24. maj 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Redko doseženo soglasje med strankami

Poslanci bodo danes odločali tako o vpisu fiskalnega pravila v ustavo kot o ustavnih spremembah glede referenduma, je po sinočnjem parlamentarnem vrhu povedal vodja poslanske skupine PS Jani Möderndorfer. DZ naj bi glede na današnji dogovor vodij parlamentarnih strank s potrebno dvotretjinsko večino podprl obe ustavni spremembi.

Predstavniki protikorupcijske komisije in računskega sodišča so na sestanku ministra za notranje zadeve in javno upravo Gregorja Viranta seznanili s svojimi pripombami k predvidenim spremembam zakonov o političnih strankah ter o volilni in referendumski kampanji. Med drugim bi želeli, da bi še več pozornosti namenili transparentnosti.

Osnutek zakona, ki vsebuje shemo za izplačilo odškodnin izbrisanim, predvideva, da bo vsak izbrisani za mesec dni izbrisa dobil po 30 evrov, je poročala TV Slovenija. Najvišja odškodnina bi tako znašala dobrih 7500 evrov. Po zakonu o povračilu škode izbrisanim bi bilo mogoče tudi uveljavljanje višje odškodnine, če bi imel izbrisani stroške z zdravljenji ali šolnino, a bo treba te stroške dokazati.

DZ je s 84 glasovi za podprl novelo zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Ta bo po zagotovilih vlade prispevala k razdolževanju gospodarstva in hitrejšemu izhodu iz krize, kar so pozdravili v vseh poslanskih skupinah.

Skupščina Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) je za predsednika zbornice izvolila Sama Hribar Miliča, ki tako na tem mestu ostaja še en mandat. Delegati so prisluhnili tudi namestniku guvernerja Banke Slovenije Janezu Fabijanu, ki je zagotovil, da je bančna sanacija pred vrati, prav tako prestrukturiranje podjetij.

Volitve v Evropski parlament bodo prihodnje leto po vsej verjetnosti potekale dva tedna prej, kot je bilo načrtovano. Evropski poslanci so namreč podprli predlog, da se volitve prestavi z začetka junija na konec maja. Nov parlament bi tako dobil več časa, da se pripravi na volitve predsednika Evropske komisije julija 2014.

Minister za pravosodje Senko Pličanič je včeraj prejel poročilo vodje Specializiranega državnega tožilstva o primeru Hilde Tovšak, a njegove vsebine še ni uspel preučiti, je potrdil za STA. V ponedeljek pa poročilo z višjih sodišč v Ljubljani in Mariboru pričakuje predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 24.5.2013 - 24.5.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   5 novosti     6 novosti 9 novosti
2. UPRAVNO PRAVO     2 novosti      
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   2 novosti 2 novosti   3 novosti 2 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost 1 novost   1 novost 3 novosti
5. JAVNE FINANCE   3 novosti     1 novost 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   5 novosti   6 novosti 6 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         13 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         2 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1809/2011 - dohodnina – akontacija dohodnine – dohodek iz delovnega razmerja – pokojnina – glavni delodajalec
sodba II U 367/2011 - tujec - dovoljenje za začasno prebivanje - pogoji za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje
sodba I U 902/2012 - dohodnina – akontacija dohodnine – dohodki iz premoženja - davčni postopek – zbiranje podatkov – zaslišanje prič – v kazenskem postopku p...
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (šesti senat)z dne 16. maja 2013(*).TNT Express Worldwide (Poland) sp. z o. o. proti Minister Finansów. Predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU. „Davek na dodano vrednost – Direktiva 2006/112/ES – Člen 66, od (a) do (c) – Opravljanje prevoznih in špedicijskih storitev – Obveznost obračuna – Datum prejema plačila in najpozneje 30. dan po opravljeni storitvi – Predhodna izdaja računa“.Zadeva C 169/12.
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba II Cp 1954/2012 - premoženjska razmerja med zakonci – obveznost iz naslova skupnega premoženja – odplačilo posojila po razvezi zakonske zveze – dogovor bivših zakonc...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Komisije za nadzor javnih finac k Poročilu o delovanju nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2012 in januarju leta 2013, EPA 1040-VI
Poročilo Komisije za nadzor javnih financ k Letnemu poročilu Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2012, EPA 1112-VI
Informativni izračun finančnih učinkov Predloga zakona o dopolnitvi Zakona o sodniški službi in Predloga zakona o dopolnitvi Zakona o državnem pravobranilstvu (ZSS-K), EPA 1186-VI, 1187-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Duh časa ali Zeitgeist
Pojasnila DURS Določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč