27. maj 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Brezplačna pravna pomoč – “Ker je prav!”

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje opozarja, da so številne družine v Sloveniji ne le v finančni in socialni stiski, temveč potrebujejo tudi pravne nasvete, denimo ob težavah s socialnimi pomočmi in ob deložacijah. Pred štirimi meseci so zato začeli pilotni projekt brezplačne pravne pomoči s socialnega in stanovanjskega področja.

Projekt brezplačne pravne pomoči z naslovom Ker je prav!, kjer kot partnerja projekta sodelujeta Val 202 in Slovenska tiskovna agencija (STA), bodo podrobneje predstavili v torek. Spregovorili bodo tudi o izzivih pravne in socialne države, o odgovornosti ter o predlogih in rešitvah za sistemske spremembe.

Postopek proti državi s presežnimi makroekonomskimi neravnovesji je nov nadzorni mehanizem EU. Obstaja od decembra 2011, a doslej še ni bil uporabljen. Prvi državi, v katerih je Bruselj ugotovil presežna neravnovesja, sta Slovenija in Španija. V sredo bo Evropska komisija odločila, ali bo proti njima prvič sprožila ta postopek.

Minister za notranje zadeve Gregor Virant bo danes predstavnikom izbrisanih predstavil nedavno pripravljen osnutek predloga zakona o povračilu škode izbrisanim. Po predlogu bi okoli 8000 upravičencev za vsak mesec izbrisa lahko dobilo po 30 evrov. Izbrisani so s predlogom večinoma nezadovoljni in bodo na osnutek podali tudi svoje pripombe.

Sprejeta novela zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju po mnenju pravosodnega ministrstva predstavlja le prvo izmed obsežnih sprememb na področju gospodarske, civilne in kazenske zakonodaje. Do pozne pomladi prihodnjega leta tako napovedujejo še več zakonskih sprememb na različnih področjih.

Posle sta predala dosedanji in novi predsednik Računskega sodišča RS Igor Šoltes in Tomaž Vesel. Predsednik republike Borut Pahor je ob primopredaji izpostavil, da je Šoltes delo opravil izjemno predano, vestno in profesionalno. Neformalno so se pogovarjali o omejitvi možnosti ponavljanja devetletnega mandata prvega moža računskega sodišča.

Katedra za družinsko medicino na Medicinski fakulteti v Ljubljani in novoustanovljeni Strokovni svet za družinsko medicino nasprotujeta pobudam za skrajševanje specializacije iz družinske medicine. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, bi to imelo negativne posledice za celotni sistem zdravstvenega varstva in za bolnike.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
25.5.2013 Pravilnik o letnem gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljanska dolina (2013) (RS 44-1691/2013) Začne veljati
25.5.2013 Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki (RS 109-4363/2012) Sprememba
25.5.2013 Pravilnik o pogojih za uporabo in skladiščenje ribje moke, mlečnih nadomestkov z ribjo moko, dikalcijevega fosfata in trikalcijevega fosfata živalskega izvora, krvne moke, krvnih proizvodov in njihovih krmnih mešanic na kmetijskem gospodarstvu (RS 30-1320/2009) Preneha veljati
25.5.2013 Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o začasnih nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja kostanjeve šiškarice Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (RS 44-1692/2013) Začne veljati
25.5.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki (RS 44-1695/2013) Začne veljati
25.5.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (RS 44-1694/2013) Začne veljati
25.5.2013 Pravilnik o začasnih nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja kostanjeve šiškarice Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (RS 111-4685/2006) Preneha veljati
25.5.2013 Sklep o določitvi protokolarnih pravil (RS 23-912/2012) Sprememba
25.5.2013 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi protokolarnih pravil (RS 44-1721/2013) Začne veljati
25.5.2013 Splošni akt o pogojih za medobratovalnost digitalne televizijske opreme, ki jo uporabljajo potrošniki (RS 136-5699/2006) Se preneha uporabljati
25.5.2013 Splošni akt o zahtevah za medsebojno delovanje digitalnih interaktivnih televizijskih storitev in digitalne televizijske opreme, ki jo uporabljajo potrošniki (RS 44-1698/2013) Začne veljati
25.5.2013 Uredba o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (RS 105-4683/2011) Sprememba
25.5.2013 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (RS 44-1687/2013) Začne veljati
25.5.2013 Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (RS 42-1799/2006) Sprememba
24.5.2013 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2013 (RS 44-1700/2013) Začne veljati
24.5.2013 Odločba o razveljavitvi prvega do četrtega odstavka 10.a člena in četrtega odstavka 10.b člena ter o delni razveljavitvi sedmega odstavka 10.a člena Zakona o gospodarskih družbah, in o ugotovitvi, da peti in šesti odstavek 10.a člena, del sedmega odstavka 10.a člena ter prvi do tretji odstavek 10.b člena in dvanajsta alineja 50. člena Zakona o gospodarskih družbah v delu, ki se nanaša na prvi in drugi odstavek 10.b člena Zakona o gospodarskih družbah, niso v neskladju z Ustavo (RS 44-1696/2013) Začne veljati
24.5.2013 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2013 (RS 44-1699/2013) Začne veljati
24.5.2013 Sklep o imenovanju člana Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (RS 44-1685/2013) Začne veljati
24.5.2013 Sklep o imenovanju namestnice varuhinje človekovih pravic (RS 44-1683/2013) Začne veljati
24.5.2013 Sklep o izvolitvi kandidata za sodnika na Splošnem sodišču Sodišča Evropske unije v Luksemburgu (RS 44-1682/2013) Začne veljati
24.5.2013 Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo (RS 44-1684/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 27.5.2013 - 27.5.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 4 novosti 1 novost 1 novost   1 novost 11 novosti
2. UPRAVNO PRAVO       1 novost   1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4 novosti 2 novosti     2 novosti 3 novosti
5. JAVNE FINANCE 3 novosti 4 novosti     1 novost 8 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9 novosti 7 novosti     1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti       1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 23 novosti