3. julij 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Enajst tisoč klicev k varuhinji človekovih pravic

Poročilo varuha človekovih pravic za leto 2013 je še obsežneje od prejšnjih. Vključuje 150 priporočil, nekatera med njimi se ponavljajo iz leta v leto, je ob predstavitvi poročila povedala varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Da so imeli veliko dela, po njenih besedah kaže tudi povečanje števila klicev iz 8701 v letu 2012 na lanskih 10.875. Kot pravi Nussdorferjeva, ugotavljajo, da je človek prepogosto sam pred mogočnimi in večkrat zaprtimi vrati države, ki ni vedno v službi ljudi in občasno ne ščiti skupne javne koristi ter ne zadovoljuje ustrezno potreb in interesov vseh prebivalcev.

Državni svet (DS) se je na zadnji redni seji pred poletnimi počitnicami včeraj sestal v Mokronogu, kjer je med drugim obravnaval odnos države do lokalnih skupnosti. Svetniki so soglasno podprli resolucijo skupnosti občin ob posegih v področje lokalne samouprave in poudarili, da želijo dejavneje sodelovati pri reševanju tega vprašanja.

Mandatno-volilna komisija je na nadaljevanju seje sklenila državnemu zboru v imenovanje za informacijsko pooblaščenko predlagati zdajšnjo generalno sekretarko DZ in nekdanjo namestnico informacijske pooblaščenke Mojco Prelesnik. Predlogu predsednika republike so nasprotovali v SDS, ker Prelesnikova po njihovem mnenju ne izpolnjuje strokovnih meril.

Evropska komisija je vzpostavila pet milijard evrov vredno javno-zasebno partnerstvo, imenovano Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj (ECSEL). Skupna tehnološka pobuda bo pomagala industrijskemu sektorju pri uvajanju novih pilotnih projektov ter nadgraditvi obstoječih pilotnih linij in demonstratorjev, navajajo v Bruslju. Komisija želi s pobudo Evropo napraviti za območje za proizvodnjo in nakup inovativne mikro- in nanoelektronike. V ta namen je že bilo vloženih 1,79 milijarde evrov.

Ženski lobi Slovenije je opozoril na diskriminacijo zdravnic na razgovorih za zdravniško specializacijo pri Zdravniški zbornici Slovenije. Zbornica pa je za STA zagotovila, da se postopki izvajajo v skladu z zakonom o zdravniški službi. Če pa bodo nepravilnosti ugotovljene, jih bo odpravila, je zatrdila. V društvu Ženski lobi Slovenije v sporočilu za javnost navajajo, da na razgovorih za dodeljevanje zdravniških specializacij pri zdravniški zbornici kandidatke sprašujejo tudi o dejstvih, o katerih jih po zakonu ne bi smeli. Tako jih med drugim sprašujejo o načrtih glede družine in otrok ter o podatkih o njihovih partnerjih, je zapisala predsednica društva Metka Roksandić.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 3.7.2014 - 3.7.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     2 novosti   4 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost      
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     1 novost      
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost     2 novosti  
5. JAVNE FINANCE   1 novost   2 novosti    
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti     1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost 4 novosti 1 novost 1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Akt o strokovnih izpitih v Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje
Poslovnik Komisije za opravljanje strokovnega izpita za zaposlene, ki opravljajo storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve
Pravilnik o prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju
Statut Fakultete za zdravstvo Jesenice
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 950/2013 - davek na nepremično premoženje večje vrednosti – predmet obdavčitve – register nepremičnin - pravilnost podatkov v registru nepremičnin
sodba I U 649/2013 - dohodnina – dohodnina od dohodka iz kapitala – zavezanec za dohodnino – družba z neomejeno odgovornostjo – kogentne določbe – družbena pogodba – pr...
sodba I U 948/2013 - zaposlovanje invalidov - kvota – nadomestna izpolnitev kvote prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov – pogodba o poslovnem sodelovanju - n...
sodba I U 615/2011 - dodatni davek od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov - načelo zaupanja v pravo - prepoved povratne veljave pravnih aktov
Odločbe Višjih sodišč VSM sodba I Cp 1578/2013 - previsoka denarna odškodnina – prekomerni hrup - nepremoženjska škoda – obdobje izpostavljenosti - duševne bolečine zaradi okrnitve osebnostne prav...
VSM sodba I Cp 1455/2013 - samostojni podjetnik - izbris iz registra zdravstvenih delavcev - odpoved pogodbe - enostransko oblikovalno upravičenje - najemna pogodba - odpoved...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo o delu Državnega pravobranilstva Republike Slovenije za leto 2013, EPA 2029-VI
Devetnajsto redno poročilo o delu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v letu 2013, EPA 2099-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Osnova za plačilo prispevka za zdravstvo od nagrad dijakom in študentom za obvezno prakso