11. september 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Pol milijarde za posojila podjetjem

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Stanko Stepišnik in predsednik uprave SID banke Sibil Svilan sta podpisala pogodbo, ki predstavlja podlago za oblikovanje posojilnega sklada v okviru SID banke. Posojilni sklad, namenjen malim in srednje velikim podjetjem, ki imajo razvojni potencial, bo "težak" 500 milijonov evrov.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v vladno obravnavo poslalo predlog uredbe o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin. Glede na avgusta objavljen predlog ni sprememb, tako da bodo po sprejemu uredbe vrednosti nepremičnin v registru geodetske uprave znižane za 10 do 30 odstotkov.

Minister za notranje zadeve Gregor Virant je od vodij poslanskih skupin koalicije dobil načelno podporo za projekt združevanja občin z glavnim ciljem, da povečajo razvojne kapacitete občin, je pojasnil po sestanku. Konkretnih časovnih ciljev si niso zadali, saj želijo dati prednost strokovnosti, ne hitrosti.

Ukinjanje občin je po mnenju pravnika Mira Cerarja pravno zelo zahteven proces. Glede na to, da se nove občine ustanavljajo z zakonom in predhodnim referendumom, bi morali po tej logiki razpisati referendum tudi za ukinjanje občin, je pojasnil za STA. Ob tem je opozoril na še vedno neizpolnjeno ustavno določbo o povezovanju občin v pokrajine. Cerar priznava, da kriza včasih omogoči določene rešitve, ki jih sicer v normaliziranem času ni mogoče izpeljati. Vendar pa bo po njegovem mnenju ukinjanje oz. združevanje težko izpeljati "ob tej konstelaciji političnih sil in tudi ob že porajajočem se precejšnjem nasprotovanju občin".

Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je ocenil, da predlog spremembe zakona o vojnih invalidih, ki ga je v zakonodajni postopek vložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Matejem Toninom iz NSi, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlog so sicer poleg poslancev NSi v razpravi podprli tudi v SDS in SLS.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je včeraj gostilo delovno srečanje na temo določitve in izterjave preživnin za otroke. Na sestanku so sklenili, da ministrstvo pri pripravi nove družinske zakonodaje preuči možnosti za enostavnejši in bolj učinkovit sistem določanja preživnine, so zapisali v sporočilu za javnost.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 11.9.2013 - 11.9.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     8 novosti 1 novost 6 novosti 4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost      
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     3 novosti     2 novosti
5. JAVNE FINANCE   1 novost   1 novost 2 novosti 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti 1 novost 2 novosti 2 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost 1 novost   4 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI   2 novosti     4 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2013
Pravilnik o priznanjih na področju pravosodja
Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana uprave banke in hranilnice
Sklep o skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta bank in hranilnic
Statut Fakultete za informacijske študije v Novem mestu
Uredba o Naravnem rezervatu Škocjanski zatok
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba X Ips 36/2010 - dovoljena revizija – DDV – oprostitve DDV - kraj opravljanja prometa storitev
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 504/2012 - DDV – odbitek DDV – neplačujoč gospodarski subjekt – dokazno breme – subjektivni element – nabava strojev – popravilo strojev
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 518/2013 - novinarji - veljavnost kolektivne pogodbe - odmera letnega dopusta - veljavnost kolektivnih pogodb - osebna veljavnost - veljavnost za delodajalca
VDSS sodba Pdp 126/2013 - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delavca – razlogi na strani delodajalca - odpravnina – redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – odpovedni rok – vr...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje k Poročilu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2012, EPA 1294-VI
Poročilo Odbora za gospodarstvo k Predlogu Zakona o gradbenih proizvodih - Dopolnjen predlog zakona (ZGPro-1), EPA 1217-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Davčna obravnava obresti, doseženih na dano pojasnilo