Dnevne zakonodajne novosti / 8. maj 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 106/2022 z dne 5.8.2022
TEMA DNEVA
Volilne komisije zavrnile nekatere kandidatne liste
Tema dneva

Volilne komisije so ob pregledu kandidatnih list za volitve v DZ ugotovile, da nekatere ne upoštevajo spolne kvote. Po dosedanjih podatkih so v Celju zaradi premalo moških zavrnili listo Združene levice in Sloge, čemur je že pritrdilo vrhovno sodišče, v Novem mestu in Kranju pa zaradi premalo žensk Združeno desnico, a odločitev še ni pravnomočna. Do zavrnitev kandidatnih list je sicer prihajalo tudi v preteklih letih. Pred štirimi leti so tako v volilnih enotah Postojna, Ljubljana Center, Celje in Novo mesto zaradi pomanjkljivosti pri njihovem vlaganju zavrnili liste Liberalno-gospodarske stranke (LGS), v kranjski enoti pa poleg liste LGS tudi listo Piratske stranke Slovenije, kjer se je zapletlo zaradi spletnega glasovanja.

Odprte zadeve na področju varnosti
Poslanke in poslanci so na deloma zaprti izredni seji z 32 glasovi za in 12 proti potrdili sklepe komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Z njimi je komisija vladi predlagala, naj ugotovitve in stališča komisije upošteva pri nadaljnjem delu in sodelovanju z DZ. S priporočili komisija sicer opozarja na še odprte stvari, za katere je treba bodisi izvesti ustrezne preiskave bodisi na kakšen drug način izvesti ustrezne korake za zagotovitev varnosti. Med njimi so tudi sum nepravilnosti in sum pranja denarja v NLB, prisluškovalna afera pri arbitraži o meji s Hrvaško in problematika ubojnih sredstev nekdanje Udbe.

Sankcionirana sodnica v Mariboru
Službeni nadzor mariborske višje sodnice je potrdil nepravilnosti pri nezakoniti napotitvi davčnega dolžnika v vikend zapor, čeprav zanj ni izpolnjeval pogojev. Pri 16 pregledanih zadevah je revizija ugotovila kršitve v dveh primerih, tudi v primeru nenavadnih naključij polne zgodbe davčnega dolžnika Urbana Marovta. Ta je na koncu izgubil ugodnost vikend zapora, še vedno pa je lahko z odprtega oddelka vsakodnevno hodil v službo, vendar se je moral v zapor vračati. Sankcija za sodnico bo, da bodo ugotovitve iz poročila v njenem osebnem spisu in jih bodo lahko upoštevali pri naslednji izdelavi ocene sodniške službe, poroča Dnevnik.

Delavska svetovalnica razgalja izkoriščanje
Delavska svetovalnica bo do novembra izvajala projekt Za-govor, s katerim bodo med drugim ozaveščali potencialne žrtve delovnega izkoriščanja in prisilnega dela ter jih informirali o njihovih pravicah. Problem izkoriščanja naj bi tako postal bolj viden, upajo pa, da bo pripomogel tudi k sistemski rešitvi problema. Ciljna skupina projekta so predvsem potencialne žrtve in socialni partnerji, tudi delodajalci, ter širša javnost. Cilj je, da bi v projektu informirali najmanj 400 potencialnih žrtev delovnega izkoriščanja in prisilnega dela ter poglobljeno svetovali najmanj 60 potencialnim žrtvam.

Slovensko razvojno dohitevanje
Slovenija je na poti razvojnega dohitevanja, naredila je premik glede zmanjšanja obremenjevanja okolja. Razvojne politike morajo biti usmerjene v pospešitev rasti produktivnosti, prilagoditev demografskim spremembam in dvigu učinkovitosti delovanja države, v Poročilu o razvoju 2018 navaja Umar. V Sloveniji se je leta 2016 začel zmanjševati v krizi močno povečan zaostanek v gospodarski razvitosti za povprečjem EU. To je država dosegla z ukrepi za stabilizacijo gospodarskih razmer, krepitvijo gospodarskega cikla in izboljšanjem konkurenčnosti, je v poročilu zapisal Urad RS za makroekonomske analize in razvoj.

Skrivanje osi na tovornjakih
Dars je aprila oz. v prvem mesecu po uvedbi elektronskega cestninjenja tovornih vozil na avtocestah in hitrih cestah, imenovanega DarsGo, izdal 1300 plačilnih nalogov. Največkrat uporabniki nimajo naprave DarsGo ali na računu vozila ni ustreznega finančnega kritja oz. vozijo z nižjim prijavljenim številom osi od dejanskega števila osi. V novem cestninskem sistemu za tovornjake, težje od 3,5 tone, je namreč višina cestnine odvisna tudi od števila osi vozila. Podlaga za globe, ki se v celoti stekajo v državni proračun in niso prihodek Darsa, je v noveli zakona o cestninjenju, ki tudi določa, da je za večino storjenih prekrškov odgovoren posameznik oz. voznik.(TFL)