Dnevne zakonodajne novosti / 29. januar 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 109/2022 z dne 16.8.2022
TEMA DNEVA
Individualna obravnava posojilojemalcev v frankih
Tema dneva

O sporih posojilojemalcev v švicarskih frankih z bankami odločajo sodišča, medtem pa ostaja odprto, ali bo zanje sprejeta sistemska rešitev ali ne. Predlog zakona je uvrščen v DZ, a se postopki še niso začeli, saj DZ čaka mnenje ECB. V združenju bank vztrajajo, da je za reševanje sporov primerna le individualna obravnava, saj ima vsak primer lastne okoliščine, ki jih treba upoštevati in proučiti. V Združenju Frank pa so z vsebino zadnje pravnomočne sodbe zelo zadovoljni in so ocenili, da se bo s to sodbo oblikovala sodna praksa, ki ji bodo sledila sodišča tudi v drugih primerih. Ob tem pa vseskozi pozivajo k sprejetju zakona, saj menijo, da je problematika sistemske narave in bi jo bilo treba reševati na ravni države.

Sodno varstvo za razlaščence
Poslanci se bodo ta teden posvetili obravnavam zakonov na delovnih telesih. Zagotovo bo odmevala razprava odbora za zunanjo politiko o priznanju Palestine, odbor za izobraževanje bo pretresal financiranje osnovnih šol, odbor za finance pa se bo posvetil predlogu zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Slednji predlog opredeljuje pravico do dostopa podatkov in določa, da je dokazno breme na Banki Slovenije, ter predvideva združevanje postopkov, na kar se je nanašala v ustavni odločbi ugotovljena protiustavna praznina.

Zakon o sistemskih preiskavah ne gre dalje
Za sprejetje dolgo napovedovanega zakona o sistemskih preiskavah državnega pomena je v tem sklicu DZ očitno zmanjkalo politične volje, pa tudi časa. Na pravosodnem ministrstvu obžalujejo, da niso uspeli s sprejemom zakona, ki bi storil korak naprej pri raziskovanju največjih investicijskih projektov, financiranih iz državnih sredstev. V postopku sprejemanja je zakonodajno-pravna služba DZ pripombe podala k skoraj vsem členom predloga zakona. Preiskovalne komisije bi imele po njihovem mnenju preširoke pristojnosti in neomejena pooblastila, vprašljiva pa je bila tudi sestava komisije in njen položaj.

Samodejno podaljšanje štipendij
Vlada pošilja predlog novele zakona o štipendiranju v obravnavo v DZ. Predlog novele zakona so pripravili zaradi sprememb zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki odpravljajo vsakoletno vlogo za letne pravice in uvajajo avtomatizirani informativni izračun, ki bo vsako leto samodejno podaljšal pravico do štipendije, če bo štipendist do nje upravičen. Preverjanje pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije in dodatkov bo torej do zaključka izobraževanja na eni ravni potekalo samodejno. Državna in Zoisova štipendija se ne bosta več dodeljevali za točno določen izobraževalni program, ampak za raven izobrazbe.

Gojenje konoplje v medicinske namene
Poslanci SD so v parlamentarni postopek vložili predlog zakona, s katerim bi v Sloveniji omogočili gojenje konoplje za pridobivanje kanabisa v medicinske namene. Na ta način želijo ustrezno dopolniti zakonodajo, ki bi omogočila izdajo dovoljenj za gojenje ter avtorizacijo drog kot primernih za uporabo v medicini, so sporočili iz SD. Kljub lanskoletni uvrstitvi "konoplje" v skupino II seznama skupin prepovedanih drog, ki omogoča njeno medicinsko uporabo, gojenje konoplje in pridobivanje kanabisa v medicinske namene po ocenah SD ni urejeno, zato so bolniki in zdravniki v celoti odvisni od uvoza in tujih korporacij.

E-obvestila o posebnih oblikah glasovanja
Na seji Državne volilne komisije (DVK) so članom predstavili projekt e-obvestil o posebnih oblikah glasovanja. Obvestila o posebnih oblikah glasovanja - torej o glasovanju v tujini, po pošti, na domu, na voliščih izven okraja svojega stalnega prebivališča (Omnia) in za enkratno ali stalno glasovanje invalidov po pošti - bo možno oddati z ali brez digitalnega potrdila preko obstoječega portala e-uprave. Na seji so obravnavali tudi pobudo SDS za večjo transparentnost volitev s spletno objavo zapisnikov o izidih na posameznih voliščih. Sklenili so, da bo služba DVK pripravila predloge za rešitev pobud, o katerih se bodo opredelili na eni od prihodnjih sej.(TFL)