13. oktober 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Zakonodajni Supervizor: Mesečni pregled za september 2014

V septembrski številki Zakonodajnega Supervizorja boste našli celoten pregled vseh sprememb zakonodaje v septembru 2014. Veljati oz. uporabljati se je začelo 60 predpisov, prenehalo veljati oz. se uporabljati 7 predpisov, spremenilo pa se je 34 predpisov. Tako je na zadnji dan septembra veljalo 797 zakonov in 18.184 podzakonskih predpisov. Vsi podatki o spremembah v slovenski zakonodaji, tudi za pretekla obdobja, so sicer vedno na voljo v Zakonodajnem Supervizorju.

Vlada je v petek za novo kandidatko za članico Evropske komisije predlagala ministrico Violeto Bulc. Naslednji korak v procesu oblikovanja nove Evropske komisije je pogovor bodočega predsednika komisije Jean-Clauda Junckerja z novo slovensko kandidatko za evropsko komisarko Violeto Bulc, ki je napovedan za začetek tedna. Sestanek Bulčeve in Junckerja naj bi bil po neuradnih informacijah jutri. Kot najverjetnejši datum zaslišanja pa se trenutno neuradno omenja 20. oktober.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je s spletne strani umaknila objavo ugotovitev v primeru postopka izbire kandidatov za evropskega komisarja. To ji je odredilo upravno sodišče, potem ko je zastopnik Alenke Bratušek Aleksander Čeferin sprožil upravni spor zaradi posega v temeljne človekove pravice. Sklep je še nepravnomočen.

Državni zbor bo o poročilu mandatno-volilne komisije (MVK) v zvezi s poslanskim mandatom prvaka SDS Janeza Janše odločal na izredni seji v sredo. Vodja poslancev SDS Jože Tanko je na kolegiju predsednika DZ Milana Brgleza v petek vztrajal, da uvrstitev te točke dnevnega reda glede na sklepe MVK ni v skladu s poslovnikom DZ. Brglez je vztrajal pri nasprotnem. Predsednik DZ je izredno sejo sklical za sredo, s pričetkom ob 12. uri.

Upravne enote so do četrtka prejele 4181 vlog za določitev denarne odškodnine zaradi izbrisa leta 1992. Od tega je bilo odločeno o 3150 vlogah, pri čemer je bilo 2853 ugodeno. Do zdaj je bilo za odškodnine izplačanih nekaj manj kot 1,5 milijona evrov, so za STA pojasnili na ministrstvu za javno upravo. Vložena ni bila še nobena tožba za plačilo denarne odškodnine v sodnem postopku.

Kreativnosti se ne da naučiti, jo pa lahko spodbujaš, je na sobotni okrogli mizi Kreativnost brez meja v Piranu poudarila dekanja Poslovne šole Bled Danica Purg. Sogovorniki so ugotavljali, da Slovencem kreativnosti sicer ne primanjkuje, največja ovira pri realizaciji njihovih zamisli pa je strah. Na blejski poslovni šoli so analizirali več kot 180 podjetij iz srednje in vzhodne Evrope in ugotovili, da imamo v Sloveniji nadpovprečno veliko inovativnih podjetij.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
13.10.2014 Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (RS 44-1688/2013) Sprememba
13.10.2014 Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (RS 88-3788/2005) Sprememba
13.10.2014 Uredba o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije (RS 64-2704/2014) Se začne uporabljati
11.10.2014 Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij o postopkih s področja motornih in priklopnih vozil (RS 50-2369/2011) Sprememba
11.10.2014 Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij o postopkih s področja motornih in priklopnih vozil (RS 72-2975/2014) Začne veljati
11.10.2014 Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (RS 72-2974/2014) Začne veljati
11.10.2014 Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (RS 94-3396/2013) Preneha veljati
11.10.2014 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pregledih žičniških naprav (RS 72-2973/2014) Začne veljati
11.10.2014 Pravilnik o tehničnih pregledih žičniških naprav (RS 63-2941/2011) Sprememba
11.10.2014 Sklep o primernem premoženju in dokumentaciji za izdajo dovoljenja za povečanje osnovnega kapitala bank in hranilnic s stvarnim vložkom (RS 72-2979/2014) Začne veljati
11.10.2014 Spremembe in dopolnitve Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (RS 72-2984/2014) Začne veljati
11.10.2014 Statut Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (RS 117-5093/2008) Sprememba
11.10.2014 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo (RS 72-3005/2014) Začne veljati
11.10.2014 Uredba o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo (RS 66-2807/2014) Sprememba
10.10.2014 Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča (RS 72-2976/2014) Začne veljati
10.10.2014 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2014 (RS 72-2983/2014) Začne veljati
10.10.2014 Razpis drugega kroga rednih volitev županov (RS 72-2982/2014) Začne veljati
10.10.2014 Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na mesto predsednika Okrajnega sodišča v Grosupljem (RS 72-2981/2014) Začne veljati
10.10.2014 Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja dela petega odstavka 6.a člena, drugega stavka sedmega odstavka 6.a člena, trinajstega odstavka 10.a člena in osmega odstavka 39. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ter 4. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (RS 72-2978/2014) Začne veljati
10.10.2014 Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja prvega odstavka 11. člena v zvezi z drugim in tretjim odstavkom Zakona o sodnih taksah v delu, ki ne omogoča, da sodišče oprosti stranko plačila sodne takse za ugovor zoper sklep o izvršbi v celoti, ko stranka ne prejema denarne socialne pomoči na podlagi odločbe pristojnega organa in ne izpolnjuje zakonskih pogojev, da bi jo prejela, pa bi bila s plačilom sodne takse občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja sama ali se preživljajo osebe, ki jih je dolžna preživljati (RS 72-2977/2014) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 13.10.2014 - 13.10.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 3 novosti 14 novosti 1 novost   1 novost 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost      
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost          
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4 novosti 2 novosti     1 novost  
5. JAVNE FINANCE   6 novosti     2 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 18 novosti   1 novost 2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti       2 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti          
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         2 novosti  
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 20 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex