2. julij 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Zakon o kazenskem postopku ostaja nespremenjen

Državni zbor bo na izredni seji v petek obravnaval dva zakona, razglasil rezultat referenduma o arhivih in imenoval dva poslanca namesto Romane Tomc in Franca Bogoviča. Ne bo pa obravnaval predloga SDS za spremembo zakona o kazenskem postopku in ne predloga poslancev ZaAB za spremembo zakona o vladi. Slednji nimajo dovolj podpisov za zahtevo sklica izredne seje. Poslanci ZaAB bi z novelo uvedli minimalne pogoje, ki jih nekdo mora izpolnjevati za nastop politične funkcije. Zakonsko želijo določiti, da posameznik ne more voditi države iz zapora.

Kljub izrazitemu poslabšanju pogojev za delo je sodstvo v letu dni po podpisu Zaveze pri vrsti ključnih področij doseglo ciljno stanje ali bistvene premike na bolje, ugotavljajo na vrhovnem sodišču. Na splošni ravni je v zadnjem letu prišlo do 11,7-odstotnega zmanjšanja števila nerešenih zadev. Vrhovno sodišče je zavezo za izboljšanje stanja v sodstvu podpisalo 4. junija lani.

Obrtniki in podjetniki so ogorčeni, ker so se cene komunalnih storitev pri nekaterih zvišale za več kot 200 odstotkov. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) zahteva, da se stroške omrežnine obračunava glede na dejansko porabo vode in ne glede na obseg vodomera. OZS je na ministra za kmetijstvo in okolje Dejana Židana naslovila pobudo za čimprejšnjo spremembo uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, so sporočili iz zbornice.

Če zavezanci za vložitev napovedi za odmero dohodnine do 15. junija letos na dom niso prejeli informativnega izračuna dohodnine za leto 2013, morajo dohodninsko napoved vložiti sami. To morajo storiti najpozneje do 31. julija 2014, zavezance v javnem pozivu k vložitvi napovedi opozarja Davčna uprava RS.

Z včerajšnjim dnem so v EU začele veljati nove cene gostovanja v mobilnih omrežjih, osrednja novost pa je, da so se cene prenosa podatkov znižale za 55 odstotkov. Z novimi omejitvami cen pri mobilnem gostovanju bodo operaterji za megabajt prenosa lahko uporabnikom zaračunali največ 20 centov, medtem ko je bila ta meja doslej določena pri 45 centih.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 2.7.2014 - 2.7.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti 2 novosti 1 novost 11 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         1 novost 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   3 novosti 2 novosti   5 novosti  
5. JAVNE FINANCE   3 novosti   2 novosti 2 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   8 novosti 1 novost   8 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti 2 novosti   9 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         2 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost     1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o obliki letnega poročila o poslovanju sodišč
Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o sodelovanju v turističnih sezonah
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o vojaškem sodelovanju na področju letalstva in zračne obrambe (BHULZO-A)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ciper o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BCYIMVTP)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba X Ips 438/2012 - okoljsko pravo - ukrep tržnega inšpektorja - cena za prevzem ene tone azbestcementnih gradbenih odpadkov na odlagališču - okoljska dajatev - najviš...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 546/2013 - sofinanciranje iz javnih sredstev - javni razpis - načelo enakosti pred zakonom - obrazložitev odločbe – bistvena kršitev pravil postopka
sodba IV U 139/2013 - koncesija - koncesija za izkoriščanje gozdov v lasti države - pogoji za dodelitev koncesije - prednostna pravica - kmet, ki aktivno gospodari na km...
Odločbe Višjih sodišč VDSS sklep Pdp 40/2014 - odškodninska odgovornost delodajalca - nezgoda pri delu - zastaranje - subjektivni zastaralni rok - nepremoženjska škoda - zaključek zdravljenja - ...
VSM sodba I Cp 256/2014 - pogodba o finančnem leasingu - odstop od pogodbe - enostransko oblikovalno upravičenje - enostranska pisna izjava - uničenje predmeta leasinga - za...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Vmesno poročilo Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu s prošnjo za uvrstitev na dnevni red izredne seje Državnega zbora, EPA 2083-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1A), skrajšani postopek, EPA 2094-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Pojasnila o uporabi davčnih zakonov