencionira delodajalca," je opozoril izvršni sekretar na ZSSS Andrej Zorko. Najbolj jih moti, da zakon za delodajalce, ki bodo na usposabljanje vzeli vajenca, predvideva državne subvencije, na koncu pa jim vajenca ne bo treba niti zaposliti. Zaradi tega se bodo podjetja za vajence odločala zgolj zato, da dobijo poceni delovno silo, na ta način pa se bo ustvarjalo novo skupino prekarnih delavk in delavcev, je Zorko opozoril na novinarski konferenci.

Novela zakona o preprečevanju nasilja v družini, katere predlog bo vlada obravnavala predvidoma jutri, naj bi natančneje opredelila nasilje v družini in izboljšala delovanje državnih institucij pri obravnavanju tovrstnega nasilja. Opredelitev nasilja v družini bo širša. Za fizično in spolno nasilje se bo denimo štela tudi grožnja, pri ekonomskem nasilju bo dodano neizpolnjevanje obveznosti do družinskega člana, kot nova oblika nasilja pa bo dodano zalezovanje. Telesno kaznovanje otrok bo prepovedano. Sodišče bo lahko ukrepe izreklo tudi na predlog centra za socialno delo in ne le na predlog žrtve.

Državni preventivni mehanizem, ki deluje pri varuhu človekovih pravic, za leto 2015 ugotavlja pomanjkanje prostorskih zmogljivosti v institucijah, kjer bivajo osebe, ki jim je odvzeta prostost. Težave so imele tudi pri skrbi za posebno ranljive skupine, denimo otroke, starejše in invalide, so povedali na novinarski konferenci. Po besedah varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer se največ težav pojavi tedaj, ko se morajo med seboj dogovoriti predstavniki več različnih ministrstev.

Komisija za pritožbe iz delovnega razmerja pri vladi je zavrnila pritožbe vseh petih policistov na odločitev o izredni odpovedi delovnega razmerja, med njimi pritožbo predsednika Sindikata policistov Slovenije (SPS) Zorana Petroviča. Ta namerava odpoved zdaj izpodbijati na delovnem sodišču.

Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) razmišlja o sodelovanju pri privatizaciji Nove Ljubljanske banke (NLB), so v EBRD potrdili za agencijo Reuters. S sodelovanjem v načrtovani prvi javni ponudbi delnic (IPO) bi se EBRD tako spet vrnil v lastništvo največje slovenske banke, iz katerega je izstopil julija 2008.

Evropska komisija je včeraj začela javno posvetovanje o enotnem spletnem mestu (Single Digital Gateway), ki bo po vsej Evropi zagotovilo uporabniku prijazen dostop do informacij, e-postopkov in svetovalnih storitev. Enotno spletno mesto bo namenjeno zlasti tistim, ki se želijo preseliti ali poslovati v drugi državi EU. Cilj je izkoristiti možnosti, ki jih ponuja enotni trg.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 27.7.2016 - 27.7.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 1 novost 2 novosti   2 novosti 20 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO   1 novost     4 novosti  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO       1 novost 6 novosti  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 1 novost     1 novost  
5. JAVNE FINANCE   2 novosti   1 novost   1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 5 novosti   6 novosti 2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost     1 novost 17 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA       1 novost 3 novosti 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   4 novosti   2 novosti 1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost     1 novost  
11. OBČINE 3 novosti