16. marec 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Pokojninska reforma (še) ni potrebna

Koalicijski vrh je včeraj razpravljal o reformnih ukrepih, s poudarkom na pokojninski reformi. Medtem ko so v SD in DeSUS prepričani, da ta do leta 2020 ni potrebna, pa v SMC kot pogoj izpostavljajo ukrepe aktivne politike zaposlovanja. Minister Dušan Mramor pa je za STA pojasnil, da je treba reformo sprejeti v tem mandatu, a z učinki po letu 2019. Vlada bo sicer na današnji seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) socialne partnerje seznanila s prvim osnutkom nacionalnega reformnega programa, ki ga mora najpozneje do 15. aprila poslati v Bruselj.

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) je včeraj potekala mednarodna konferenca o reševanju sporov z arbitražnim postopkom in mediacijo. Kot je ob robu konference za STA povedal generalni sekretar stalne arbitraže pri GZS Marko Djinović, se za tovrsten način reševanja sporov odloča vse več podjetij, eden od vzrokov pa je tudi moderna slovenska zakonodaja.

Državni zbor bo na redni seji, ki se bo začela 23. marca, po vetu državnega sveta ponovno odločal o noveli zakona o varstvu okolja. Ni pa še znano, ali bodo poslanci na tokratni seji odredili parlamentarno preiskavo o sistemski korupciji v zdravstvu. O tem bo odločil predsednik DZ Milan Brglez, ko bo preučil, ali je popravljena zahteva ustrezna.

Koalicijski partnerji si niso več povsem enotni glede podpore morebitnemu kandidatu za generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Samu Fakinu. Medtem ko poslanci SMC ne vidijo razloga za podporo, pa v SD napovedujejo, da bodo glasovali zanj, če bo prejel podporo skupščine ZZZS. V DeSUS o podpori še niso odločeni.

DZ se je po sedmih urah razprave o upravljanju državnega premoženja, ki so jo zahtevale poslanske skupine SDS, NSi in NP, razšel brez sklepov. Predlagatelji so terjali odgovornost SDH za nekatere po njihovem mnenju sporne prodaje in imenovanja, a niso prepričali že matičnega odbora za finance, zato včeraj glasovanje ni bilo predvideno.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak se je v New Yorku udeležila 60. zasedanja komisije Združenih narodov za status žensk. Osrednji temi tokratnega zasedanja sta krepitev moči žensk v povezavi s trajnostnim razvojem in preprečevanje vseh oblik nasilja nad ženskami.

Bremena krize v Sloveniji so bila nekorektno porazdeljena in ta trend se še nadaljuje, poudarjajo na Gospodarski zbornici Slovenije in dodajajo, da so zaposleni v gospodarstvu plačali najvišjo ceno krize. Ob tem ugotavljajo, da Bruselj dvomi v naše javnofinančne napore, vlada pa ne kaže poguma za resne reforme.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 16.3.2016 - 16.3.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti 1 novost   12 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost   1 novost   1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     4 novosti   1 novost  
5. JAVNE FINANCE   2 novosti 1 novost   1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   5 novosti 1 novost 1 novost 5 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost   8 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA     1 novost      
9. ZDRAVSTVENI SISTEM     2 novosti   2 novosti 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost        
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju občine Rogatec
Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2016–junij 2017 (DeUDIEU1617)
Odredba o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov
Odredba o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2016
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS sodba III Ips 98/2015 - pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja - pravica do sojenja v razumnem roku - pravica do povračila škode - tožba na izpraznitev - najemnina...
Odločbe Višjih sodišč VSL sklep II Cp 2778/2015 - sanacija bank – Ljubljanska banka (LB) – Nova Ljubljanska banka (NLB) – sanacijska odločba ASBH – podrejene terjatve – višina terjatve – dokazovanj...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo odbora za pravosodje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah - Dopolnjen predlog zakona (ZST-1C), EPA 1009-VII
Poročilo odbora za pravosodje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - Dopolnjen predlog zakona (ZFPPIPP-G), EPA 1024-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Poslovodno računovodstvo Škoda v pravu in ekonomiji s poudarkom na škodi iz naslova izgubljenega dobička