16. januar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Podjetniki kot rok zvezde

V času krize najbolj potrebujemo nove zamisli, pozitivne vzore in življenjske junake. Iz uspešnih podjetnikov je zato treba narediti rock zvezde ter izpostaviti njihove zgodbe, je prepričan uspešni ameriški podjetnik, vlagatelj in podjetniški mentor Jeff Hoffman. Prav vsakdo po njegovem mnenju lahko ob trdem delu in jasnih ciljih doseže preboj. Hoffman, ki je na obisku v Sloveniji v okviru podjetniške konference v organizaciji podjetniškega centra CEED Slovenija, je prepričan, da ljudje za doseganje spremembe ne smejo čakati na druge, temveč se morajo sami potruditi, da spremenijo državo.

Potem ko so na inšpektoratu za delo prejeli prijavo nosečnice, zaposlene za nedoločen čas, ki je od delodajalca prejela odpoved o zaposlitvi iz poslovnega razloga, opozarjajo nosečnice na pravno varstvo, ki jim ga daje zakon o delovnih razmerjih. Nosečnicam namreč ne more prenehati delovno razmerje zaradi odpovedi delodajalca.

Parlamentarni odbor za delo je potrdil predloga sprememb zakonov o socialnovarstvenih prejemkih in o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki so ju v zakonodajni postopek vložile poslanke PS Barbara Žgajner Tavš, Maja Dimitrovski in Alenka Bratušek. Po predlogih se humanitarna pomoč ne šteje v premoženje posameznika oz. družine. Zaradi naraščanja revščine je nujno omiliti pogoje pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev, ki v dohodek posameznika oz. gospodinjstva uvrščajo tudi humanitarne prejemke za izhod iz najhujše krize, menijo predlagateljice.

Zadnje napovedi koalicijskih DL, DeSUS in SLS nakazujejo možnost njihovega odhoda iz vlade. Če se bo to zgodilo, bo vlada ostala brez šestih ministrov. Po mnenju pravnika Mira Cerarja bodo o formalnih postopkih, ki bi sledili v tem primeru, morale svoje povedati pristojne pravne službe v vladi in DZ. Zakonodaja je namreč tu nedorečena. Kot pravi Cerar, situacijo glede tega, kaj se zgodi, če vlada nima vseh ministrov, na nek način posredno ureja zakon o vladi. Omenjeni zakon v 11. členu ureja predvsem situacijo neposredno po izvolitvi vlade. To določbo, ki je po Cerarjevem mnenju nedorečena in nekoliko vprašljiva z vidika ustave, pa sam šteje za relevantno tudi v situaciji, ki bi nastopila, če bi odstopilo določeno število ministrov.

Predsednik republike Borut Pahor je danes podpisal poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za položaj guvernerja Banke Slovenije. 45-dnevni rok za prijavo kandidatov bo začel teči po objavi v uradnem listu. Aktualnemu guvernerju Marku Kranjcu namreč julija poteče šestletni mandat. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 16.1.2013 - 16.1.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU         11 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost     7 novosti  
5. JAVNE FINANCE   3 novosti     3 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti     13 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost 5 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         2 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost       1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI   2 novosti     7 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi
Odločba o priznanju naravne mineralne vode Voda Vrnjci Classic
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova OIDFA kongres Slovenija 2016«
Pravilnik o arheoloških raziskavah
Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja
Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev in načinu njihovega zbiranja
Sklep o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep II Ips 157/2010 - poroštvo – zastaranje – priglasitev terjatve v stečajnem postopku – pretrganje zastaranja – napotitev na pravdo - vložitev tožbe v manjšem obsegu o...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1100/2011 - dostop do tajnih podatkov – obstoj varnostnega zadržka – preklic dostopa do tajnih podatkov – vmesno varnostno preverjanje – prosti preud...
sodba II U 150/2011 - obvezno cepljenje otrok - opustitev obveznega cepljenja – upravna odločba - naložitev obveznosti - izrek odločbe
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba in sklep I Cp 158/2012 - varstvo sorodnih pravic – pravice proizvajalcev fonogramov – javno priobčevanje fonogramov – dolžnost mesečnega poročanja o obsegu javnega priobčev...