2. december 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

GZS za uvedbo davčnih blagajn

Uvedba davčnih blagajn, ki bi omogočile prenos podatkov o izdanih računih neposredno na davčno upravo, je po mnenju GZS nujna in če se vlada zanjo ne bo odločila, bodo razočarani. Kmetijski minister Dejan Židan je sicer pred dnevi napovedal, da namerava vlada dokončno odločitev glede davčnih blagajn sprejeti ta teden.

Predsednik republike Borut Pahor je napovedal, da bo ta teden začel postopke za imenovanje novega senata Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Že danes namerava na sestanku s predsedniki parlamentarnih strank preučiti možnosti, kako bi s spremembami in dopolnitvami zakonov odpravili prepreke za uspešen boj proti korupciji. Senat KPK, ki ga sestavljajo predsednik Goran Klemenčič ter njegova namestnika Rok Praprotnik in Liljana Selinšek, je v petek podal odstopno izjavo. S svojim delom nameravajo nadaljevati do imenovanja nove ekipe, a najdlje do 1. marca prihodnje leto.

SDS je v petek v DZ vložila predlog novele zakona o gozdovih, ki med drugim predvideva ukinitev prevoznic za spravilo lesa za lastno uporabo. V SDS kot temeljni cilj novele navajajo zagotovitev racionalnega nadzora nad sledljivostjo prometa z gozdno lesnimi sortimenti ter s tem preprečevanja dajanja lesa nezakonitega izvora na trg.

DZ je v petkovem nadaljevanju izredne seje sprejel novelo zakona o javnih financah, ki daje pravno podlago za državno dokapitalizacijo bank po objavi stresnih testov. Opozicija je odločanje o predlogu obstruirala, ker da ne želi sodelovati pri omogočanju netransparentnih postopkov dokapitalizacij, pri katerih se bo hkrati negiralo vlogo DZ.

V ponovnem odločanju po vetu državnega sveta je DZ tudi znova sprejel zakon o izvrševanju državnih proračunov za leti 2014 in 2015. Za je glasovalo 49 poslancev, proti jih je bilo 26. Za sprejem je bila potrebna absolutna večina, torej vsaj 46 glasov. Prav tako v ponovnem so sprejeli še zakon o davku na nepremičnine. Zakon bo uveljavljen z letom 2014 in bo nadomestil sedanje nepremičninske dajatve. Lastniki bodo pred odmero prejeli informativne izračune.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
30.11.2013 Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost (RS 98-3492/2013) Začne veljati
30.11.2013 Pravilnik o pomorski opremi (RS 24-1216/2007) Sprememba
30.11.2013 Pravilnik o poročanju revizijskih družb (RS 72-3907/2010) Sprememba
30.11.2013 Pravilnik o spremembah Pravilnika o poročanju revizijskih družb (RS 98-3499/2013) Začne veljati
30.11.2013 Pravilnik o spremembi Pravilnika o pomorski opremi (RS 98-3494/2013) Začne veljati
30.11.2013 Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013 (RS 58-2244/2013) Sprememba
30.11.2013 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013 (RS 98-3544/2013) Začne veljati
30.11.2013 Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke (RS 98-3541/2013) Začne veljati
30.11.2013 Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke (RS 132-5515/2006) Sprememba
30.11.2013 Uredba o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (RS 58-3269/2010) Sprememba
30.11.2013 Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (RS 98-3543/2013) Začne veljati
29.11.2013 Dopolnitev valorizacijskih količnikov za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2012 (RS 98-3495/2013) Začne veljati
29.11.2013 Odločba o ugotovitvi, da prvi in drugi odstavek 231. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ nista v neskladju z Ustavo (RS 98-3496/2013) Začne veljati
29.11.2013 Odločba o ugotovitvi, da tretji do šesti odstavek 53. člena ter drugi in četrti do šesti odstavek 53.c člena Zakona o zavarovalništvu niso v neskladju z Ustavo (RS 98-3497/2013) Začne veljati
29.11.2013 Popravek Uredbe o državnem prostorskem načrtu za izvennivojsko križanje glavne ceste in glavne železniške proge v Središču ob Dravi (RS 98-3545/2013) Začne veljati
29.11.2013 Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Norveški (RS 98-3491/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 2.12.2013 - 2.12.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 2 novosti 7 novosti     1 novost 6 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 2 novosti 1 novost       2 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     1 novost   2 novosti 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5 novosti 3 novosti     2 novosti 3 novosti
5. JAVNE FINANCE 4 novosti 4 novosti     1 novost 7 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 11 novosti       2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost   1 novost 1 novost 2 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 4 novosti       1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 3 novosti 1 novost     2 novosti  
10. MEDNARODNI ODNOSI   2 novosti     1 novost  
11. OBČINE 40 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2014
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba G 37/2010 - zavrnjeno dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave banke - ocena primernosti kandidata z vidika varnega poslovanja banke - „fit and proper“ ...
Sodba IV Ips 35/2013 - postopek začasnega odvzema vozniškega dovoljenja – začasni odvzem - trajanje in vštevanje začasnega odvzema – vrnitev začasno odvzetega voz...
Sodba in sklep II Ips 122/2011 - pravica do enakega varstva pravic - pravica do kontradiktornega postopka - pravica do izjave v postopku - udeležba drugih oseb v pravdi - intervenc...
Odločbe Višjih sodišč VDS sodba in sklep Pdp 1732/2004 - denarni zahtevek - nadomestilo plače za nezakonito prenehanje delovnega razmerja - višina reparacijskega zahtevka
VDSS sodba Pdp 826/2013 - redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog - zloraba instituta odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1A), skrajšani postopek, EPA 1618-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI-A), prva obravnava, EPA 1602-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper