11. maj 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Ni kandidatov za predsednika vrhovnega sodišča

Sodni svet bo 19. maja predvidoma obravnaval razpis za predsednika vrhovnega sodišča, ki je bil objavljen aprila, a se nanj do izteka roka 6. maja ni prijavil nihče. Hkrati bo odločal o ponovnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur, je za STA pojasnil podpredsednik Sodnega sveta Marko Novak. Sedanjemu predsedniku vrhovnega sodišča Branku Masleši se šestletni mandat izteče novembra, za nov mandat pa se ne bo potegoval. Predsednika vrhovnega sodišča sicer imenuje državni zbor na predlog ministra za pravosodje po poprejšnjem mnenju Sodnega sveta in občne seje vrhovnega sodišča.

Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) je na včerajšnji seji sklenil sklicati izredno skupščino, na kateri bodo 1. junija odvetniki znova odločali o višini vpisnine v odvetniški imenik, je za STA potrdil predsednik OZS Roman Završek. Upravni odbor bo skupščini predlagal, naj se določi vpisnina v višini 3000 evrov, je pojasnil. Na skupščino lahko sicer vsak odvetnik pride s svojim predlogom, obveljal pa bo tisti, ki bo dobil največ glasov.

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo predlog uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov. Gre za dolgo pričakovano uredbo, ki bo uredila področje vse bolj razširjenih brezpilotnih letalnikov oziroma dronov. Predlog je do 20. maja v medresorskem usklajevanju. Do takrat lahko zainteresirana javnost poda tudi svoje predloge. Predlog uredbe določa splošne tehnične in operativne pogoje za varno uporabo dronov ter pogoje za osebe, ki sodelujejo pri njihovem upravljanju. Določbe bodo veljale za drone, ki ne presegajo 150 kilogramov ter ki se ne uporabljajo za državne aktivnosti, kot so npr. vojaške in policijske.

Občinski redar bo lahko po predlogu novele o občinskem redarstvu, ki ga je pripravilo ministrstvo za javno upravo in je od včeraj v medresorskem usklajevanju, zadržal osebo, če ne bo mogel ugotoviti njene identitete. Storilca prekrška pa bo lahko zadržal, dokler bo nujno za izvedbo postopka o prekršku, če je pristojen prekrškovni organ redarstvo. Med drugim se po predlagani dopolnitvi uporabo telesne sile občinskemu redarju dovoli tudi takrat, ko se oseba upira, in ne zgolj, ko je treba odvrniti napad.

Mariborsko okrožno sodišče je v celoti zavrnilo prvo tožbo posojilojemalcev v švicarskih frankih zoper banke, so za STA potrdili v NKBM. Sodišče je v tožbi družine Čeh zoper NKBM odločilo, da je ta neupravičena, saj so bili ob sklenitvi kreditne pogodbe seznanjeni z valutnimi tveganji ter opozorjeni nanje. V Združenju Frank so nad sodbo razočarani.

Furs je javno objavil 100 odločb, s katerimi je odmeril najvišje dodatne davčne obveznosti pri zavezancih, ki so poslovali s subjekti, povezanimi z davčno ugodnejšimi območji. Od leta 2010 do konca marca je opravil 1001 nadzor in ugotovil za več kot 32 milijonov evrov dodatnih davčnih obveznosti.

Člani odborov DZ za gospodarstvo in za zadeve EU bodo predvidoma 27. maja opravili javno predstavitev mnenj o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb med EU in ZDA (TTIP). Zanimajo jih mnenja in stališča javnosti glede pogajanj in vsebine sporazuma ter kako bo vplival na slovensko gospodarstvo. V ZL so medtem zahtevali nujno sejo odborov na temo TTIP. Med drugim želijo, da vlada do razkritja celotne vsebine pogajanj od Bruslja zahteva prekinitev pogovorov, pred potrditvijo sporazuma pa bi izvedli posvetovalni referendum.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 11.5.2016 - 11.5.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     1 novost 1 novost 2 novosti 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         4 novosti  
5. JAVNE FINANCE            
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI         2 novosti 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost   4 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI           2 novosti
11. OBČINE