13. avgust 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Višje sodne takse

Od včeraj tudi v praksi veljajo višje sodne takse, povprečna podražitev je 10-odstotna. Prav za toliko so višje denimo takse za redni pravdni postopek, postopke v socialnih sporih ter za postopke v zakonskih sporih. Po oceni pravosodnega ministrstva se bo zaradi zvišanja taks v državni proračun letno steklo okoli 4,5 milijona dodatnih sredstev. Sprva so si na ministrstvu obetali osem milijonov novih prilivov letno, a se je med postopkom sprejemanja zakona znižala predlagana podražitev sodnih taks za izvršbe in zavarovanja, so za STA pojasnili na ministrstvu.

Prestrukturiranje javnega sektorja ima tako pozitivne kot negativne učinke, pomembno pa je, da med samim procesom poteka čim boljši socialni dialog ter da je izveden v dovolj dolgem obdobju, je ena izmed ugotovitev mednarodnega projekta, v katerem je sodeloval tudi klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana. Prestrukturiranje v javnem sektorju v Evropi je bilo po ugotovitvah iz projekta do zdaj v največji meri izvedeno v nordijskih državah (Danska, Finska, Švedska), iz katerih poročajo o 55- do 62-odstotni stopnji prestrukturiranja. Prestrukturiranje javnega sektorja v Sloveniji se ključnih (večjih) podsektorjev, kot so šolstvo in zdravstvo, javna uprava, policija, obramba in nekatere storitvene dejavnosti, sistematično še ni dotaknilo.

Letošnji mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni bo ob tradicionalni ponudbi posebno pozornost namenil področju voda ter ekologiji in trajnostnemu razvoju. Sejem, ki ga bo odprla premierka Alenka Bratušek, bo vrata odprl 24. avgusta. Na 68.300 kvadratnih metrih razstavnih površin se bo predstavilo 1730 razstavljavcev iz 29 držav.

Podporniki ameriškega vojaka Bradleyja Manninga, ki je bil spoznan za krivega vohunjenja, ker je spletni strani WikiLeaks posredoval ameriške tajne dokumente, so na Nobelovem inštitutu v Oslu vložili peticijo, v kateri ga predlagajo za Nobelovo nagrado za mir. Manningu grozi do 90 let zapora. Peticijo, ki jo je pristojnim izročil Norman Solomon iz aktivistične skupine RootsAction, je podpisalo več kot 100.000 ljudi, večinoma Američanov, ki trdijo, da je Manning z razkritjem dokumentov pomagal skrajšati vojno v Iraku.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 13.8.2013 - 13.8.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost        
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV            
5. JAVNE FINANCE   1 novost   1 novost    
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   7 novosti     2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       3 novosti    
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         2 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o sklepanju zakonske zveze
Sklep o prenehanju uporabe Priporočila o cenovni dostopnosti univerzalne storitve
Stavkovni sporazum med Vlado Republike Slovenije, Ministrstvom za notranje zadeve, Policijo in Policijskim sindikatom Slovenije
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba X Ips 105/2012, enako tudi X Ips 333/2012 - dovoljena revizija – dohodnina – obdavčitev nerezidentov - dohodki, ki imajo vir v Sloveniji – dohodek kot odbitna postavka izplačevalca – posebni ...
Odločbe Upravnega sodišča sodba in sklep II U 487/2012 - študentski dom - prošnja za podaljšanje bivanja v študentskem domu - pravočasnost vloge
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 18. julija 2013. AES-3C Maritza East 1 EOOD proti Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite, Plovdiv. Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Administrativen sad Plovdiv - Bolgarija. Davek na dodano vrednost - Direktiva 2006/112/ES - Člena 168(a) in 176 - Pravica do odbitka - Stroški pridobitve blaga in storitev, namenjenih osebju - Osebje, ki je napoteno k davčnemu zavezancu, ki uveljavlja pravico do odbitka, zaposleno pa je pri drugem davčnem zavezancu. Zadeva C-124/12.
Odločbe Višjih sodišč VSK sodba in sklep Cpg 241/2012 - pridobivanje lastnih delnic – kupoprodajna pogodba – nakup delnic – ničnost pogodbe – vzajemni sklad – družba za upravljanje – pasivna legitimacija...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Skupno letno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leto 2012, EPA 1342-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Vpliv nepremičnine pridobljene pred in po 1.1.2005 na davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti ob prenehanju zavezanca