Dnevne zakonodajne novosti / 3. junij 2021
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 100/2021 z dne 24.6.2021
TEMA DNEVA
Neustavnost protikoronskih odlokov ne bo vplivala na že plačane kazni
Tema dneva

Ustavno sodišče je ugotovilo, da je del zakona o nalezljivih boleznih, ki pooblašča vlado, da prepove oziroma omeji gibanje in zbiranje, v neskladju z ustavo, ker ne zadosti ustavni zahtevi po določnosti. Posledično so bili neustavni tudi epidemiološki vladni odloki. Razveljavitev spornih določb zakona začne sicer učinkovati šele čez dva meseca. Varuh človekovih pravic je odločitev že pozdravil. Ustavni pravnik Saša Zagorc pa je pojasnil, da kazni, ki so že postale pravnomočne in so bile plačane, ostajajo.(več)

Vlada s ponedeljkom sprošča ukrepe v nekaterih dejavnostih
Vlada je na včerajšnji seji s ponedeljkom sprostila ukrepe na področju izvajanja dimnikarskih storitev, gradbenih del in kongresne dejavnosti. Zrahljala je omejitve pri ponujanju nastanitev in predpisanem zagotavljanju prostora na stranko v trgovskih centrih. Ukinila je prepoved uživanja hrane in pijače pri osebnem prevzemu na prevzemnih mestih.(več)

Za vstop v državo poleg negativnega PCR testa spet veljaven tudi hitri test
Za vstop v Slovenijo bo od sobote poleg negativnega PCR testa spet veljaven tudi hitri test, je na seji odločila vlada. Test ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa. Na Hrvaško pa je poslej mogoče vstopiti tudi po prejetem prvem odmerku cepiva ali z negativnim testom, ki ni starejši od 72 ur, je včeraj sporočil hrvaški notranji minister, ko je obiskal mejni prehod Bregana (Obrežje).(več)

Vlada podaljšala veljavnost ostalih protikoronskih omejitvenih ukrepov
Vlada je podaljšala veljavnost protikoronskih omejitvenih ukrepov glede zbiranja ljudi, delovanja šol vožnje, nošnje mask in razkuževanja rok ter glede obvezne namestitve razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah. Poleg tega je nekoliko spremenila odlok o začasnih omejitvah kolektivnega uresničevanja verske svobode.(več)

Pridelovalcem jedilnega krompirja finančno nadomestilo
Vlada je včeraj med drugim izdala tudi odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pridelovalcem jedilnega krompirja zaradi posledic drugega vala epidemije covida-19. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ocenjuje, da bo finančno pomoč uveljavljalo okoli 606 upravičencev, kar znaša do 1,48 milijona evrov.(več)

Odbor DZ za sejo DZ pripravil predlog novele zakona o določitvi volilnih enot
Odbor DZ za notranje zadeve je za sejo DZ pripravil novelo zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v DZ, ki odpravlja napako, zaradi katere je iz zakona izpadlo sedem naselij. Po navedbah koalicije je šlo za napako geodetske uprave, del opozicije pa meni, da je vlada to zlorabila za premaknitev referenduma o noveli zakona o vodah.(več)

Komisija za nadzor javnih financ z več ocenami in predlogi glede davčne reforme
Člani komisije za nadzor javnih financ so včeraj pretresali davčno reformo, s katero vlada med drugim cilja na krepitev konkurenčnosti poslovnega okolja. Iz opozicije je bilo slišati številne očitke, komisija pa je po večurni razpravi sprejela pet sklepov, med drugim je reformo ocenila kot neprimeren fiskalni odziv na aktualno krizo.(več)

Sindikat ministrstva za obrambo uspešen v sporu glede solidarnostne pomoči
Sindikat ministrstva za obrambo (SMO) je bil na prvi stopnji uspešen v kolektivnem delovnem sporu z državo glede pravice do izplačila solidarnostne pomoči v času razglašene epidemije. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so od delovnega in socialnega sodišča prejeli odločitev, po kateri jim je država dolžna izplačati dodatek v višini 693 evrov.(več)

Bruselj Sloveniji priporoča, naj bo pozorna na kakovost proračunskih ukrepov
Evropska komisija je včeraj objavila spomladanski gospodarski sveženj, ki tokrat vključuje le fiskalna priporočila za članice EU. Splošno priporočilo je, naj se proračunska prožnost ohrani tudi vse prihodnje leto. Slovenijo v Bruslju pozivajo, naj bo še posebej pozorna na sestavo javnih financ in kakovost proračunskih ukrepov.(več)

EU z dogovorom o davčni transparentnosti za multinacionalke
Pogajalci Evropskega parlamenta, Evropske komisije in Sveta EU so dosegli politični dogovor o novi direktivi o javnem poročanju po posameznih državah. Dogovorjeno besedilo zakonodaje zajema razkritje davčnih plačil podjetij, ki imajo letno več kot 750 milijonov evrov prometa, poročajo tuje tiskovne agencije.(več)

Novo na portalu Tax-Fin-lex
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Čistopisi
Pravilnik o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov
Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov v New Yorku
Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021
Odločbe sodišč
VSRS Sklep X Ips 15/2021 - postavitev objekta za oglaševanje - inšpekcijski ukrep odstranitve objekta - poseg v varovalni pas državne ceste - soglasje za postavitev objekta z...
Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 20. maja 2021.#L.R. proti Bundesrepublik Deutschland.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht.#Predhodno odločanje – Območje svobode, varnosti in pravice – Mejni nadzor, azil in priseljevanje – Azilna politika – Direktiva 2013/32/EU – Skupni postopki za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite – Prošnja za mednarodno zaščito – Razlogi za nedopustnost – Člen 2(q) – Pojem ,naknadna prošnja‘ – Člen 33(2)(d) – Zavrženje prošnje za mednarodno zaščito kot nedopustne s strani države članice zaradi zavrnitve predhodne prošnje, ki jo je zadevna oseba vložila v tretji državi, ki je z Evropsko unijo sklenila sporazum o kriterijih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v eni od držav pogodbenic tega sporazuma – Dokončna odločba, ki jo je sprejela Kraljevina Norveška.#Zadeva C-8/20.
Gradiva v obravnavi DZ
Letno poročilo Banke Slovenije 2020 z letnim obračunom Banke Slovenije 2020 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2021, EPA 1921-VIII
Ostali dokumenti
Pojasnilo o uvrščanju monitorjev v kombinirano nomenklaturo
TARIC (Podrobnejši opis)