11. marec 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Proti ponarejevalcem evrov

Pravosodni ministri EU so v Bruslju razpravljali o poenotenju kazni za ponarejevalce evrskih bankovcev in kovancev, ki ga je predlagala Evropska komisija. Članice, tudi Slovenija, odločno podpirajo cilj, da je treba okrepiti boj proti ponarejevalcem, a o poenotenju kazni ima večina vseeno pomisleke.

Evropska komisija je februarja predlagala strožje kazni za ponarejevalce evrskih bankovcev in kovancev, ki so po njenih navedbah od uvedbe evra leta 2002 povzročili najmanj 500 milijonov evrov škode.

Program cepljenja in zaščite z zdravili bistvenih sprememb za letošnje leto ne prinaša. Nekateri starši so se bali, da bo cepljenje proti pnevnokokim okužbam postalo obvezno, a določila ostajajo nespremenjena. Enake ostajajo tudi določbe glede cepiv proti HPV, čeprav je zaradi sprememb pravilnika lani prišlo do zapletov pri naročilu teh cepiv.
Za predšolske otroke je tako cepljenje obvezno proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, hemofilusu influence B, otroški paralizi, ošpicam, mumpsu in rdečkam.

Poslanci se bodo ta teden sešli na številnih sejah delovnih teles. Med drugim bodo obravnavali novelo Zakona o potrošniških kreditih, novelo Zakona za uravnoteženje javnih financ in novelo zakona o volitvah v DZ. Znova se bo sestala mandatno-volilna komisija glede nadzora nad premoženjskim stanjem predsednika KPK Gorana Klemenčiča.
Na dnevnem redu sredine seje odbora za gospodarstvo bo predlog novele Zakona o potrošniških kreditih. Ta poleg prenosa evropskih določb glede izračuna letne efektivne obrestne mere v slovenski pravni red vnaša tudi pravno podlago pristojnemu ministru za urejanje izobrazbenih pogojev za dajalce kreditov in kreditne posrednike.

V okviru javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za sofinanciranje tehnoloških investicij so sredstva še vedno na voljo. Za projekte iz pomurske regije jih je na voljo še 3,5 milijona evrov, za projekte iz vseh slovenskih regij pa dobre tri milijone evrov.

Na MNZ so v zvezi s pozivom državnotožilskega sveta, naj mu vlada dostavi dodatno dokumentacijo, da bo lahko presodil upravičenost nadzora na vrhovnem državnem tožilstvu, zapisali, da gre za dokument, ki za oblikovanje mnenja ni potreben. Ker vlada mnenja ni prejela, se je odločila, da vseeno nadzor opravi, pojasnjujejo.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
9.3.2013 Akt o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (RS 112-5087/2009) Sprememba
9.3.2013 Navodilo o izvajanju Sklepa o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (RS 103-5317/2010) Sprememba
9.3.2013 Navodilo o spremembi Navodila o izvajanju Sklepa o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (RS 20-732/2013) Začne veljati
9.3.2013 Odlok o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (RS 100-4409/2003) Preneha veljati
9.3.2013 Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (RS 1-13/2010) Sprememba
9.3.2013 Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih s področja izobraževanja, znanosti in športa (RS 14-646/2010) Sprememba
9.3.2013 Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske kontrolne in sortirne tehtnice, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (RS 74-3924/2001) Sprememba
9.3.2013 Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice (RS 26-1145/2002) Sprememba
9.3.2013 Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice s seštevanjem zveznih rezultatov tehtanja, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (RS 74-3925/2001) Sprememba
9.3.2013 Pravilnik o meroslovnih zahtevah za debelinska merila (RS 20-881/2002) Se preneha uporabljati
9.3.2013 Pravilnik o meroslovnih zahtevah za dolžinska merila splošnega namena (RS 76-3976/2001) Sprememba
9.3.2013 Pravilnik o meroslovnih zahtevah za gostinsko posodo (RS 117-5711/2002) Se preneha uporabljati
9.3.2013 Pravilnik o meroslovnih zahtevah za indukcijske števce za električno energijo (RS 31-1342/2002) Se preneha uporabljati
9.3.2013 Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merila za merjenje izpušnih plinov vozil (RS 5-244/1998) Sprememba
9.3.2013 Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne sisteme za tekočine razen vode, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (RS 74-3923/2001) Sprememba
9.3.2013 Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike toplotne energije (RS 35-1618/2002) Sprememba
9.3.2013 Pravilnik o meroslovnih zahtevah za plinomere in korektorje (RS 33-1387/2002) Sprememba
9.3.2013 Pravilnik o meroslovnih zahtevah za plinomere, ki lahko nosijo oznake in znake EEC* (RS 72-3874/2001) Sprememba
9.3.2013 Pravilnik o meroslovnih zahtevah za pomožno opremo za pretočna merila za tekočine razen vode, ki lahko nosi oznake in znake EEC (RS 74-3921/2001) Sprememba
9.3.2013 Pravilnik o meroslovnih zahtevah za pretočna merila in merilne sisteme za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode (RS 62-3291/2001) Sprememba
9.3.2013 Pravilnik o meroslovnih zahtevah za pretočna merila za tekočine razen vode, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (RS 74-3922/2001) Sprememba
9.3.2013 Pravilnik o meroslovnih zahtevah za statične števce delovne električne energije razredov točnosti 0,2 S in 0,5 S (RS 33-1388/2002) Sprememba
9.3.2013 Pravilnik o meroslovnih zahtevah za statične števce delovne električne energije točnostnih razredov 1 in 2 (RS 13-526/1998) Se preneha uporabljati
9.3.2013 Pravilnik o meroslovnih zahtevah za stroje za merjenje dolžine žice in kabla (RS 37-1788/2002) Sprememba
9.3.2013 Pravilnik o meroslovnih zahtevah za števce električne energije, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (RS 76-3979/2001) Sprememba
9.3.2013 Pravilnik o meroslovnih zahtevah za taksimetre (RS 26-1151/2002) Se preneha uporabljati
9.3.2013 Pravilnik o meroslovnih zahtevah za taksimetre, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (RS 74-3927/2001) Sprememba
9.3.2013 Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere (RS 26-1148/2002) Sprememba
9.3.2013 Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere za hladno vodo, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (RS 76-3981/2001) Sprememba
9.3.2013 Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere za vročo vodo, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (RS 76-3982/2001) Sprememba
9.3.2013 Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport (RS 20-726/2013) Začne veljati
9.3.2013 Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (RS 20-780/2013) Začne veljati
9.3.2013 Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (RS 103-4440/2006) Preneha veljati
9.3.2013 Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti (RS 20-781/2013) Začne veljati
9.3.2013 Sprememba Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (RS 20-783/2013) Začne veljati
9.3.2013 Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2014 izdajo priložnostni kovanci (RS 20-770/2013) Začne veljati
9.3.2013 Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob desnem bregu Kozarice v občini Šentjur (RS 20-775/2013) Začne veljati
9.3.2013 Uredba o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 329/2007 (RS 20-773/2013) Začne veljati
9.3.2013 Uredba o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 329/2007 z dne 27. marca 2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (RS 94-4700/2007) Preneha veljati
9.3.2013 Uredba o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom, povezanim z mrežo Al Kaida, ter izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 (RS 20-774/2013) Začne veljati
9.3.2013 Uredba o omejevalnih ukrepih proti nekaterim posameznikom, skupinam, podjetjem in subjektom zaradi razmer v Afganistanu in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 753/2011 (RS 20-771/2013) Začne veljati
9.3.2013 Uredba o omejevalnih ukrepih proti Republiki Gvineji Bissau in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 377/2012 (RS 20-772/2013) Začne veljati
9.3.2013 Uredba o posebnih omejevalnih ukrepih proti Osami bin Ladnu, članom organizacije Al Kaida in talibanom ter drugim fizičnim in pravnim osebam, skupinam in entitetam v zvezi z njimi (RS 67-2952/2005) Preneha veljati
9.3.2013 Uredba o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leti 2013 in 2014 (RS 20-769/2013) Začne veljati
9.3.2013 Uredba o spremembah Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (RS 20-777/2013) Začne veljati
9.3.2013 Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (RS 78-3406/2006) Sprememba
8.3.2013 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2013 (RS 20-736/2013) Začne veljati
8.3.2013 Navodilo za spremembo tujega dovoljenja pilota ultralahke letalne naprave v nacionalno dovoljenje pilota ultralahke letalne naprave (RS 20-735/2013) Začne veljati
8.3.2013 Odločba o imenovanju vrhovnega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije (RS 20-722/2013) Začne veljati
8.3.2013 Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Kopru (RS 20-730/2013) Začne veljati
8.3.2013 Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča (RS 20-729/2013) Začne veljati
8.3.2013 Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove “Ustanova Humanitarna fundacija ADSUM” (RS 20-727/2013) Začne veljati
8.3.2013 Odločba o ugotovitvi, da člen 49.a Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ni v neskladju z Ustavo (RS 20-728/2013) Začne veljati
8.3.2013 Operativno-tehnična zahteva za opravljanje zračnega prevoza potnikov z jadralnimi letali (RS 20-734/2013) Začne veljati
8.3.2013 Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanke, ki opravlja funkcijo predsednice Vlade (RS 20-719/2013) Začne veljati
8.3.2013 Sklep o pravici nadomeščanja poslanke Državnega zbora Republike Slovenije (RS 20-733/2013) Začne veljati
8.3.2013 Sklep o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (RS 103-5316/2010) Sprememba
8.3.2013 Sklep o spremembi Sklepa o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (RS 20-731/2013) Začne veljati
8.3.2013 Ukaz o zaprtju veleposlaništva Republike Slovenije v Islamski republiki Iran (RS 20-720/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 11.3.2013 - 11.3.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 12 novosti 2 novosti 3 novosti 1 novost    
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 1 novost        
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 2 novosti 1 novost        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4 novosti 1 novost        
5. JAVNE FINANCE   5 novosti        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 12 novosti 1 novost      
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 11 novosti 1 novost        
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti          
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 32 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex