20. maj 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Več inšpektorjev proti sivi ekonomiji

Na ministrstvu za delo že pripravljajo zakon, ki bo med drugim okrepil število inšpektorjev. Kot so potrdili za STA, bo osnutek za obravnavo na vladi pripravljen pred poletjem. V Sloveniji se v sivi ekonomiji izgubi med 10 in 30 odstotkov BDP. Inšpektorat za delo je tudi lani na področju zaposlovanja in dela na črno zaznal številne kršitve.

Državni zbor v tem tednu čaka redna majska seja, ki se bo začela danes opoldne s poslanskimi vprašanji in bo trajala vse do četrtka. Poslance v petek ob 10. uri čaka tudi nadaljevanje prekinjene izredne seje o vnosu fiskalnega pravila v ustavo. Teden bo prinesel tudi osem sej parlamentarnih delovnih teles.

V Sloveniji je aprila zaživela nova delovna zakonodaja, v njenem okviru pa bodo od 1. julija v veljavi tudi začasna in občasna dela za upokojence. A ta institut ima glede na obveznosti, ki jih prinaša, in obstoječo davčno zakonodajo več napak, tako da se ne bo izplačal ne delodajalcem ne upokojencem, opozarja stroka.

Devetošolci in šestošolci so zaključili z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ), trenutno pa učitelji vrednotijo, kako uspešni so bili. Tudi letos se je ob tem pojavilo vprašanje, ali so tovrstni preizkusi sploh smiselni in racionalni. Na ministrstvu za izobraževanje so prepričani, da so, medtem ko na Svizu o tem dvomijo. Predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije Milan Rejc je prepričan, da v večini šol nimajo težav zaradi resnosti pristopa učencev. Pri tem poudarja, da je pristop odvisen tudi od navodil, ki jih učencem posredujejo učitelji oziroma šola.

Ameriški internetni velikan Google naj bi s svojo floto avtomobilov v Slovenijo prišel že letos poleti, je pred kratkim preko Twitterja sporočila informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar. S kamerami opremljeni avtomobili bodo poslikali slovenske ulice, fotografije pa bodo v aplikaciji Street View predvidoma na voljo v začetku prihodnjega leta. Pri informacijskem pooblaščencu so potrdili, da z Googlom potekajo pogovori o uvedbi storitve Google Street View. "Trenutno čakamo na podrobnejše informacije o sami izvedbi z njihove strani, to je glede terminskega plana, obveščanja javnosti, izbire poti in podobno."(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
20.5.2013 Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen (RS 84-3314/2012) Preneha veljati
20.5.2013 Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (RS 12-350/2005) Preneha veljati
20.5.2013 Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (RS 40-1565/2013) Se začne uporabljati
18.5.2013 Napotilo za izvajanje revizij (RS 43-1649/2013) Začne veljati
18.5.2013 Napotilo za izvajanje revizij (RS 41-2402/2001) Preneha veljati
18.5.2013 Pravilnik o obrazcih javnih listin v glasbeni šoli (RS 43-1648/2013) Začne veljati
18.5.2013 Pravilnik o obrazcih javnih listin v glasbeni šoli (RS 44-1952/2008) Preneha veljati
18.5.2013 Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov in namestnikov Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (RS 43-1646/2013) Začne veljati
18.5.2013 Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov in namestnikov Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (RS 18-658/2009) Sprememba
18.5.2013 Uredba o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 267/2012 (RS 51-2123/2012) Sprememba
18.5.2013 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 267/2012 (RS 43-1645/2013) Začne veljati
17.5.2013 Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Mariboru (RS 43-1647/2013) Začne veljati
17.5.2013 Sklep o dopolnitvah Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije (RS 43-1643/2013) Začne veljati
17.5.2013 Sklep o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije (RS 103-3964/2012) Sprememba
17.5.2013 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 43-1644/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 20.5.2013 - 20.5.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 5 novosti   3 novosti   11 novosti 6 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost     2 novosti 1 novost 1 novost
5. JAVNE FINANCE   2 novosti 2 novosti 2 novosti 7 novosti 5 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 4 novosti     5 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost   1 novost   9 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA     1 novost 2 novosti 4 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         3 novosti  
11. OBČINE 32 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov
Statut Združenja mestnih občin Slovenije
Uredba o določitvi zneska trošarine za drobno rezani tobak in preostali tobak za kajenje
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 981/2010 - inšpekcijski postopek – ukrep inšpektorja za notranje zadeve – prenehanje opravljanja varovanja parcel – prej sklenjena pogodba o varovanju z d...
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 18. aprila 2013. L proti M. Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg - Nemčija. Direktiva 2001/42/ES - Presoja vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje - Člen 3(4) in (5) - Določitev vrst načrtov, ki bodo verjetno znatno vplivali na okolje - Zazidalni načrti ‚notranjega razvoja‘, ki so na podlagi nacionalne zakonodaje oproščeni okoljske presoje - Napačna presoja vsebinskega pogoja ‚notranjega razvoja‘ - Neobstoj vpliva na veljavnost zazidalnega načrta - Ogrožanje polnega učinka direktive. Zadeva C-463/11.
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba I Cpg 1322/2012 - javna priobčitev fonogramov – neupravičena pridobitev – nadomestilo za neupravičeno uporabo fonograma – določitev višine zahtevka – skupni sporazum...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A), nujni postopek, EPA 1188-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R), nujni postopek, EPA 1185-VI