21. marec 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Na izredni seji o davčnih zakonih

Včeraj so se vodje poslanskih skupin na kolegiju predsednika DZ Gregorja Viranta dogovorili, da bo državni zbor v četrtek na izredni seji obravnaval novelo zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in novelo zakona o dohodnini.
Z novelama zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ter zakona o dohodnini se bo do konca leta 2013 podaljšalo obdobje, v katerem lahko prevozniki uveljavljajo davčne olajšave za tovorna vozila z okolju bolj prijaznimi motorji.

Po skrajšanem postopku bo DZ obravnaval novelo zakona o plačilnih storitvah in sistemih.
Po nujnem postopku bo sicer DZ v prihodnje obravnaval tudi novelo zakona o gospodarskih družbah. Po Predaličevih besedah se ta nanaša na prenos evropske direktive v slovenski pravni red, ki bi moral biti opravljen že lani. Čimprejšnji prenos direktive je zahtevala tudi Evropska komisija, ki bi v nasprotnem primeru Sloveniji izrekla kazen.

Včeraj so člani Ustavne komisije DZ soglasno sklenili, da DZ začne postopek za spremembo 148. člena Ustave Republike Slovenije (URS), s katero se bo v temeljni pravni dokument vneslo fiskalno pravilo o uravnoteženem proračunu. Člani so se strinjali, da je treba fiskalno pravilo uvesti, nekatere razlike so bile le glede hitrosti postopka in potrebe po jasnih izvedbenih ukrepih.
Ustavna komisija je sprejela tudi sklep o ustanovitvi strokovne skupine za spremembo 148. člena ustave. Izmed ustavnih pravnikov bosta v strokovni skupini Lojze Ude in Tone Jerovšek, skupino pa bo koordiniral Miro Cerar.
V skladu z vladnim predlogom bo Slovenija na podlagi medvladne pogodbe 25 članic EU o fiskalnem paktu v ustavo vnesla fiskalno pravilo, po katerem morajo biti proračuni sektorja država brez zadolževanja uravnoteženi ali v presežku.

»Gospodarske krize in težav z zadolženostjo držav še ni konec, zato morajo države EU storiti vse za izhod iz krize in za zaščito evra. V ta boj morajo skupaj,« je včeraj v Ljubljani, ob peti obletnici ustanovitve Slovensko-nemško gospodarske zbornice, poudaril nekdanji nemški minister za gospodarstvo v vladi Michael Glos.

Zavarovalnice življenjska zavarovanja prodajajo kot po tekočem traku. Naivni zavarovanci spoznajo, da nekaj smrdi, šele ko imajo že deset tovrstnih zavarovanj ali več. Rekorder, ki so ga našli novinarji revije Moje Finance jih ima kar 14. Mnogo ljudi ima tovrstna zavarovanja, čeprav jih sploh ne potrebujejo. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 21.3.2012 - 21.3.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     1 novost   1 novost  
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         2 novosti  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost 1 novost   2 novosti  
5. JAVNE FINANCE   4 novosti     4 novosti 3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti     9 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     3 novosti   12 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA     1 novost   1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost        
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Zakon o državni upravi (ZDU-1)
Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1)
Sklep o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju Urada za enake možnosti
Sklep o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti
Sklep o organizaciji in delovnem področju Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje klasične prašičje kuge
Odlok o ustanovitvi Službe Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe
Odločba o soglasju k Spremembi Akta o ustanovitvi Fundacije Vrabček upanja, ustanova
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba X Ips 235/2009 - dovoljena revizija – fiktivni promet blaga – davek na dodano vrednost – prihodki od prometa blaga – fiktivni računi – izredni...
Sodba VIII Ips 168/2010 - invalidska pokojnina - pridobitev pravice - izplačevanje invalidske pokojnine - priznanje pravice - prenehanje obveznega
Odločbe Evropskega sodišča Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 24 October 1996. Argos Distributors Ltd v Commissioners of Customs & Excise. Reference for a preliminary ruling: Value Added Tax Tribunal, London - United Kingdom. Value added tax - Sixth Directive - Taxable amount. Case C-288/94.
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba II Cp 2190/2011 - civilni delikt – krivdna odgovornost – padec po stopnicah – malomarnost – odločilno dejstvo – protispisnost – prerekanje t...