22. januar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Bistvo javnih naročil je v notranjih kontrolah

»Paradigma teh, ki jih gledamo že 20 let, in ne samo politikov, se je očitno izpela,« je za naš današnji intervju v TFL Glasniku, ki bo izšel popoldan, dejal odvetnik Jani Soršak.
Spraševali pa smo ga tudi o stečajni zakonodaji, ki se ji obetajo spremembe.

»Izkazalo se je,« je dejal sogovornik, »da smo se v Sloveniji presneto hitro odločali za stečaje. Po eni strani slišimo očitke, da s tem odlašamo, da so zaradi tega upniki manj poplačani, po drugi pa smo vedno gledali, kot da je stečaj rešitev za upnike. Poudarek, če bo zakon v tej obliki sprejet, je v tem, da naj bi se upniki še bolj vključevali že pred stečajem. Poleg delavcev so upniki tisti, ki pač imajo največ interesa za reševanje.«

Večina predlaganih sprememb novele zakona o kazenskem postopku je bila posredovana tako v strokovno kot tudi v medresorsko usklajevanje, zatrjujejo na ministrstvu za pravosodje in javno upravo. S tem so se odzvali na očitke vrhovnega sodišča, da jih vlada, preden je 10. januarja omenjeno novelo poslala v DZ, z njo ni seznanila. Na vrhovnem sodišču so namreč včeraj opozorili, da uvedba neposrednih video prenosov sodnih obravnav in ukinitev pisnih zapisnikov, ki jih z novelo zakona o kazenskem postopku predvideva vlada, bistveno vplivajo na delovanje sodišč in potek sodnih postopkov.

Finančni ministri držav v območju evra so v Bruslju za novega predsednika evroskupine imenovali nizozemskega finančnega ministra Jeroena Dijsselbloema. Ta bo nasledil prvega in doslej edinega šefa evroskupine v njeni osemletni zgodovini, predsednika luksemburške vlade Jeana-Clauda Junckerja.

Evropska unija bi morala imeti večjo vlogo pri zagotavljanju medijske svobode in pluralizma v državah članicah in širše, izhaja iz poročila, ki ga je skupina pod vodstvom nekdanje latvijske predsednice Vaire Vike Freiberge včeraj predala podpredsednici Evropske komisije Neelie Kroes. Avtorji poročila tudi ocenjujejo, da prevladujoč položaj, ki ga imajo določeni ponudniki internetnih storitev, ne bi smel omejiti svobode in pluralizma medijev. Po njihovem mnenju bi bilo treba na spletu zaščititi odprt in nediskriminatoren dostop do informacij vseh državljanov, tudi z uporabo konkurenčnega prava oz. uveljavljanjem načela omrežne in spletne nevtralnosti.

Premier Janez Janša in ljubljanski župan Zoran Janković, ki sta po objavi ugotovitev protikorupcijske komisije o kršitvah zakonodaje napovedala uporabo pravnih sredstev, lahko po mnenju pravnika Toneta Jerovška v tožbi na upravnem sodišču navajata, da jima je bila kršena ustavna pravica do pravnega sredstva. Možna je tudi civilna tožba, navaja.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
22.1.2013 Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza (RS 65-2611/2012) Sprememba
22.1.2013 Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz Centralne zbirke podatkov o pravicah iz javnih sredstev (RS 2-38/2013) Začne veljati
22.1.2013 Pravilnik o podrobnem označevanju ribolovnih orodij in zagotavljanju trajnostne rabe rib (RS 87-3752/2008) Sprememba
22.1.2013 Pravilnik o spremembah Pravilnika o določanju cen subvencioniranega prevoza (RS 5-193/2013) Začne veljati
22.1.2013 Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o profesionalnem čezmejnem prevozu eurogotovine po cesti med državami članicami euroobmočja (RS 2-33/2013) Začne veljati
22.1.2013 Uredba o izvajanju Uredbe (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 (RS 2-34/2013) Začne veljati
22.1.2013 Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Carinsko upravo Republike Slovenije in Carinsko upravo Črne gore o nevračljivi pomoči v obliki programske opreme modulov SAT (sistem analize tveganja) in SPP (sistem poslovnih pravil) (RS (mednarodne) 1-1/2013) Začne veljati
22.1.2013 Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Anguillo (RS (mednarodne) 1-2/2013) Začne veljati
22.1.2013 Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Britanskimi deviškimi otoki (RS (mednarodne) 1-3/2013) Začne veljati
22.1.2013 Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Čezmorskim ozemljem Združenega kraljestva Montserratom (RS (mednarodne) 1-4/2013) Začne veljati
22.1.2013 Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Otoki Turks in Caicos (RS (mednarodne) 1-5/2013) Začne veljati
22.1.2013 Uredba o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov (RS 2-32/2013) Začne veljati
22.1.2013 Uredba o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov (RS 54-2272/2008) Preneha veljati
21.1.2013 Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o ustanovitvi Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi, Protokola o spremembah – Sprememb Konvencije o ustanovitvi Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi in Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropskim centrom za srednjeročne vremenske napovedi o pristopu Republike Slovenije h Konvenciji o ustanovitvi Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi in s tem povezanih pogojih (RS (mednarodne) 1-7/2013) Začne veljati
21.1.2013 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih članov družine članov diplomatskih predstavništev ali konzulatov (RS (mednarodne) 1-6/2013) Začne veljati
21.1.2013 Odločba o imenovanju državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju (RS 5-170/2013) Začne veljati
21.1.2013 Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vsebini in obliki diplom Fakultete za komercialne in poslovne vede (RS 5-171/2013) Začne veljati
21.1.2013 Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za komercialne in poslovne vede (RS 71-3163/2009) Sprememba

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 22.1.2013 - 22.1.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 1 novost       2 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           2 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV           2 novosti
5. JAVNE FINANCE   7 novosti 1 novost 1 novost   2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 10 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti     1 novost    
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI 6 novosti          
11. OBČINE 21 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove “Fundacija Drevored, ustanova”
Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto guvernerja Banke Slovenije
Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza
Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za komercialne in poslovne vede
Sklep o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič za leto 2013
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep II Ips 162/2002 - skupno premoženje zakoncev - delitev skupnega premoženja - posebno premoženje - zaščitena kmetija
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 250/2011 - mednarodna zaščita – pogoji za priznanje statusa begunca – dejanja preganjanja – pogoji za priznanje subsidiarne zaščite
Odločbe Višjih sodišč VSC sklep Cp 538/2011 - odgovornost novinarja – odškodnina za nepremoženjsko škodo – razžalitev dobrega imena in časti – protipravno ravnanje
VSC sklep PRp 215/2012 - uklonilni zapor – nadomestitev globe – razgovor pri CSD – domneva umika predloga za nadomestitev globe – naslov za vročanje – vročanje z javnim...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posojilu Helenski republiki (ZPHelR-B), skrajšani postopek, EPA 933-VI
Poročilo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide k Predlogu zakona o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - Dopolnjen predlog zakona (ZUPJS-B), skrajšani postopek, EPA 782-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Novo leto, novi izzivi
Pojasnila DURS Pavšalni prispevki za samostojne podjetnike, ki opravljajo dopolnilno dejavnost
Revija Odvetnik Mediacija včeraj, danes, jutri