22. april 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Za holding največ časa

Državni zbor bo danes začel aprilsko sejo. Kolegij predsednika DZ je največ časa predvidel za obravnavo predloga novele Zakona o slovenskem državnem holdingu (ZSDH), ki bo na dnevnem redu zadnji dan seje, v sredo. Vlada je besedilo predloga novele Zakona o SDH pripravila 11. aprila in ga v DZ poslala po nujnem postopku.

Med poglavitnimi rešitvami so uvedba nadzora poslovanja SDH in odvisnih družb s strani računskega sodišča, poenostavitev prehodnega režima upravljanja naložb in podaljšanje roka za dokapitalizacijo holdinga z državnimi nepremičninami.
Za jutri so sklicali nujno sejo mandatno-volilne komisije, ki se bo izrekla o predlogu za imenovanje predsednika računskega sodišča.

Generalni državni tožilec Zvonko Fišer in minister za pravosodje Senko Pličanič sta na prvem uradnem srečanju opredelila odprta vprašanja med organoma. To so proračunske težave tožilstva, kadrovske zadeve in zakonodaja. Kot sta pojasnila na novinarski konferenci po srečanju, se bodo vprašanjem konkretno posvetili na prihodnjih srečanjih.

Vlada je v petek na dopisni seji sprejela dokumente, s katerimi je omogočeno širjenje območja Nature 2000. To območje se zdaj širi na 37,16 odstotka Slovenije. "Naturo 2000 moramo razumeti ne kot oviro, ampak tudi kot razvojno priložnost," je za STA poudaril minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan. S tem ostajamo na vrhu EU po deležu Nature.

Mladi v Sloveniji so premalo vključeni v procese oblikovanja politik, bodisi ker jim to ne dopušča sistem bodisi ker se jim preprosto ne da, je bilo slišati na okrogli mizi v Mariboru. Kot ena od možnosti za rešitev tega problema je bilo predlagano znižanje starostne meje za pridobitev volilne pravice z 16 leti.

V Sloveniji je bila v zadnjih petih letih podprta izgradnja 8716 sistemov sončnih sprejemnikov, za kar je Eko sklad namenil devet milijonov evrov nepovratnih sredstev in 1,7 milijona evrov ugodnejših posojil. Kot ugotavljajo v Agenciji za prestrukturiranje energetike, razvoj še ne daje videza večjega komercialnega preboja tehnologije. Poleg sredstev Eko sklada so občani po pojasnilih agencije po grobih ocenah za postavitev solarnih sistemov angažirali še okoli 40 milijonov lastnih sredstev.

S projektom Slovenija 2030, ki se bo s konferenco na Brdu pri Kranju začel jutri, želi predsednik republike Borut Pahor ljudi iz vseh intelektualnih krogov povabiti k razmišljanju o prihodnosti države. Ne le Pahor, tudi udeleženci konference od nje pričakujejo razpravo o dolgoročnejši viziji države in o vrednotah, ki bi jo to vizijo oblikovale. Vabljeni posamezniki, med njimi ljubljanski nadškof metropolit Anton Stres, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Samo Hribar Milič in priznana klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj, bodo s predsednikom republike spregovorili tudi o aktualni gospodarski krizi in o vprašanju, ali gre za cikličen pojav ali pa kriza najavlja nekatere paradigmatične spremembe evropskega in svetovnega razvoja.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
20.4.2013 Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi (RS 32-1259/2013) Začne veljati
20.4.2013 Pravilnik o povrnitvi stroškov v pravdnem postopku (RS 15-594/2003) Sprememba
20.4.2013 Pravilnik o spremembah Pravilnika o povrnitvi stroškov v pravdnem postopku (RS 32-1256/2013) Začne veljati
20.4.2013 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike (RS 32-1261/2013) Začne veljati
20.4.2013 Uredba o ekološko pomembnih območjih (RS 48-2261/2004) Sprememba
20.4.2013 Uredba o habitatnih tipih (RS 112-4926/2003) Sprememba
20.4.2013 Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (RS 49-2277/2004) Sprememba
20.4.2013 Uredba o razvojnem svetu kohezijske regije (RS 33-1294/2013) Začne veljati
20.4.2013 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (RS 33-1297/2013) Začne veljati
20.4.2013 Uredba o spremembi Uredbe o ekološko pomembnih območjih (RS 33-1298/2013) Začne veljati
20.4.2013 Uredba o spremembi Uredbe o habitatnih tipih (RS 33-1299/2013) Začne veljati
19.4.2013 Dodatek št. 9 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije (RS 32-1262/2013) Začne veljati
19.4.2013 Popravek Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc (RS 33-1300/2013) Začne veljati
19.4.2013 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 32-1255/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 22.4.2013 - 22.4.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 2 novosti   2 novosti   2 novosti 4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO       1 novost    
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost          
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti   2 novosti     2 novosti
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 2 novosti 1 novost   2 novosti 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 2 novosti     2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti       8 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost          
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE 31 novosti