12. avgust 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Nacionalni organ za kibernetsko varnost

Vlada naj bi do konca leta sprejela Strategijo kibernetske varnosti, ki predvideva vzpostavitev vladnega centra za obravnavo incidentov GOV-CERT in nacionalnega organa za kibernetsko varnost. Slednji bo prevzel krovno vlogo pri zagotavljanju kibernetske varnosti, so za STA pojasnili na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Delodajalci v javnem sektorju so v zadnjem času uslužbencem pospešeno izdajali zahtevke za povračilo preveč izplačanih plač, ponudili so jim tudi nove pogodbe o zaposlitvi s popravljenimi višinami plač in nekaterim že drugače obračunali plače brez podpisa pogodbe, so opozorili predstavniki Konfederacije sindikatov Pergam. Notranje ministrstvo bo zato predvidoma po koncu poletja začelo pripravljati spremembe določb zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki govorijo o vračilih preveč izplačanih plač. Za koliko zaposlenih gre, na ministrstvu nimajo podatka.

Po skoraj letu dni od tragične nesreče balona, ki je na Ljubljanskem Barju zahtevala šest smrtnih žrtev, so balonarji vendarle dobili pravilnik o vzletnih in pristajalnih območjih za balone. V Letalski zvezi Slovenije so z njim zadovoljni, moti pa jih, da je nastajal skoraj leto dni. Balonarji so namreč v tem času utrpeli velik izpad dohodka. Novi pravilnik o vzletnih mestih in pristajalnih območjih za balone in zračne ladje, ki je bil v uradnem listu objavljen 2. avgusta, veljati pa je začel dan pozneje, ureja tehnične zahteve za vzletanje in pristajanje balonov.

Za podpore okolju prijazne proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije je bilo v prvem polletju izplačanih 59,1 milijona evrov državnih pomoči. To je 33 odstotkov več kot v prvih šestih mesecih lani. Največji delež podpor, 46 odstotkov, odpade na sončne elektrarne.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
10.8.2013 Priporočilo o cenovni dostopnosti univerzalne storitve (RS 34-1665/2011) Se preneha uporabljati
10.8.2013 Sklep o prenehanju uporabe Priporočila o cenovni dostopnosti univerzalne storitve (RS 67-2622/2013) Začne veljati
9.8.2013 Stavkovni sporazum med Vlado Republike Slovenije, Ministrstvom za notranje zadeve, Policijo in Policijskim sindikatom Slovenije (RS 67-2625/2013) Začne veljati
9.8.2013 Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom (RS 67-2621/2013) Začne veljati
9.8.2013 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 67-2618/2013) Začne veljati
9.8.2013 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 67-2619/2013) Začne veljati
9.8.2013 Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Islamski republiki Iran (RS 67-2615/2013) Začne veljati
9.8.2013 Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Nizozemski (RS 67-2617/2013) Začne veljati
9.8.2013 Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kosovo (RS 67-2616/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 12.8.2013 - 12.8.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 7 novosti         1 novost
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost          
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV            
5. JAVNE FINANCE   1 novost        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 3 novosti     1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost     1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti       1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 16 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex