24. avgust 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Prostovoljno članstvo v OZS

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je včeraj objavilo predlog novele obrtnega zakona. Predlog predvideva ukinitev obveznega članstva v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), med cilji pa so še poenostavitev poslovnega okolja, večje možnosti pri iskanju dela in zaposlovanja ter večja konkurenčnost obrtnikov. Ministrstvo je ob objavi predloga na svoji spletni strani izpostavilo ukinitev dosedanjega obveznega članstva in uvedbo prostovoljnega članstva. S to spremembo bi se tako ukinila tudi obveznost plačevanja obveznega članskega prispevka.

Ministrstvo za finance pripravlja zasnovo rešitve za objavo večjih dolžnikov, ki s plačilom davkov zamujajo daljši čas, so sporočili z ministrstva. Javno objavo davčnih neplačnikov so sicer zahtevali tudi v ZSSS, kjer menijo, da bi s tem v času zmanjševanja socialnih pravic pomembno vplivali na javne finance. "Glede omenjenega vprašanja je najprej treba omeniti, da so v skladu z veljavnimi predpisi podatki o davčnih obveznostih posameznih davčnih zavezancev varovani kot davčna tajnost," je v sporočilu za javnost izpostavilo finančno ministrstvo.

Vlada je ministrstvu za finance, ministrstvu za pravosodje in javno upravo ter vladni službi za zakonodajo naložila, da preverijo zakone, ki urejajo pravice funkcionarjev po prenehanju mandata. Do konca oktobra morajo predložiti predloge sprememb zakonov, da bodo uskladili zakonodajo, ki ureja pravice do nadomestila plače za vse funkcionarje. Z začetkom avgusta se je namreč začela uporabljati novela zakona o poslancih, ki skrajšuje dolžino prejemanja poslanskega nadomestila, obenem pa tudi znižuje višino nadomestila za 20 odstotkov.

Vlada je na včerajšnji seji potrdila spremembe uredbe o samozaposlenih v kulturi. Ta podrobneje določa kriterije za pridobitev pravice do plačila socialnih prispevkov iz državnega proračuna na ravni vsakega posameznega poklica, s katerim se lahko ustvarjalci na področju kulture vpišejo v razvid samozaposlenih. "Javnofinančne razmere in dejstvo, da stroški za pokrivanje prispevkov za socialno varnost samozaposlenih letno naraščajo za deset odstotkov, narekujejo doslednejši in pravičnejši pristop pri dodeljevanju te pravice," piše v sporočilu za javnost.

Vlada nasprotuje noveli zakona o pravilih cestnega prometa, ki jo je v zakonodajni postopek vložila SD in predvideva dodeljevanje točk varne vožnje. Kot je zapisano v vladnem gradivu, bi bilo nagrajevanje tistih, ki spoštujejo zakon, neutemeljeno, saj zakon določa dolžnost in ne pripravljenosti udeležencev cestnega prometa, da spoštujejo zakon. Po predlogu zakona bi bonus točke prejemali vozniki, ki v določenem obdobju ne bi storili prekrškov, za katere so predpisane kazenske točke. Imetnik vozniškega dovoljenja bi lahko koristil bonus točke samo za te prekrške. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 24.8.2012 - 24.8.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti     13 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         3 novosti  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV       1 novost 7 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE   2 novosti     13 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   8 novosti   1 novost 29 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         31 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         8 novosti 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   2 novosti     1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI   3 novosti     13 novosti  
11. OBČINE