13. oktober 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Ddr. Tadej Kotnik: Inženir med pravniki in bankirji

Prodekan Fakultete za elektrotehniko, cenjeni profesor, strokovnjak in dvakratni doktor, enkrat v Parizu iz biofizike in drugič v Ljubljani iz elektrotehniških znanosti – v istem letu. Razlog za današnji pogovor za TFL Glasnik, ki ga bomo objavili popoldne, pa je drugačen. Tadeja Kotnika že nekaj let videvamo v javnosti kot zelo pronicljivega, konciznega kritika političnih in finančnih odločitev te vlade. V zadnjem času je najbolj zaslovel kot kritik izbrisa podrejenih obveznic. In v današnjem intervjuju nobeno naše vprašanje ni ostalo brez podrobnega in argumentiranega odgovora.

Upravni odbor Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) je imenoval naslednika prejšnji teden razrešenega predsednika upravnega odbora Larsa Nyberga. To je postal dosedanji član upravnega odbora Marko Simoneti, so sporočili iz DUTB. Novi glavni izvršni direktor pa je namesto Torbjörna Manssona postal Imre Balogh.

Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so po včerajšnjem krogu pogajanj še vedno precej oddaljeni od dogovora. Potem ko je vlada podala svoj približevalni predlog in so v sindikatih spremembe ocenili kot minimalne, so tudi sami nekoliko popustili. Kot pravijo, v enaki meri, kot je to storila vlada.

Pogajalska skupina sindikatov državne uprave zahteva umik predloga zakona o javnih uslužbencih, ki denimo predvideva novo ureditev sistema uradniških delovnih mest. Po mnenju skupine enostransko posega v delovnopravni status zaposlenih.

S predlogoma proračunov za leti 2016 in 2017 se je med zadnjimi seznanila komisija DZ za narodni skupnosti. Njeni člani in gostje na seji so izrazili zadovoljstvo, da so se sredstva za te skupnosti celo nekoliko povečala, pozdravili so predvsem v proračunu prvič predvidena sredstva za hitrejši razvoj območij, na katerih živita narodni skupnosti.

Nobelovo nagrado za ekonomijo bo letos prejel škotski profesor na Princetonu Angus Deaton. Kot so sporočili s Kraljeve švedske akademije v Stockholmu, si je zadnjo letošnjo Nobelovo nagrado prislužil z analizo potrošnje, revščine in blaginje.

V prostorih Inštituta Jožef Stefan je včeraj potekala delavnica o pametnih mestih in skupnostih kot razvojni priložnosti Slovenije, katere cilj je bil povezati raziskovalne in gospodarske subjekte z rešitvami za to področje. Bližajo se namreč prvi razpisi na podlagi strategije pametne specializacije, ki med ključne prioritete uvršča tudi pametna mesta in skupnosti.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
13.10.2015 Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju (RS 95-4134/2009) Sprememba
13.10.2015 Pravilnik o spremembi Pravilnika o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju (RS 77-3024/2015) Začne veljati
12.10.2015 Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Ustanove »FUNDACIJA VIKTORIA« (RS 77-3021/2015) Začne veljati
12.10.2015 Odločba o soglasju k Sklepu uprave o prenehanju ustanove »Slovenska fundacija za poslovno odličnost, ustanova« (RS 77-3020/2015) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 13.10.2015 - 13.10.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     1 novost 1 novost 2 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO 2 novosti     1 novost    
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV            
5. JAVNE FINANCE         1 novost 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti     2 novosti 2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost       1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         5 novosti 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 10 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odlok o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020
Pravilnik o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
Uredba o določitvi načina izračunavanja in plačila pravičnega nadomestila za uporabo del, ki jim preneha status osirotelega dela
Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1)
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba III U 233/2014 - dohodnina - odmera dohodnine - davčna napoved na podlagi samoprijave - posebna olajšava za vzdrževane družinske člane
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba I Cp 1735/2015 - denarna odškodnina pravni osebi – okrnitev ugleda in dobrega imena pravne osebe – odpadkarska mafija – zdravo življenjsko okolje – svoboda govora
VSL sklep Cst 471/2015 - osebni stečaj – predpostavke za vodenje postopka – obstoj premoženja stečajnega dolžnika – končanje stečajnega postopka brez razdelitve – preizkus ...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Program dela in finančni načrt Agencije za energijo za leto 2016 (41. člen), EPA 791-VII
Poročilo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije - Dopolnjen predlog zakona (ZIPI-A), EPA 690-VII
Poročilo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije - Dopolnjen predlog zakona (ZPZRTH-F), EPA 693-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik Alternativne metode reševanja sporov