Dnevne zakonodajne novosti / 24. oktober 2016
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 34/2023 z dne 24.3.2023
TEMA DNEVA
(Ne)skladnost zakona o tujcih z ustavo
Tema dneva

Notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar in minister za pravosodje Goran Klemenčič sta prejšnji ponedeljek koalicijskim partnerjem predstavila predlog novele zakona o tujcih. Žnidarjeva je ob tem zagotovila, da v predlogu predvidevajo domišljene in uravnotežene ukrepe. Vlada bo predlog novele zakona o tujcih obravnavala, ko ga bo prejela od pristojnega ministrstva, je v petek dejal predsednik vlade Miro Cerar. Kdaj natančno bi to lahko bilo, ni razkril. Je pa ob tem opozoril, da gre za občutljivo zakonsko besedilo, zato je zahteval, da se preuči, ali so predlagane rešitve skladne z ustavo. Po Cerarjevih besedah gre pri predlogu novele zakona o tujcih za "zelo občutljivo zakonsko materijo".

Socialna pomoč in dedovanje
Začela je veljati novela zakona o dedovanju, ki področje omejitve dedovanja premoženja skladno z določbami zakona o socialno varstvenih prejemkih prenaša v sfero socialne politike. Prav tako se omejitev dedovanja premoženja zapustnika razširja tudi na pogrebne stroške, če jih je založila občina. Na drugi strani novela uvaja možnost zahtevati prenos zapuščine brez dedičev v stečajno maso brez dedičev in poenostavlja postopke pri mednarodnem dedovanju. Po podatki pristojnih v EU vsako leto namreč umre približno 4,5 milijona ljudi, pri okoli desetini primerov pa dediči živijo v drugi državi.

Pravico do pitne vode v ustavo
Ustavna komisija državnega zbora bo na seji v torek nadaljevala s postopki za vpis pravice do pitne vode v ustavo. Zadnje čase duhove buri predvsem predlagano določilo, da naj bi oskrbo s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavljala država prek neprofitne javne službe. Pomisleke glede tega imajo v gospodarstvu. Gradivo strokovne skupine z dne 12. oktobra predvideva zapis, da ima vsakdo pravico do pitne vode. V skupini Za Slovenijo in svobodo so zadovoljni, da jim je med drugim uspelo v predlog strokovne skupine umestiti odstavek, ki onemogoča privatizacijo vodnih virov.

Novi izzivi za odvetnike
Odvetniški poklic bo v prihodnosti deležen mnogih preizkušenj. Vprašanje pa je, kako bo odvetništvo na to pripravljeno oz. ali bodo izzive obrnili tudi v lasten prid, so se strinjali udeleženci okrogle mize, ki je potekala v okviru dneva slovenskih odvetnikov 2016. Medtem ko danes medmrežje nudi toliko informacij, da se morda ljudje ne obračajo več toliko na odvetnike, pa bi lahko odvetniki v prihodnosti iskali nove trge, kjer lahko delujejo, je dejal odvetnik iz Pariza Marc Jobert. Spomnil je, da v zgodovini sicer odvetniki niso znani po prodiranju na nove trge, obstajajo pa primeri dobrih praks. Tako so denimo v Franciji odvetniki lahko agenti za športnike in podobno.

Okvir za prilagajanje podnebnim spremembam
Ministrstvo za okolje in prostor je v javno razpravo podalo osnutek nacionalnega strateškega okvirja za prilagajanje podnebnim spremembam. Pripombe in predloge sprejemajo do ponedeljka, 21. novembra, prek elektronske pošte. Osnutek dokumenta bo okoljsko ministrstvo v sodelovanju s klimatologinjo Lučko Kajfež Bogataj z biotehniške fakultete v Ljubljani, ki zagotavlja strokovno podporo procesu, predstavilo v četrtek v prostorih Agencije RS za okolje (Arso). Osnutek ponuja strateški okvir za ukrepe prilagajanja podnebnim spremembam v Sloveniji.

Liberalizacija cen goriv
Odbor DZ za gospodarstvo bo v petek na zahtevo poslanske skupine ZL razpravljal o deregulaciji cen naftnih derivatov. Poslanci ZL so namreč proti napovedani nadaljnji liberalizaciji cen (95-oktanskega bencina in dizelskega goriva ob avtocestnem križu), ravno tako si želijo, da bi vlada spet regulirala ceni 100-oktanskega bencina in kurilnega olja. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki se zavzema za popolno liberalizacijo cen naftnih derivatov, je sicer junija napovedal, da bo naslednji korak sprostitev cen na bencinskih servisih na avtocestnem križu in ob hitrih cestah.(TFL)

Novo na portalu Tax-Fin-lex
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Čistopisi
Odločba o razveljavitvi tretje povedi prvega odstavka 78. člena Zakona o kazenskem postopku, kolikor se nanaša na primere, ko je domnevno žaljiva izjava usmerjena osebno zoper sodnika oziroma senat, pred katerim je bila dana oziroma ki je pristojen odločiti o vlogi, ki jo vsebuje; o razveljavitvi druge povedi 130. člena Zakona o kazenskem postopku, kolikor se nanaša na možnost spremembe denarne kazni, izrečene po prvem odstavku 78. člena tega zakona, v kazen zapora; ter o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Mariboru in sklepa Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu
Pravilnik o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti
Sklep o potrditvi Zaključkov, sprejetih na sestanku med oblastmi Bosne in Hercegovine in Republike Slovenije pod pokroviteljstvom Oddelka za izvrševanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je potekal v Sarajevu 6. in 7. aprila 2016 glede izvrševanja sodbe v zadevi Ališić (pritožba št. 60642/08)
Odločbe sodišč
UPRS sodba I U 1521/2015 - davek na motorna vozila - DDV - davčna osnova - pridobitev motornega vozila iz druge države članice EU - vrednost vozila
UPRS sodba I U 139/2015 - davčna izvršba - izbrisana družba - družbenik izbrisane družbe - aktivni družbenik - odgovornost družbenika za obveznosti izbrisane družbe - zastar...
Gradiva v obravnavi DZ
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (ZG-H), nujni postopek, EPA 1534-VII
Ostali dokumenti
Kaj mora računovodja vedeti o pranju denarja