2. februar 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Novela o javnih financah ne gre naprej

Predlog novele zakona o javnih financah, s katero naj bi na predlog vlade Boruta Pahorja določili ukrepe za zagotavljanje vzdržnosti javnih financ, po oceni matičnega odbora DZ za finance in monetarno politiko ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Matevž Frangež (SD) in Alenka Bratušek (PS) sta opozarjala na dogovor predsednikov parlamentarnih strank, da je ta zakon nujen in ga je treba nemudoma sprejeti.

Naj predlog novele zakona ocenijo kot neprimeren za nadaljnjo obravnavo, je članom odbora predlagal Marko Pogačnik (SDS). Kot je pojasnil, vsebinsko ni dodelan in bi lahko prinesel več zmede kot dodane vrednosti, poleg tega ima zakonodajno pravna služba DZ vsebinske pripombe na več kot polovico členov.

Državni svetniki niso izglasovali veta na novelo zakona o vladi. V razpravi je bilo sicer slišati nasprotovanje združevanju kulture z drugim resorjem, ločevanju ministrstva za okolje in prostor ter umestitvi tožilstva pod notranje ministrstvo. Nasprotniki veta pa so prepričani, da je sistem ministrstev politična odgovornost vsakokratne vlade.

Slovaški parlament je ratificiral pogodbo o pristopu Hrvaške Evropski uniji. Za hrvaško članstvo v EU je glasovalo 145 poslancev, medtem ko so bili za potrditev potrebni glasovi 76 poslancev. Slovaška je tako prva članica EU, ki je ratificirala pogodbo, ki predvideva, da bo Hrvaška polnopravna članica evropske družine postala 1. julija 2013. Na slovaškem bo postopek ratifikacije pogodbe, ki jo je Hrvaška podpisala 9. decembra lani, zaključen, ko bo pogodbo podpisal predsednik Ivan Gašparovič, poroča slovaška tiskovna agencija Tasr.

Dnevnik poroča, da Italijani že skoraj dva meseca ne smejo več gotovinsko poravnati računa ali dolga, ki presega znesek tisoč evrov. Naj bo to plačilo najemnine, mehanika, zdravnika ali računa v trgovini, lahko tisočak preide iz roke v roko le še po elektronski poti. Enaka prepoved velja od včeraj tudi za gotovinske posle med fizičnimi osebami. Čeprav je zakon, ki ga je z namenom preprečitve utaje davkov in pranja denarja že decembra ekspresno vpeljal predsednik italijanske vlade Mario Monti, sprva povzročil val ogorčenja, se ga je večina naših zahodnih sosedov že navadila, medtem ko preseneti še marsikaterega Slovenca. Tudi nakupi pohištva v vileški Ikei, kjer po poročanju Dnevnika predstavljajo Slovenci skoraj šestino vseh strank, morajo biti opravljeni s "plastičnim denarjem", če skupni znesek računa presega vsoto 1000 evrov.

Na prodajne police izbranih knjigarn prihaja slovenski prevod biografije lani preminulega Stevea Jobsa. Knjigo je v sodelovanju z Jobsom napisal urednik in publicist Walter Isaacson. Jobs je kot ustanovitelj in idejni oče tehnološkega podjetja Apple ustvaril kultne blagovne znamke, ki poleg tehnološke dovršenosti privabljajo tudi s svojo estetiko. Kdo je bil ta mojster javnega nastopanja in predstavitev? Kaj ga je gnalo? Svoje spomine in izkušnje je zaupal biografu Walterju Isaacsonu, ki je opravil več kot 40 avtoriziranih razgovorov z njim - pa tudi z več kot 100 člani družine, prijatelji, nasprotniki, tekmeci in sodelavci.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 2.2.2012 - 2.2.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   4 novosti 2 novosti     2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     1 novost 1 novost    
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost       1 novost
5. JAVNE FINANCE   1 novost 1 novost     1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti   2 novosti    
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost     1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec januar 2012
Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov
Pravilnik o izračunu povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev
Pravilnik o organizaciji, obveščanju in delu Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije
Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstvena mesta
Sklep o potrditvi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o poravnavi dolga Republike Albanije do Republike Slovenije
Splošni akt o preglednosti in objavi informacij
Statut Univerze v Mariboru (uradno prečiščeno besedilo) (Statut UM-UPB9)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba in sklep VIII Ips 234/2010 - odpoved pogodbe o zaposlitvi delavca – sodno varstvo - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta – zavrž...
Sklep in sodba VIII Ips 207/2008 - invalid III. kategorije - prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje – priznanje pravic iz invalidskega zav...
Odločbe Upravnega sodišča sklep in sodba I U 465/2010 - davek od dohodkov pravnih oseb - davčno priznani odhodki - stroški storitev - verodostojna knjigovodska listina
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 15. decembra 2011. Hauptzollamt Hamburg-Hafen proti Afasia Knits Deutschland GmbH. Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Bundesfinanzhof - Nemčija. Skupna trgovinska politika - Preferencialni režim za uvoz proizvodov s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP) - Nepravilnosti, ki so se pokazale med preiskavo, ki jo je opravil Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) v državi AKP izvoznici - Naknadna izterjava uvoznih dajatev. Zadeva C-409/10.
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Davki v starem Rimu