20. november 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Simič že osmič najuglednejši davčnik

Prihodnji torek bomo na že tradicionalni prireditvi gostili najuglednejšega davčnega, finančnega in pravnega strokovnjaka. Že tretjič zapored ste izbrali iste strokovnjake: Ivana Simiča, Jožka Peterlina in Mira Cerarja. O rezultatih glasovanja poročamo na spletni strani. Ivan Simič je bil vsa leta, kar organiziramo izbor najuglednejših, letos že osmič, po vašem izboru najuglednejši davčni strokovnjak.

DZ je na včerajšnjem nadaljevanju novembrske seje s 56 glasovi za in 19 proti sprejel vladno novelo zakona o volilni in referendumski kampanji. Tretjo obravnavo z njo povezane novele zakona o političnih strankah pa bo DZ opravil jutri. Pri obeh novelah so poslanci zavrnili vsa dopolnila, pod katere se je kot predlagateljica podpisala zgolj SDS. Ključna novost, ki ju prinašata noveli, je popolna prepoved donacij od pravnih oseb, ki naj bi preprečila interesno prepletanje med gospodarstvom in strankami. Noveli predvidevata ureditev mehanizmov za večjo preglednost financiranja strank in natančnejšo opredelitev organov nadzora nad spoštovanjem zakona.

DZ bo jutri obravnaval tudi predlog zakona, ki določa način poplačila dolga javnim uslužbencem iz naslova odprave plačnih nesorazmerij. Še prej se bo do zakonskega predloga opredelil pristojni parlamentarni odbor. Predlog zakona določa izplačilo v največ dveh obrokih, prvi se izplača najkasneje do konca februarja 2014, drugi najkasneje do konca januarja 2015.

Poslanci so opravili drugo branje predloga zakona o odškodninah za izbrisane ter s 50 glasovi za in 25 proti sklenili, da bo tretja obravnava jutri. Po skoraj treh urah obrazložitev glasov so poslanci zavrnili vsa dopolnila SDS, podprli pa dopolnilo DL in DeSUS, da izbrisani ne bodo prednostno obravnavani pri pridobitvi neprofitnega stanovanja. Po zakonskem predlogu, ki se mu tudi v tretji obravnavi obeta zadostna podpora in dokončen sprejem, se bo posameznemu upravičencu za vsak mesec izbrisa izplačala odškodnina v višini 50 evrov. Najvišja odškodnina, ki bi jo v posebnem postopku pred sodiščem dosegel upravičenec, pa bo lahko znašala največ trikratni znesek odškodnine iz upravnega postopka.

Prvi predlogi zakonskih sprememb s področja urejanja prostora in graditve objektov, ki bodo del načrtovane vzpostavitve enotne vstopne točke za vlagatelje v gradnjo objektov, t. i. e-Prostora, bodo predvidoma pripravljeni marca 2014, pravi resorni minister Samo Omerzel. Baza naj bi povezala vse relevantne podatke in omogočila hitrejše postopke.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
20.11.2013 Pravilnik o alternativnih metodah za preskušanje kozmetičnih proizvodov (RS 3-50/2005) Preneha veljati
20.11.2013 Pravilnik o mikrobiološki ustreznosti kozmetičnih proizvodov (RS 46-2249/2003) Preneha veljati
20.11.2013 Pravilnik o načinu vzorčenja in metodah za laboratorijske analize kozmetičnih proizvodov (RS 59-2500/2006) Preneha veljati
20.11.2013 Pravilnik o obrazcu za priglasitev dobaviteljev kozmetičnih proizvodov in načinu sporočanja o novih kozmetičnih proizvodih pred prvim dajanjem v promet (RS 114-4990/2003) Preneha veljati
20.11.2013 Pravilnik o postopku in vsebini vloge za zaščito podatkov o sestavinah kozmetičnih proizvodov (RS 2-84/2004) Preneha veljati
20.11.2013 Pravilnik o sestavi kozmetičnih proizvodov (RS 35-1176/2005) Preneha veljati
20.11.2013 Pravilnik o vsebini in načinu označevanja kozmetičnih proizvodov (RS 114-4992/2003) Preneha veljati
20.11.2013 Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije na območju naselja Lenart v Slovenskih goricah (RS 91-3313/2013) Začne veljati
20.11.2013 Zakon o kozmetičnih proizvodih (ZKozP) (RS 66-3057/2000) Preneha veljati
20.11.2013 Zakon o notariatu (ZN) (RS 13-512/1994) Sprememba
20.11.2013 Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o kozmetičnih proizvodih (ZPVZKozP) (RS 91-3302/2013) Začne veljati
20.11.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-C) (RS 47-1784/2013) Sprememba
20.11.2013 Zakon o spremembah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-D) (RS 91-3305/2013) Začne veljati
20.11.2013 Zakon o spremembi Zakona o notariatu (ZN-G) (RS 91-3304/2013) Začne veljati
20.11.2013 Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP) (RS 61-3295/2007) Sprememba

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 20.11.2013 - 20.11.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost 1 novost   2 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           3 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     1 novost   2 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE   1 novost     3 novosti 4 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   7 novosti     4 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost   1 novost 8 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA     1 novost   1 novost 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   6 novosti        
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba II Ips 387/2011 - premoženjska razmerja med zakoncema – skupno premoženje zakoncev – obseg skupnega premoženja – posebno premoženje zakonca – poslovni delež – poveča...
Sklep I Up 223/2013 - Komisija za preprečevanje korupcije - pritožba - osnutek ugotovitev o konkretnem primeru – postopek izdaje - poseg v človekove pravice – tožba v u...
Sodba I Ips 42450/2011-269 - kršitev kazenskega zakona – obstoj kaznivega dejanja - silobran – odločba o kazenski sankciji - izpodbijanje odločbe o kazni - bistveno zma...
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba II Cp 562/2012 - zapisnik - ugovor zoper prepis zvočnega posnetka - pravica do pietete umrlih - poseg v osebnostno pravico - absolutno javna oseba - pravica do zašč...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o ratifikaciji Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani (MLSEUJR), ratifikacija, EPA 1572-VI
Predlog Zakona o ratifikaciji Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani (MSZPEUGE), ratifikacija, EPA 1573-VI
Izjava o stopnji usklajenosti predloga Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU), nujni postopek, EPA 1592-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Poslovodno računovodstvo Vloga informacijske tehnologije pri odločanju v združbah