Dnevne zakonodajne novosti / 1. marec 2019
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 8 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 33/2019 z dne 22.5.2019
TEMA DNEVA
Izenačitev pogojev za odvetnike
Tema dneva

Vlada je določila besedilo predloga novele zakona o odvetništvu. Evropska komisija je namreč Slovenijo opozorila na neskladnost slovenske zakonodaje s pravom EU. Z novelo bodo izenačili slovenske državljane s Švico in članicami EGP pri pogojih za opravljanje odvetniškega poklica. Veljavni zakon je ustrezni direktivi v slovenski pravni red prenesel že s prejšnjo novelo. Ko so se k direktivama pridružile še članice EGP in Švica, pa je bilo treba možnost opravljanja poklica tujega odvetnika določiti tudi za državljane teh držav.

Ustna obravnava v tožbi Slovenije proti Hrvaški
Slovenija je včeraj prejela obvestilo Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), da bo pred velikim senatom sodišča 12. junija potekala ustna obravnava v meddržavni tožbi Slovenije proti Hrvaški zaradi terjatev Ljubljanske banke (LB) do hrvaških podjetij, so sporočili z ministrstva za finance. Sodišče bo odločalo o vprašanjih svoje pristojnosti in dopustnosti tožbe, ki predstavljajo pogoj za vsebinsko odločanje o zadevi. Če bo sodišče ugotovilo, da je tožba dopustna, bo v nadaljevanju odločalo o kršitvah Evropske konvencije o človekovih pravicah, nastalih LB v sodnih postopkih pred hrvaškimi sodišči.

Vlada o gospodarskih temah
Vlada je na včerajšnji seji sklenila zvišati uporabnino na železnici in se seznanila s poročilom finančnega ministrstva o nadzoru nad DUTB za zadnje četrtletje. Iz slednjega izhaja, da DUTB dosega ključne cilje in uresničuje strateške usmeritve. Glede ocene fiskalnega sveta o skladnosti predloga rebalansa proračuna vlada v sprejetem stališču poudarja, da ohranitev strukturnega ravnotežja sektorja država na srednji rok ne bo ogrožena. Seznanila se je tudi s stališčem ministrstva za finance o možnosti sistemskega reševanja problematike kreditojemalcev v švicarskih frankih. To meni, da je dogovorno reševanje v okviru institutov veljavne zakonodaje primernejše kot sistemski posegi v civilnopravna razmerja.

Zdravstveno ministrstvo naj bi kršilo zakonodajo
V sindikatih, ki zastopajo zaposlene v zdravstveni negi, so razočarani, ker ministrstvo za zdravje ne bo sprejelo prenovljenih poklicnih aktivnosti in kompetenc v roku, ki mu ga nalaga stavkovni sporazum. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je ministrstvo zamudilo vse zakonsko določene roke in "gre torej za očitno kršitev zakonodaje". Na ministrstvu pa so v dopisu sindikatom ter zbornici zdravstvene in babiške nege pojasnili, da so predlagani dokument o aktivnostih in kompetencah preučili, a bodo "zaradi objektivne odsotnosti" ministra Sama Fakina odločitev namesto do 1. marca posredovali do 8. marca.

Peticija o evtanaziji
Društvo Srebrna nit je na novinarski konferenci predstavilo pobudo za pravno ureditev evtanazije, ki jo je podpisalo več kot 120 podpisnikov z različnih področij delovanja. Ob zavzemanju za dolgotrajno oskrbo in dobro paliativo se v društvu zavzemajo tudi za svobodno odločanje posameznika o dokončanju življenja ali dobri smrti. Soavtor pobude je profesor na ljubljanski filozofski fakulteti Igor Pribac, ki se tudi javno zavzema za uvedbo evtanazije. Po njegovih navedbah javnomnenjske raziskave kažejo, da je podpora med ljudmi ustrezni uzakonitvi pomoči pri samomoru in drugih odločitvah o koncu življenja zelo velika.

Kontrola okoljevarstvenih dovoljenj
Gradbeni inšpektorji Inšpektorata RS za okolje in prostor začenjajo štirimesečno akcijo nazora podjetij, ki morajo zaradi obratovanja ali naprav, ki lahko povzročijo onesnaženje okolja večjega obsega, imeti okoljevarstvena dovoljenja. Preverjali bodo uporabo objektov v skladu z uporabnim in gradbenim dovoljenjem. S tem se bodo pridružili akciji inšpektorjev za okolje, ki od lanskega septembra opravljajo izredni nadzor imenitnikov okoljevarstvenih dovoljenj. Državni inšpektorji in strokovnjaki so do konca lanskega leta že opravili nadzor 70 izdanih dovoljenj. Le v dveh primerih niso ugotovili nobenih nepravilnosti, in sicer v Energetiki Celje in v družbi Nafta-Petrochem, ki je v stečaju.(TFL)