9. januar 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Inovacijska eksplozija v Sloveniji

Igor Plestenjak, od septembra 2009 direktor JAPTI-ja, ene najbolj prepoznavnih državnih agencij pri nas, je v pogovoru za TFL Glasnik, ki ga bomo objavili jutri, med drugim navedel nekaj zanimivih številk. »Letos je Slovenski forum inovacij postregel s kar nekaj rekordi. Za sodelovanje na Slovenskem forumu inovacij se je letos prijavilo rekordnih 235 inovacij, med njimi nekaj takšnih, ki predstavljajo novost tudi na svetovni ravni. Poleg tega smo letos zabeležili tudi rekordno število obiskovalcev, saj jih je bilo več kot 4.000. V dveh dneh prireditve se je odvilo več kot 50 delavnic, predavanj in okroglih miz. Pred poslušalci se je zvrstilo skoraj 200 govorcev, brezplačna svetovanja je v poslovnem, tehnološkem in mednarodnem stičišču izvedlo 67 strokovnih svetovalcev.«

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) poziva ministrstvo za finance k zamrznitvi Pravilnika o izvajanju zakona o davčnem postopku v delu, ki poslovnim subjektom omejuje gotovinsko poslovanje. Pravilnik je bil očitno pripravljen brez sodelovanja strokovne javnosti in kot tak uvaja v praksi težko izvedljive rešitve, so sporočili. Po pravilniku, ki je začel veljati 27. decembra, se lahko plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve med poslovnimi subjekti izvajajo v gotovini le do višine 50 evrov. Prej je bila ta meja določena pri 420 evrih. Na ministrstvu za finance kot rešitev vseh teh težav predlagajo kartično poslovanje, a kot pravijo na GZS, se s tem odpirajo tako vprašanja dostopnosti le-teh za podjetnike z nižjo bonitetno oceno kot tudi vprašanja previsokih stroškov za vodenje plačilnega prometa pri bankah, v katerih imajo odprte transakcijske račune.

Imetniki vrednostnih papirjev letos izpiska stanja na računih ne bodo več prejeli avtomatično po pošti, temveč jim ga bo KDD poslala le na zahtevo. Z letom 2012 je namreč mogoče v stanje na računu vrednostnih papirjev vpogledati tudi prek računalnika, zato so avtomatično poštno pošiljanje letnih izpiskov fizičnim osebam ukinili. Novost velja le za fizične osebe, teh je približno 600.000, medtem ko za pravne osebe sprememb ni. To pomeni, da bodo letni izpisek stanja tako kot doslej tudi v prihodnje prejele po pošti.

Novi poslanci morajo Komisiji za preprečevanje korupcije do 21. januarja posredovati podatke o svojem premoženju. Enako velja tudi za dosedanje poslance, ki so se z državnozborskimi volitvami poslovili od funkcije. Po podatkih protikorupcijske komisije smo z volitvami dobili 56 novih poslancev, toliko se jih je poslovilo od poslanskih klopi. Enaka obveznost kot zanje bo po nastopu nove vlade veljala tudi za predsednika vlade, ministre in državne sekretarje - tiste, ki so te funkcije opravljali doslej, in tiste, ki jih bodo po novem.

V Sloveniji ni tolikšen problem zmanjšana kreditna aktivnost bank, ampak je še pomembnejše pomanjkanje kapitala v podjetjih, pravi predsednik uprave SID banke Sibil Svilan. Po izračunih SID banke slovenska podjetja, brez bank, potrebujejo od 3,8 do štiri milijarde evrov kapitala, da bi bila primerljiva z evropskimi. »Res je, da sedaj kreditna aktivnost upada, kar pa je posledica preteklosti, ko so se slovenska podjetja v letih 2004 do 2008 bistveno preveč zadolžila,« je Svilan dejal v pogovoru za Večerovo prilogo V soboto. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
9.1.2012 Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (RS 43-1732/2005) Sprememba
9.1.2012 Uredba o spremembah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (RS 1-53/2012) Začne veljati
7.1.2012 Akt o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (RS 112-5087/2009) Sprememba
7.1.2012 Dopolnitev Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (RS 1-54/2012) Začne veljati
7.1.2012 Navodilo o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za motorna vozila (RS 20-763/2009) Preneha veljati
7.1.2012 Pravilnik o obrazcu javne listine o nacionalni poklicni kvalifikaciji - certifikatu in nadomestnem certifikatu (RS 79-4273/2010) Sprememba
7.1.2012 Pravilnik o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za motorna vozila (RS 1-2/2012) Začne veljati
7.1.2012 Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcu javne listine o nacionalni poklicni kvalifikaciji – certifikatu in nadomestnem certifikatu (RS 1-6/2012) Sprememba
7.1.2012 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (RS 1-52/2012) Začne veljati
7.1.2012 Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (RS 120-5005/2004) Sprememba
6.1.2012 Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec december 2011 (RS 1-55/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 9.1.2012 - 9.1.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 3 novosti 1 novost        
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   5 novosti        
5. JAVNE FINANCE   8 novosti     2 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 13 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti       1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost          
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 44 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex