Dnevne zakonodajne novosti / 26. februar 2019
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 6 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 107/2022 z dne 9.8.2022
TEMA DNEVA
Kazen zaradi zavrnitve okuženega pacienta
Tema dneva

Sodišče je prvič v Sloveniji obsodilo zdravstvenega delavca, ki je diskriminiral posameznika zaradi virusa HIV, poroča Večer. Zobozdravnica je v zagovoru sicer zatrjevala, da moškega ni zavrnila zaradi okužbe, ampak ker naj ne bi imela možnosti pravočasno in ustrezno sterilizirati medicinske opreme. Pacient je pri institucijah v zdravstvu kljub jasni zakonodaji, ki takšne zavrnitve ne dovoljuje, naletel na gluha ušesa. Kot poroča časnik, se je odločil za tožbo zobozdravnice zaradi diskriminacije. Tožbo je na drugi stopnji tudi dobil.

Volilna opravila že v teku
Pred včerajšnjim začetkom volilnih opravil za evropske volitve je pri imenovanju tajnikov okrajnih volilnih komisij v Ljubljani prišlo do zapletov. A ti po zagotovilih v. d. načelnika upravne enote Ljubljana Bojana Bunca na izvedbo volilnih opravil ne bodo vplivali. Zapletlo se je namreč zaradi različnih stališč upravne enote in Državne volilne komisije (DVK) o podvajanju funkcij. Na ministrstvu so pojasnili, da v primeru Ljubljane doslej ni bilo nobenih težav s tem, da je lahko ena oseba opravljala funkcijo tajnika v več okrajnih volilnih komisijah. "Res pa je, da je ta način dela vsa leta odstopal od običajne prakse drugod po Sloveniji. Čas je, da ta sistem poenotimo," so sporočili.

Vestager spomnila na skupne zaveze
Evropska komisarka za konkurenco Margrethe Vestager in finančni minister Andrej Bertoncelj sta se včeraj pogovarjala tudi o trenutnem stanju pri privatizaciji NLB in Abanke. Glede NLB je na mizi pobuda po odpravi preostalih omejitev za banko do dokončanja privatizacije, glede Abanke pa kljub nekaterim stališčem v politiki sprememb za zdaj očitno ni. Bertoncelj priznava, da so pogovori kompleksni in da bodo trajali nekaj časa, tako da še ni mogoče reči, do česa bo prišlo prej, do dogovora s komisijo ali zaključka privatizacije NLB. Glede Abanke komisarko veseli, da SDH s prodajo nadaljuje, je pa spomnila, da so zaveze nekaj, kar komisija in Slovenija dorečeta skupaj.

Kmetijske subvencije
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je včeraj začela s kampanjo zbiranja vlog za kmetijske subvencije, ki jih morajo kmetje oddati do 6. maja. Tudi letos je obvezen elektronski vnos, samostojno ali pri kmetijskih svetovalcih oz. pooblaščencih. Zamudniki bodo lahko vloge lahko oddali do 31. maja, a se izplačila zahtevkov in vlog za vsak delovni dan zamude znižajo. Izjema velja za tiste upravičence, ki bodo uveljavljali zahtevek za operacijo dobrobit živali - drobnica, ki morajo vlogo vložiti najkasneje do 3. maja. Vložitev vloge po tem datumu namreč ne omogoča izpolnjevanja pogojev.

Javni razpis za poslovno odličnost
Vladni urad za priznanja za državna priznanja za poslovno odličnost je v zadnji številki uradnega lista objavil javni razpis za podelitev tega priznanja za leto 2019. Gre za najvišje priznanje države za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja, na prijave pa bodo čakali do 29. maja. K prijavi so vabljena podjetja in organizacije iz zasebnega in javnega sektorja, ki imajo najmanj 15 zaposlenih za polni delovni čas. Vlogo morajo oddati v enem izvodu v tiskani obliki in v enem izvodu v elektronski obliki na nosilcu podatkov, in sicer na naslov agencije Spirit Slovenija, kjer je na voljo tudi razpisna dokumentacija.

Pomanjkanje družbenega soglasja
Člani strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje so se na petkovi seji seznanili s prvim evalvacijskim poročilom o poskusnem izvajanju vajeništva, ki kaže, da bo treba nekatere stvari, kot je na primer koncept ocenjevanja, prevetriti. Opozorili so tudi na pomanjkanje družbenega soglasja med vsemi deležniki. V tem smislu je svet dal pobudo, da se glede vajeništva, podobno kot v Nemčiji, "sklene pakt" z vsemi pristojnimi deležniki. Zakon o vajeništvu je sicer bil sprejet maja 2017. V poskusnem izvajanju sodeluje pet srednjih šol, ki jih je izbralo ministrstvo za izobraževanje, v raziskavi pa je v šolskem letu 2018/19 sodelovalo 32 podjetij.(TFL)