12. marec 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Moški ali ženska? Šteje uspešnost.

»Ženskega podjetništva ni. Je samo uspešno ali neuspešno podjetništvo.« To je vodilna misel današnjega uvodnika, ki ga je za TFL Glasnik, ki bo izšel popoldan, pripravila direktorica družbe Tax-Fin-Lex d.o.o. Zlata Tavčar.

To dejstvo utemeljuje z zanimivimi primerjavami. »Ali je pri Tini Maze pomembno, da je ženska? Ali so pomembnejši njen talent, volja, vztrajnost, dobra ekipa, jasni cilji in osebna naravnanost k uspehu? Je legendarna direktorica Cvetana Rijavec, ki je postavila Fructal in zdaj uspešno vodi Ljubljanske mlekarne, uspešna zato, ker je ženska? Bo Alenka Bratušek ob morebitnem neuspehu kriva zato, ker je ženska? V čem se razlikujeta Hilda Tovšak in Ivan Zidar? Področja delovanja niti niso pomembna. Šport se mogoče od vseh področij najbolj vidi – tu so rezultati jasni, merijo se v številu doseženih zmag, medalj in uspehov, drugje so bolj prikriti.«

Državni svet je na včerajšnji izredni seji na tajnem glasovanju z 21 glasovi za in 12 proti izglasoval odložilni veto na novelo obrtnega zakona. Ta je podlaga za uvedbo prostovoljnega članstva v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), kjer ukinitvi obveznega članstva nasprotujejo. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) pozdravlja odložilni veto državnega sveta na novelo obrtnega zakona. V OZS ocenjujejo, da lahko le obvezno članstvo ohrani zbornični sistem in slovenske obrtnike.

Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb ocenjuje predlog uvedbe sistema medsebojne zamenljivosti zdravil po terapevtskih skupinah kot neustrezen ukrep. Tak sistem je po njihovem opozorilu škodljiv za bolnike, saj med drugim omejuje dostop do novih zdravil in tudi njihovo izbiro, so povedali na včerajšnji novinarski konferenci.

V zadnjih 20 letih smo v Sloveniji vzpostavili sistem, ki je na področju sistemske korupcije namesto ničelne tolerance vzpostavljal ničelno tveganje, da bo kdo odgovarjal, ocenjuje predsednik protikorupcijske komisije Goran Klemenčič. Opozarja, da je v majhnih državah in zaprtih ekonomijah edini odgovor na to transparentnost. Posvet o vplivu korupcije na slovensko gospodarstvo, sta organizirali komisija za preprečevanje korupcije in Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) pod pokroviteljstvom veleposlaništva Velike Britanije in Severne Irske.

V Strasbourgu se je začelo marčevsko plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. Predsednik parlamenta Martin Schultz je v uvodnem nagovoru med drugim obsodil usmrtitev tujih talcev v Nigeriji. Spomnil je tudi na nedavni mednarodni dan žensk. Sledila je razprava, v kateri so se poslanci posvetili položaju žensk v EU in tudi Severni Afriki.

Predsednik računskega sodišča Igor Šoltes, ki mu mandat poteče 31. maja, se bo spet potegoval za mesto predsednika. Šoltes je za STA pojasnil, da je podal soglasje h kandidaturi, dokler ta ne bo uradna, pa ne želi razkriti predlagatelja. Po poročanju Radia Slovenija naj bi ga predlagalo Društvo Integriteta - Transparency International Slovenia.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 12.3.2013 - 12.3.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti 1 novost 2 novosti 2 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost        
5. JAVNE FINANCE   1 novost        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   8 novosti 1 novost     1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   3 novosti     1 novost 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o pogojih, načinu in postopku za pridobitev dovoljenja za vnos oziroma uvoz zdravil za uporabo v humani medicini
Sklep o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije
Uredba o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči
Uredba o omejevalnih ukrepih proti nekaterim posameznikom, skupinam, podjetjem in subjektom zaradi razmer v Afganistanu in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 753/2011
Uredba o omejevalnih ukrepih proti Republiki Gvineji Bissau in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 377/2012
Uredba o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba XI Ips 62104/2012-683 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - razlogi o odločilnih dejstvih - pripor - odreditev in trajanje pripora - priporni narok - ute...
Odločbe Upravnega sodišča sodba in sklep I U 1269/2012 - razrešitev člana uprave AUKN – odločitev Državnega zobra RS – odločitev nosilca zakonodajne veje oblasti – načelo zaslišanja stranke – ugotovit...
sodba I U 815/2011 - osebni podatki – pravica do seznanitve z osebnimi podatki – analiza DNK – dokument v elektronski obliki
sklep in sodba I U 1270/2012 - razrešitev člana uprave AUKN – odločitev Državnega zbora RS – odločitev nosilca zakonodajne veje – načelo zaslišanja stranke – ugotovitvena sodba
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo o delovanju nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2012 in januarju leta 2013, EPA 1040-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-H), prva obravnava, EPA 1053-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Pokojninski prispevki skoraj povsod
Prost pretok kapitala z vidika obdavčitve
Pojasnila DURS Davek na finančne storitve -najpogostejša vprašanja in odgovori