2. februar 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

"Nadbančni račun" z mobilno denarnico

Matjaž Čadež, sicer diplomirani fizik, je predsednik upravnega odbora in ustanovitelj podjetja Halcom, ki se je uspešno razširilo tudi zunaj meja Slovenije. Podjetje se ukvarja z e-bančništvom, oziroma so bili pionirji na tem področju, ta hip pa samo v Sloveniji zaposlujejo 130 ljudi, kar je za IT-podjetje izjemna številka. Za TFL Glasnik, ki ga bomo objavili popoldne, nam je Matjaž Čadež razložil, kako so se ob lastni rasti soočali z gospodarsko krizo, saj je IT-panoga imela še največje težave.

Predstavil nam bo tudi produkt Hal mBills, s katerim so v podjetju združili vizijo, da so plačilni sistemi lahko na voljo 24 ur na dan, denar se takoj prenaša in uporabnik lahko v bistvu zgolj na telefonsko številko drugega uporabnika pošlje denar, ki ga prejemnik prejme v istem trenutku. Zanimivo pa je sogovornik razmišljal tudi o družinskih podjetjih. "V vseh kakovostnih družinskih podjetjih, kot jih poznam iz najboljših slovenskih gazel, denar nikoli ni cilj delovanja, temveč nekakšen stranski produkt napora."

Vlada se za zdaj uspešno sooča z vsemi izzivi, zato v letu 2016 nadaljuje v isti sestavi, je po delovnem posvetu vlade, na katerem so ocenili svoje dosedanje delo in postavili prioritete za naprej, povedal premier Miro Cerar. Osrednje vodilo vlade letos je nadaljnje izboljšanje življenjskega standarda ljudi, je dejal in naštel prednostne naloge.

Slovenija na lestvici ekonomske svobode 2016, ki jo vsako leto pripravita ameriška ustanova Heritage Foundation in časnik Wall Street Journal, ohranja položaj zmerno svobodne države. Med 178 je tokrat zasedla 90. mesto, medtem ko na vrhu sprememb ni: vodi Hongkong, sledijo mu Singapur, Nova Zelandija, Švica in Avstralija.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v enomesečno javno razpravo dalo novelo zakona o preprečevanju nasilja v družini. Novela med drugim širi nabor oseb, ki se jih šteje za družinske člane, širi opredelitev družinskega nasilja, daje dodatna pooblastila policiji in sodišču, žrtve pa oprošča plačila sodnih taks.

Na ministrstvu za javno upravo so pripravili spletno aplikacijo, ki omogoča pregled nad uresničevanjem dogovorjenega nabora sprememb predpisov, ki imajo pozitivne finančne učinke za občinske proračune oziroma odpravljajo administrativne ovire.

Študentsko delo je po novi ureditvi, ki je začela veljati z začetkom februarja lani, za delodajalce postalo manj ugodno. Ministrstvo za delo je zadovoljno, ker se njegov obseg ni povečal. Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) pa je do vlade kritična, ker ni uresničila nekaterih obljub, denimo glede ukrepov na dohodninskem področju.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
2.2.2016 Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2016 (RS 7-265/2016) Začne veljati
2.2.2016 Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (RS 7-267/2016) Začne veljati
2.2.2016 Pravilnik o radijski opremi (RS 3-141/2016) Začne veljati
2.2.2016 Pravilnik o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi (RS 17-648/2009) Preneha veljati
2.2.2016 Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (RS 7-266/2016) Začne veljati
2.2.2016 Uredba o določitvi zneska trošarine za energente (RS 26-1175/2010) Sprememba
2.2.2016 Uredba o izvajanju 6. člena Uredbe (ES) št. 1071/2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika (RS 3-137/2016) Začne veljati
2.2.2016 Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (RS 7-279/2016) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 2.2.2016 - 2.2.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU       1 novost 2 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO       1 novost   1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV            
5. JAVNE FINANCE 1 novost       2 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti     1 novost 4 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost       4 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA       1 novost   2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 11 novosti