Dnevne zakonodajne novosti / 12. marec 2021
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 22 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 110/2022 z dne 19.8.2022
TEMA DNEVA
Zakonodajni Supervizor: Mesečni pregled za februar 2021
Tema dneva

V tokratni številki Zakonodajnega Supervizorja boste našli celoten pregled vseh sprememb zakonodaje v februarju 2021. V preteklem mesecu je začelo veljati ali se uporabljati 130 aktov, 33 predpisov je prenehalo veljati ali se uporabljati, sprememb predpisov pa je bilo 87. Tako je na zadnji dan najkrajšega meseca v letu veljalo 883 zakonov in 20.724 podzakonskih predpisov. Vsi podatki o spremembah v slovenski zakonodaji, tudi za pretekla obdobja, so sicer vedno na voljo v Zakonodajnem Supervizorju.

Vlada o debirokratizaciji in gospodarskih temah
Vlada je včeraj začela z obravnavo dopolnjenega predloga zakona o debirokratizaciji, ni pa je še končala in jo bo nadaljevala predvidoma na naslednji seji. Med drugim je izdala odlok o finančnem nadomestilu pridelovalcem jabolk zaradi izpada dohodka ob epidemiji covida-19. Za novega v. d. direktorja urada za preprečevanje pranja denarja je imenovala Damjana Žuglja. DZ je sklenila predlagati, naj za direktorico ATVP imenuje Anko Čadež.(več)

Zaščitna maska ni več obvezna pri pouku športne vzgoje
Vlada je včeraj na dopisni seji sprejela še spremembe odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z novim koronavirusom. Veljavnost odloka je podaljšala do 19. marca, obenem pa določila, da zaščitna maska ni obvezna pri pouku športne vzgoje in pouku športa.(več)

Vlada za financiranje vojaških investicij s spremembami zakona o proračunu
Vlada je na dopisni seji sprejela tudi spremembe zakona o izvrševanju proračunov za leti 2021 in 2022. Na podlagi sprejetih rešitev se bodo lahko sklepale večletne pogodbe za investicije v Slovenski vojski (SV). Te so predvidene s splošnim dolgoročnim programom opremljanja in razvoja SV ter srednjeročnim obrambnim programom.(več)

Vlada z novelo resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa
Na redni seji je vlada določila tudi besedilo novele resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa do leta 2030. Kot so pojasnili, so spremembe vezane na vsebinsko uskladitev projektov, pri katerih so se v postopkih načrtovanja ukrepov zgodile spremembe. Pri nekaterih ukrepih so spremenili tudi njihove nosilce.(več)

Projekt oskrbe Istre s pitno vodo državnega pomena
Vlada je sprejela sklep, da je zaradi gospodarskih, socialnih, kulturnih in varstvenih značilnosti, ki so pomembne za razvoj Slovenije, projekt ureditve oskrbe prebivalstva slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno vodo prostorska ureditev državnega pomena. Pri tem je predvidena uporaba vodnega zajetja Padež.(več)

Novela zakona o nalezljivih boleznih prinaša nadzor nad karanteno na domu
Vlada je včeraj podrobneje predstavila predlog novele zakona o nalezljivih boleznih, ki ga je potrdila na sredini seji. Kot je pojasnila v. d. generalne direktorice direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje Vesna Kerstin Petrič, predlog ponovno uvaja nadzor nad izvajanjem karantene na domu. To je še posebej pomembno v luči novih različic koronavirusa, je dodala.(več)

V Levici za dvig prispevne stopnje delodajalcev
V Levici se zavzemajo za dvig najnižjih pokojnin in zagotovljene pokojnine za polno delovno dobo. Da bi bilo za to dovolj sredstev, s predlogom novele zakona o prispevkih za socialno varnost predlagajo višjo prispevno stopnjo delodajalcev, ki bi od leta 2022 do leta 2025 zagotovil dodatnih 560 milijonov evrov za javno pokojninsko blagajno.(več)

Varda s pobudo za oceno ustavnosti omejitve delovanja paravojaških enot
Štajerska in Slovenska varda ter Društvo Hervardi in trije posamezniki so v sredo na ustavno sodišče vložili pobudo za oceno ustavnosti v zvezi z lani sprejetima zakonoma, ki omejujeta delovanje paravojaških enot oziroma t. i. vard. Prepričani so namreč, da gre za diskriminacijo.(več)

Višje sodišče ponovno zavrnilo pritožbo SDS v odškodninski tožbi zoper državo
Mariborsko višje sodišče je ponovno zavrnilo pritožbo SDS, ki je od države zahtevala 886.257 evrov odškodnine z obrestmi zaradi vpliva sojenja v aferi Patria na državnozborske volitve v letih 2011 in 2014, poroča Delo. O pritožbi so ponovno odločali po tistem, ko je vrhovno sodišče zaradi pomanjkljive obrazložitve razveljavilo njihovo sodbo.(več)

Novo na portalu Tax-Fin-lex
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Čistopisi
Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah
Pravilnik o oceni tveganja za dajanje izdelka, ki vsebuje gensko spremenjene organizme, na trg
Pravilnik o oceni tveganja za namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje
Pravilnik o posebnih zahtevah varstva pred sevanji in načinu ocene doz
Uredba o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) 2017/821 o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo iz konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem
Uredba o izvajanju uredbe (EU) o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač
Odločbe sodišč
Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 9. marca 2021.#D. J. proti Radioteleviziji Slovenije.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vrhovno sodišče Republike Slovenije.#Predhodno odločanje – Varovanje varnosti in zdravja delavcev – Organizacija delovnega časa – Direktiva 2003/88/ES – Člen 2 – Pojem ‚delovni čas‘ – Obdobje razpoložljivosti za delo v okviru sistema pripravljenosti – Posebno delo v zvezi z vzdrževanjem televizijskih oddajnikov, ki so oddaljeni od naseljenih območij – Direktiva 89/391/EGS – Člena 5 in 6 – Psihosocialna tveganja – Obveznost preprečevanja.#Zadeva C-344/19.
Gradiva v obravnavi DZ
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP-A), skrajšani postopek, EPA 1730-VIII
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-F), skrajšani postopek, EPA 1729-VIII
Ostali dokumenti
Solidarnost je tudi pravica