29. julij 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Partnerski sporazum za sredstva EU

Vlada, ki opravlja tekoče posle, je potrdila besedilo partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo. Ta je ena od dveh ključnih podlag za črpanje sredstev EU v novem večletnem obdobju 2014-2020. Ta korak je lahko naredila šele po tem, ko je zeleno luč dokumentu minuli četrtek prižgal razvojni svet vzhodne kohezijske regije. Partnerski sporazum je strateški dokument za izvajanje kohezijske politike. Tako kot na evropski ravni je usklajen tudi z obstoječimi strategijami, programi, akcijskimi načrti in drugimi dokumenti na nacionalni ravni.

Vlada je na predlog Slovenskega državnega holdinga (SDH) spremenila sklep o privatizaciji, s katerim je tik pred volitvami zamrznila proces privatizacije. Tako se proces privatizacije nadaljuje. Vlada pa predlaga SDH, da čim prej skliče izredno skupščino NLB in in popolni sestavo nadzornega sveta NLB. Kot so po seji vlade sporočili iz urada vlade za komuniciranje, vlada predlaga upravi SDH tudi, da preveri obliko vložka Agrokorja v Mercator in skladnost tega vložka s predhodno podanimi zavezami prevzemnika.

Vlada, ki opravlja tekoče posle, je na dopisni seji izdala uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Med skupinami dejavnosti je v okviru turizma na kmetiji novost t. i. api turizem s področja čebelarstva, uredba pa poenostavlja tudi postopke pridobitve dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti. Dopolnilne dejavnosti se opravljajo na kmetijah, ki imajo vsaj en hektar primerljivih kmetijskih površin v uporabi in omogočajo izboljšanje gospodarjenja na kmetijah. Obseg dopolnilne dejavnosti se ugotavlja z ločenim knjigovodstvom, ki ga bodo morali začeti kmetje izkazovati prihodnje leto.

Nemško ustavno sodišče bo pod drobnogled vzelo bančno unijo, kar bi lahko povzročilo nove nestabilnosti pri evropskem soočanju s finančno krizo, saj je bančna unija pri tem eden ključnih mehanizmov. Kot poroča britanski Financial Times, je ustavno presojo sprožilo pet nemških akademikov. V Bruslju so se že postavili v bran. Peterica akademikov meni, da je bančna unija v nasprotju z nemško zakonodajo, saj da so jo voditelji Evropske unije vzpostavili brez potrebnih sprememb temeljnih pogodb unije. Bančna unija nima pravne osnove v pogodbah EU in zato predstavlja kršitev ustavnih pravic, je za FT dejal profesor financ na berlinski univerzi TUB Markus Kerber, ki sicer vodi nemški evroskeptični možganski trust Europolis.

Rusija mora nekdanjim delničarjem zdaj že razbitega naftnega velikana Jukos plačati 50 milijard dolarjev (okoli 37 milijard evrov) odškodnine, je včeraj odločilo Stalno arbitražno sodišče v Haagu in s tem zaključilo pravdo, ki je trajala od 2005. V Moskvi so že napovedali, da bodo za obrambo svojih interesov uporabili vsa pravna sredstva.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
29.7.2014 Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki (RS 109-4363/2012) Sprememba
29.7.2014 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki (RS 58-2547/2014) Začne veljati
29.7.2014 Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) (RS 51-2303/1998) Sprememba
29.7.2014 Zakon o sodnih taksah (ZST-1) (RS 37-1524/2008) Sprememba
28.7.2014 Odločba o razveljavitvi 1. točke prvega odstavka 258. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (RS 58-2548/2014) Začne veljati
28.7.2014 Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto, kolikor kategorizira cesto »Vinja vas-Podgrad-Pristava-Mihovec« v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 286/2, 292/2, 297/2, 298/2, 299/2 in 300/2, vse k. o. Vinja vas (RS 58-2550/2014) Začne veljati
28.7.2014 Odločba o ugotovitvi, da je prvi odstavek v zvezi z drugim in tretjim odstavkom 11. člena Zakona o sodnih taksah v neskladju z Ustavo v delu, ki ne omogoča, da sodišče oprosti stranko plačila sodne takse v celoti, ko stranka ne prejema denarne socialne pomoči na podlagi odločbe pristojnega organa, čeprav bi bila do denarne socialne pomoči upravičena, če bi vlogo podala (RS 58-2549/2014) Začne veljati
28.7.2014 Sklep o ustavitvi postopkov (RS 58-2551/2014) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 29.7.2014 - 29.7.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 1 novost 5 novosti     1 novost 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost          
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost         1 novost
5. JAVNE FINANCE            
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti       2 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 1 novost   1 novost 5 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost       6 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM       2 novosti    
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 2 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex