23. marec 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Bančni noveli po skrajšanem postopku

Kolegij DZ je na včerajšnji seji določil čas obravnave posameznih točk, ki jih bo DZ obravnaval na marčevski redni seji. Ta se začenja danes, končala pa se bo v četrtek, 31. marca. Kolegij je tudi določil, da bo DZ predloga novel zakona o ukrepih države za krepitev stabilnosti bank in zakona o bančništvu obravnaval po skrajšanem postopku. Predloga novel dveh bančnih zakonov so v parlamentarni postopek vložili nepovezani poslanci, k temu pa jih je spodbudilo kadrovanje v NLB. Kot je povedal nepovezani poslanec Bojan Dobovšek, gre pri obeh novelah za manjše spremembe.

Predsednik DZ Milan Brglez je ustavil zbiranje podpisov za referendum o zakonu o mednarodni zaščiti in za referendum o noveli zakona o medijih. Sindikat delavcev migrantov Slovenije ga je namreč včeraj uradno obvestil, da odstopa od pobude za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o obeh zakonih. Zakona bo Brglez zdaj poslal v razglasitev predsedniku republike, glede na roke pa bosta vstopila v veljavo v sredini oziroma konec aprila.

Na povabilo ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča se je včeraj v Sloveniji mudil generalni sekretar Evropskega združenja probacijskih služb Willem van der Brugge, so sporočili z ministrstva. Seznanil se je s prizadevanji za uvedbo probacijske službe v Sloveniji. Naša država je namreč edina članica EU, ki ne pozna tovrstne ureditve.

Sviz bo predlagal spremembe kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje, s katerimi bi vpeljali novo delovno mesto učitelj razrednik. V skladu z belo knjigo o izobraževanju iz leta 2011 bi uvedli tudi četrti strokovni naziv za strokovne delavce, so sklenili na včeraj zaključeni dvodnevni seji glavnega odbora v Portorožu.

Na gospodarskem ministrstvu so uskladili pripombe in predloge k osnutku zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti in je tako pripravljen za potrditev na vladi. Novi zakon bo celovito prenovil obstoječo ureditev tega področja, saj veljavni zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč sega v leto 1984. Pokopališka dejavnost bo ostala v pristojnosti občin, pogrebna pa se bo praviloma izvajala na trgu.

Združena levica (ZL) predlaga znižano stopnjo davka na dodano vrednost (DDV) za ženske higienske izdelke, kot so vložki, tamponi in menstrualne skodelice, in sicer s sedanjih 22 na 9,5 odstotka. Predlog novele zakona o DDV so v parlamentarno proceduro vložili včeraj, pričakujejo pa široko podporo.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) podpirajo predlog novele zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki je trenutno v javni razpravi, vendar pa za še večjo učinkovitost zakona v zmanjševanju razširjenosti in posledic uporabe tobaka in povezanih izdelkov predlagajo nekatere dopolnitve. Tako predlagajo uvedbo enotne embalaže za vse tobačne izdelke in ne le za cigarete in tobak za zvijanje, kot je določeno v predlogu zakona. Prav tako predlagajo, naj se v zakon dodajo ukrepi oz. nastavki za zmanjševanje števila oz. gostote prodajnih mest, omejitve vrst prodajnih mest in določbe glede njihove oddaljenosti od mest, kjer se zbirajo otroci, najstniki in mladi.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 23.3.2016 - 23.3.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost 1 novost   7 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO         2 novosti  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti 1 novost     1 novost
5. JAVNE FINANCE   1 novost 1 novost   3 novosti 3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   8 novosti   1 novost 2 novosti 4 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost 1 novost 4 novosti 3 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         3 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost 3 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost        
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odlok o razglasitvi klekljanja čipk za živo mojstrovino državnega pomena
Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev zavarovalnic in pokojninskih družb
Sklep o nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije
Sklep o obravnavi udeležb zavarovalnic
Uredba o izvajanju zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov
Uredba o kategorizaciji državnih cest
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba I U 984/2015 - pravniški državni izpit – plačilo stroškov opravljanja pravniškega državnega izpita – sklenitev delovnega razmerja v pravosodnih organih
UPRS sodba I U 1413/2015 - razlastitev – uvedba razlastitvenega postopka – javna korist – nujnost in sorazmernost razlastitve – konkretna javna korist – vezanost upravnega or...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za spremembo zakonodaje ter za druge odločitve Državnega zbora iz njegove pristojnosti ter za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi postopka javnega naročanja na področju prodaje in nabave žilnih opornic, zaradi suma, da so bili postopki in posli vodeni negospodarno in netransparentno, da naj bi nastale še neugotovljene posledice takšnih ravnanj ter zaradi suma prisotnosti korupcije v zdravstvu na področju prodaje in nabave žilnih opornic, EPA 1090-VII
Letno poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2015 (41. člen), EPA 1126-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR 68.a - kdaj do ustavne presoje?