9. maj 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Krizni davek pred vrati

Vlada v okviru programa stabilnosti predlaga od 0,5 - do 5 % krizni davek na vse bruto prihodke, je po seji Ekonomsko socialnega sveta (ESS) potrdil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Stanko Stepišnik. Končno odločitev o zvišanju DDV bodo sprejeli konec leta, gotovo pa bo prišlo do zvišanja splošne stopnje. Premierka Alenka Bratušek ob odhodu ni dajala izjav.

Finančni minister Uroš Čufer bo v ponedeljek na zasedanju evroskupine predstavil finančni in gospodarski program nove vlade, kot je bilo napovedano aprila. Evroskupina bo o Sloveniji govorila v okviru točke o makroekonomskih neravnovesjih, razprava o finančni pomoči državi pa ni predvidena, so pojasnili viri pri EU.

Davčna uprava je sporočila, da bodo po uveljavitvi novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju že ta mesec veljali nižji prispevki za brezposelne, ki so bili do konca leta 2012 prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Mesečno obračunani prispevki za brezposelne letos znašajo 59,43 evra.

Z osnutkom nacionalnega reformnega programa (NRP) za 2013 in 2014 se je včeraj seznanil tudi odbor DZ za zadeve EU. Odbor je vladi predlagal, naj pri pripravi končnega dokumenta upošteva predloge in pripombe iz razprave na odboru. Državni sekretar na ministrstvu za finance Mitja Mavko je ocenil, da je Slovenija v zadnjem letu naredila napredek pri prav vsakem od lanskih sedmih priporočil unije. Če je do zdaj veljalo prepričanje, da Slovenija ni najbolj hitra pri uvajanju reform, je treba to tezo zdaj po njegovem mnenju ovreči. Vse dodatne ukrepe pa bo morala država izvesti letos in prihodnje leto.

Vlada bo izplačala razliko do polnega lanskega regresa za letni dopust vsem javnim uslužbencem pri majski plači, je ob robu pogajanj vlade in sindikatov javnega sektorja za STA povedal minister za notranje zadeve in javno upravo Gregor Virant. Vlada bo torej do začetka junija morala zagotoviti dodatnih 50 milijonov evrov sredstev.

Evropska komisija je danes predlagala protidumpinško dajatev na kitajske solarne panele v povprečni višini 47 odstotkov, poročajo tuje tiskovne agencije, ki se sklicujejo na vire pri komisiji. Končna odločitev naj bi bila po poročanju nemške tiskovne agencije dpa znana prihodnji teden, veljati pa naj bi začela najpozneje 5. junija.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 9.5.2013 - 9.5.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU           1 novost
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti       1 novost
5. JAVNE FINANCE   1 novost       3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti       1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o razveljavitvi Uredbe o dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) v delu, ki določa obveznost izvedbe presoje sprejemljivosti planov, programov, načrtov, prostorskih ali drugih aktov oziroma presoje sprejemljivosti posegov v naravo na območjih, ki po mnenju Evropske komisije izpolnjujejo pogoje za posebna območja varstva, pa niso bila določena kot območja Nature 2000
Odločba o ugotovitvi protiustavnosti prvega stavka prvega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence. Odločba o ugotovitvi, da členi 54, 56, 57, 59 in 61 Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence niso v neskladju z Ustavo
Pravilnik o območjih in sedežih območnih policijskih postaj
Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic
Sklep o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice
Stališče 18 – Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada
Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba VIII Ips 204/2012 - delna pokojnina - samozaposlena oseba - odvetniška dejavnost - odvetnik – polovica starostne pokojnine
Sodba VIII Ips 260/2012 - pogodba o zaposlitvi za določen čas - zakoniti razlog - začasno povečan obseg dela - transformacija pogodbe o zaposlitvi za določen čas
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1660/2011 - pravica do zasebne lastnine – poslovna skrivnost – varovanje poslovnih skrivnosti v postopku pred Uradom RS za varstvo konkurence – nezakonito ...
sodba I U 969/2012 - mednarodna zaščita – omejitev gibanja prosilcu za azil – prosti preudarek – test nujnosti – prstni odtis v bazi EURODAC
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba I Cpg 286/2011 - izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika – objektivni pogoj izpodbojnosti – praksa med strankama
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Davkarija odločala nezakonito
Zavarovanje pogodbenih obveznosti
Pojasnila DURS Avtorske pogodbe - vprašanje obdavčitve
Revija Odvetnik Vzajemna pomoč – bolj uravnotežene spremembe
Revija Poslovodno računovodstvo Razporejanje stroškov v socialnem podjetju