9. avgust 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

60 milijonov kazni za podkupovanja

Ameriški farmacevtski gigant Pfizer bo ameriški vladi, ki mu očita podkupovanje zdravnikov in uradnikov v Vzhodni Evropi in Aziji v zameno za posle in krepitev prodaje, plačal poravnavo v višini 60 milijonov evrov. Gre za sporne prakse med drugim v Italiji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bolgariji, na Češkem, na Kitajskem, v Rusiji in Kazahstanu. Kot po poročanju ameriške tiskovne agencije AP trdita ameriško pravosodno ministrstvo in komisija za vrednostne papirje, so podružnice Pfizerja v navedenih državah podkupovale uradnike, zdravnike in druge zaposlene v zdravstvu.

Vlada je na včerajšnji dopisni seji sklenila, da se 23. avgust v Sloveniji obeležuje kot evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, so sporočili z Urada vlade RS za komuniciranje. Z omenjeno odločitvijo je vlada sledila resoluciji o evropski zavesti in totalitarizmu, ki jo je Evropski parlament sprejel aprila 2009, v njej pa pozval k razglasitvi 23. avgusta za dan spomina na žrtve vseh totalitarizmov.

Generalni direktor policije Janko Goršek je v izjavi za javnost potrdil, da je ministru za notranje zadeve Vinku Gorenaku podal odstopno izjavo. Na tem mestu pa bo s polnimi pooblastili ostal do 1. oktobra. Nasledil ga bo njegov dozdajšnji namestnik Karol Turk. Po Gorškovih besedah je v odnosu z ministrom Gorenakom prišlo do "določene stopnje razhajanja" in da imata različne poglede na to, kako naj bi vodenje slovenske policije potekalo v prihodnosti. Na podlagi teh ugotovitev se je Goršek odločil za odstopno izjavo, ki jo je Gorenak že posredoval vladi. Slednja se je z njo tudi že seznanila na včerajšnji dopisni seji in Gorška, kot so sporočili z Urada vlade RS za komuniciranje, s 1. oktobrom razrešila s položaja.

Ena od dveh krovnih organizacij Slovencev v Italiji, Slovenska kulturno-gospodarska zveza, je opozorila na "nevarnost, da bodo zapleti in zamude pri financiranju iz zaščitnega zakona postavili na kolena številne osrednje manjšinske ustanove in organizacije". S hudo finančno stisko se sicer že nekaj časa sooča Primorski dnevnik. Organizacije, ustanove in društva slovenske narodne skupnosti za leto 2012 iz Rima doslej niso dobili še niti evra.

Mikrofinančni instrument Progress je uspešen pri ustvarjanju novih delovnih mest, saj je mikropodjetnikom, ki težko pridobijo finančna sredstva, pomagal pri ustanavljanju novih podjetij, v poročilu ugotavlja Evropska komisija. V instrumentu sodelujejo ponudniki posojil iz 14 držav članic, med njimi je tudi banka Volksbank iz Slovenije. Instrument Progress, ki ga financirata Evropska komisija in Evropska investicijska banka (EIB), upravlja pa ga Evropski investicijski sklad (EIF), zagotavlja posojila v višini do 25.000 evrov in naj bi do leta 2019 skupno zagotovil posojila v vrednosti 500 milijonov evrov za 46.000 prejemnikov mikro posojil.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 9.8.2012 - 9.8.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost     1 novost  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         1 novost  
5. JAVNE FINANCE   2 novosti        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost    
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Navodilo o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državljanu Evropske unije in družinskemu članu državljana Evropske unije
Pravilnik o kakovosti mesnih izdelkov
Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Islandijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (BISIDO)
Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Azerbajdžan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (BAZIDO)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije (BBRSI)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba X Ips 14/2011 - dovoljena revizija – davek od dobička iz kapitala – ločenost postopkov odmere dohodnine in odmere akontacije dohodnine od do...
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 19. julija 2012. A Oy.Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Korkein hallinto-oikeus - Finska. Šesta direktiva - Oprostitve - Člen 15(6) - Oprostitev dobav zrakoplovov, ki jih uporabljajo letalske družbe, ki opravljajo predvsem polete na mednarodnih zračnih poteh za plačilo - Dobava zrakoplovov gospodarskemu subjektu, ki jih daje na voljo takšni družbi - Pojem "poleti na mednarodnih zračnih poteh za plačilo" - Čarterski leti.Zadeva C-33/11.
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba I Cpg 547/2011 - izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj – izogib plačilu davka – objektivni pogoj – zmanjšanje dolžnikovega premoženja – pr...
VSL sodba I Cp 2968/2011 - priposestvovanje – stanovanje – pravica uporabe na zemljišču – družbena lastnina – superficies solo cedit
VSL sodba I Cp 3052/2011 - skupno premoženje – delitev skupnega premoženja - civilna delitev skupnega premoženjska v pravdnem postopku - premoženjska