5. januar 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Plačilo za časopise na internetu

Časopisna hiša Delo in več drugih slovenskih časopisnih hiš bo v ponedeljek, 16. januarja, začelo zaračunavati za nekatere svoje vsebine, objavljene na spletnih straneh. Kot pravijo so, podobno kot drugi tiskani mediji po svetu, v ta korak primorani zaradi ekonomskih razlogov.
Za zaračunavanje digitalnih naročnin bodo uporabili sistem Piano, ki prihaja s Slovaške in je zaživel maja lani.

Osnovna značilnost tega sistema je, da se mediji, ki želijo monetizirati digitalne vsebine, povežejo in se zavežejo, da bodo v okvirih Piana ponujali vsebine pod enakimi pogoji in za isto ceno, vendar vsak od njih po lastnem izboru, v skladu s svojo poslovno in uredniško strategijo.

Informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar je v torek izdala začasno odločbo, s katero Geodetski upravi RS nalaga, da v roku treh dni po prejemu odločbe onemogoči javni dostop do imen, priimkov, naslovov in podatkov o letu rojstva fizičnih oseb - lastnikov nepremičnin, do katerih je mogoče dostopati z uporabo iskalnika "javni vpogled".
Geodetska uprava RS je odločbo informacijske pooblaščenke že prejela, je za STA povedal generalni direktor urada Aleš Seliškar.
"Geodetska uprava bo odločbo proučila in ugotovila, na kakšen način bo ukrepala," je dejal Seliškar.

Predstavniki strank Pozitivna Slovenija, SD in Lista Virant so pri usklajevanju stališč glede koalicijske pogodbe, ki jo je predlagal verjetni mandatar Zoran Janković, prišli do polovice. Kot je za medije po koncu sestanka pojasnil vodja največje poslanske skupine Jani Möderndorfer, bodo s pogovori nadaljevali v četrtek.
Janez Šušteršič je pojasnil (Lista Virant) da še "nimamo koalicije, imamo pa 15 strani pogodbe", ki so jo usklajevali. Po njegovih besedah so bili pogovori zelo vsebinski. "Šli smo od točke do točke in bomo to še nadaljevali v naslednjih dneh," je še povedal in dodal, da so marsikje našli skupno pot, marsikje pa jo bodo v prihodnje še iskali.

Davek na finančne transakcije se bo v Evropi uvedel že do konca leta, je v pogovoru za televizijsko postajo LCI napovedal francoski minister za evropske zadeve Jean Leonetti. Evropski voditelji naj bi o predlogu za uvedbo tega davka razpravljali že na zasedanju konec meseca.
Evropska komisija je uvedbo evropskega davka na finančne transakcije, ki bi lahko letno prinesel okoli 55 milijard evrov, predlagala že konec septembra. Na nedavnem vrhu skupine 20 najpomembnejših svetovnih gospodarstev (G20) v Cannesu ta pobuda ni naletela na odobravanje, kar je bilo sicer pričakovati.
Davku na finančne transakcije v EU najglasneje nasprotujeta Švedska in Velika Britanija, poleg tega pa davku med velikimi svetovnimi gospodarstvi nasprotujejo tudi ZDA, Kitajska, Kanada in Rusija.

Potem ko je avstrijska policija zaradi suma nedovoljene spletne prodaje dopinških preparatov prijela zakonca Karner, se pojavljajo vprašanja glede nevarnosti njihove uporabe. Na Inštitutu za varovanje zdravja (IVZ) RS opozarjajo, da so stranski učinki uporabe anabolnih steroidov lahko depresija, povišan krvni pritisk in odpoved jeter.
Kot je za STA povedala Lucija Perharič z IVZ, anabolne steroide v nezdravstvene namene uporabljajo predvsem športniki, ki niso podvrženi dopinškim kontrolam, oziroma ljudje, ki želijo imeti zelo mišičasto telo, saj steroidi povečajo kostno in mišično maso. "Poleg tega spodbujajo agresivnost in tekmovalnost," je pojasnila. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 5.1.2012 - 5.1.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti 3 novosti   1 novost  
2. UPRAVNO PRAVO     2 novosti      
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         6 novosti  
5. JAVNE FINANCE   3 novosti 1 novost   2 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost 11 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost 3 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA     1 novost      
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o zavrnitvi zahteve Državnega zbora Republike Slovenije, naj Ustavno sodišče odloči, da bi z odložitvijo uveljavitve ali zaradi zavrnitve Družinskega zakonika (EPA 817-V) na referendumu nastale protiustavne posledice
Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 12. 2011
Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu
Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu
Pravilnik o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja
Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu
Pravilnik o poročanju dajalcev kreditov o sklenjenih kreditnih pogodbah
Pravilnik o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji
Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu
Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Belorusije o pogojih rehabilitacije mladoletnih državljanov Republike Belorusije v Republiki Sloveniji
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba IV Ips 5/2011 - bistvena kršitev določb postopka - pravice obrambe – enako varstvo pravic - izvajanje dokazov v korist obdolženca – dokazni ...
Sodba III Ips 213/2008 - povrnitev premoženjske škode - izgubljeni dobiček – obstoj najemne pogodbe - pogoji za poslovanje v poslovnem prostoru
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1795/2010 - carina – plačilo protidampinške dajatve – legirano jeklo - TARIC koda – obračun uvoznih dajatev
sodba IV 347/2009 - omejitev lastninske pravice – služnost v javno korist – upravni postopek – vrnitev v prejšnje stanje – zamuda roka – vročitev –...
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Psp 615/2009 - invalid I. kategorije - invalid III. kategorije - invalidska pokojnina - poslabšanje zdravstvenega stanja
VDSS sodba in sklep X Pdp 713/2011 - kolektivni delovni spor - spor o izvrševanju kolektivne pogodbe - razlaga pogodb - usklajevanje plač - del plače
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Pojasnilo v zvezi s plačevanjem prispevkov za socialno varnost po 1. 1. 2012 za invalidska podjetja in zaposlitvene centre