17. januar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Iskanje kandidatov za državni holding

Člani komisije DZ za nadzor javnih financ so si dali do vključno ponedeljka čas, da pripravijo predlog kandidatov za enega od članov nadzornega sveta novoustanovljenega Slovenskega državnega holdinga (SDH). Pri izbiri pa zaradi vladne krize ne bodo sodelovali poslanci SD. Slovenski državni holding bo imel v skladu z zakonom devet nadzornikov, od katerega enega predlaga komisija za nadzor javnih financ, v kateri ima večino opozicija. Od preostalih članov morajo po štiri predlagati vlada in poslanske skupine, imenoval pa jih bo DZ z absolutno večino.

Davčna uprava RS (Durs) opozarja vse davčne zavezance, da v javnosti kroži elektronsko sporočilo, ki daje napačen vtis, da je bilo poslano s strani Dursa. Sporočilo vsebuje virus, opozarjajo v Dursu in zato uporabnikom svetujejo, naj ga nikar ne odpirajo. Kot pošiljatelj omenjenega sporočila je navedena katja.koren@durs-si.com, vendar ta elektronski naslov ne pripada nikomur od zaposlenih na Dursu.

Člani odbora DZ za notranje zadeve so prižgali zeleno luč nadaljnji obravnavi nove policijske zakonodaje. Poslanci o predlogu zakona o nalogah in pooblastilih policije skorajda niso razpravljali, bolj zgovorni so bili pri obravnavi predloga zakona o organiziranosti in delu v policiji, predvsem členu, ki opredeljuje, o čem naj bo obveščen minister.

Evropski poslanci so z veliko večino podprli resolucijo, ki poziva k oblikovanju sistemov jamstev za mlade, s katerimi bi vsi mladi po štirih mesecih brezposelnosti dobili ponudbo za delo, izobraževanje ali pripravništvo. Ministri za zaposlovanje držav EU bi se morali o njihovi uvedbi dogovoriti že februarja, so pozvali poslanci.

Nemška centralna banka Bundesbank se je odzvala na pritisk javnosti in napovedala, da bo do leta 2020 v domovino prepeljala skoraj 700 ton nemških zlatih rezerv, ki se trenutno nahajajo v tujini. "Še naprej želimo krepiti zaupanje," je poudaril član upravnega odbora nemške centralne banke Carl-Ludwig Thiele. Do leta 2020 bo tako Nemčija polovico svojih zlatih rezerv hranila v domačih trezorjih. Zlate palice, ki jih bodo prepeljali iz tujine, so vredne okoli 27 milijard evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 17.1.2013 - 17.1.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     2 novosti     2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti       1 novost
5. JAVNE FINANCE   1 novost   1 novost    
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti 1 novost      
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       2 novosti    
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občin Domžale, Trzin, Mengeš, Radovljica, Tržič, Beltinci, Odranci, Turnišče, Vodice, Komenda, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Gornja Radgona, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur 3. ožje območje
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Rogatec
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sežana
Navodilo za obračun in nakazovanje koncesijske dajatve ter dodatne koncesijske dajatve
Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sklepa Okrožnega sodišča v Novi Gorici
Pravilnik o minimalnih pogojih za zaščito posameznih nelovnih površin pred škodo od divjadi
Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin
Razlaga Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, sprejete na 24. seji dne 11. 12. 2012 in 18. 12. 2012
Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba X Ips 55/2005 - davek na dodano vrednost – odbitek vstopnega DDV – davčni obračun – nevtralnost DDV - ocena davčne osnove – sodna praksa SEU (prej SES)
Sodba X Ips 27/2011 - elektronske komunikacije – telekomunikacije – dovoljena revizija - pomembno pravno vprašanje - veljavnost odločbe o ponovni - določitvi OPTM – ...
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 19. decembra 2012. Evropska komisija proti Italijanski republiki. Neizpolnitev obveznosti države - Okolje - Direktiva 1999/30/ES - Nadzor nad onesnaževanjem - Mejne vrednosti koncentracij PM10 v zunanjem zraku. Zadeva C-68/11.
Odločbe Višjih sodišč VSC sodba Cp 125/2012 - odškodnina za negmotno škodo zaradi smrti bližnjega – odgovornost za škodo od nevarne stvari – dejanje oškodovanca - soprispevek
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali - Dopolnjen predlog zakona (ZZZiv-C), EPA 666-VI
Poročilo Odbora za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo k Predlogu zakona o spremembi zakona o volitvah v Državni zbor (ZVDZ-C), EPA 735-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Pojasnila o uporabi davčnih zakonov
Revija Odvetnik Dileme delodajalca kot dolžnikovega dolžnika
mag. Nina Betetto: »Mediacija mora ostati na sodišču«
Zavrnitev zemljiškoknjižnega vpisa na podlagi tuje notarske listine lahko omejuje prosti pretok storitev